Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa roheline kokkulepe: tööd alustab nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm  

Täna said esimest korda kokku ELi tegevuskavas „Õhu, vee ja pinnase nullsaaste suunas“ välja kuulutatud sidusrühmade platvormi liikmed, et hakata välja töötama 2022.–2024. aasta tööprogrammi, millega toetada tegevuskava rakendamist. Platvorm on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Regioonide Komitee ühisalgatus.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas ütles: „Saaste on kogu maailmas peamine keskkonnast tingitud haiguste ja enneaegse surma põhjustaja ning mõjutab meie kliimat, ökosüsteeme, tehiskeskkonda ja kohalikku majandust. Saaste riigipiiridest ei hooli ja kahjustab meie kohalike kogukondade tervist ja heaolu. Nullsaasteteemalist sidusrühmade platvormi ühiselt juhtides on meie eesmärk panna EL toimima nii, et toetataks kõiki linnu, piirkondi ja külasid. Euroopa kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tegutsevad oma elanike ja keskkonna kaitsmise nimel, kuid vajavad nüüd ELilt otsest tehnilist ja rahalist toetust, et kiirendada jõupingutusi nullsaaste saavutamiseks.“

Keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius lisas: „Nullsaasteteemalisel sidusrühmade platvormil on meie tegevuskava rakendamisel oluline roll. Meil on ees väga palju tööd. Kutsume kõiki asjaomaseid sidusrühmi üles arendama ja üksteisele tutvustama häid tavasid ning püüdma saavutada koostoimet teiste asjakohaste algatustega, kas Euroopa kliimapakti, ringmajanduse sidusrühmade platvormi või muuga.“

Nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm aitab ellu viia nullsaaste tegevuskavas sätestatud juhtalgatusi ja meetmeid,

Taustteave

Nullsaasteteemalise sidusrühmade platvormi eesmärk on tulemuslikult peavoolustada nullsaaste programmi ja aidata rakendada ELi nullsaaste tegevuskava . See toob kokku sidusrühmad ja eksperdid eri poliitikavaldkondadest, nagu tervishoid, põllumajandus, teadusuuringud ja innovatsioon, transport, digiüleminek ja keskkond. Platvormi eesmärk on luua ühisvastutust, edendada koostööd ning integreeritud lahendusi, mis suurendavad koostoimet CO 2 heite vähendamiseks ja COVID-19 pandeemiast taastumiseks tehtavate jõupingutustega. Platvorm on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Regioonide Komitee ühisalgatus.

Enam kui 100 ELi linna ei vasta endiselt ELi õhukvaliteedi standarditele. Euroopa Keskkonnaameti viimaste hinnangute kohaselt suri 2019. aastal ELis tahkete peenosakeste saastega kokkupuute tõttu enneaegselt 307 000 inimest. Vähemalt 58% ehk 178 000 neist surmajuhtumitest oleks saanud ära hoida, kui kõik ELi liikmesriigid oleksid saavutanud Maailma Terviseorganisatsiooni uue õhukvaliteedi suuniste taseme 5 µg/m³.

Vee valdkonnas ei vasta seitse ELi pealinna veekvaliteedi miinimumnõuetele. Nõuetekohase reoveepuhastuse tagamiseks tuleb lähiaastatel investeerida üle 200 miljardi euro ( Euroopa Komisjon ).

Kontaktisik:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

David.Crous@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023