Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament ühendavad jõud, et tuua ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete projektide kaudu Euroopa inimestele lähemale  

Ühisavaldus: Euroopa Komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresident Dubravka Šuica, Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ning Euroopa Parlamendi liige ja katseprojekti „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ algataja Domènec Ruiz Devesa .

Meil on hea meel Euroopa tuleviku konverentsi tulemuste üle ja eelkõige üleskutse üle luua ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete süsteem, et nad saaksid tuua oma piirkondades, linnades ja külades Euroopa inimestele lähemale ning parandada Euroopa demokraatiat.

Euroopa Komisjon, Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Parlament teevad tihedat koostööd ühisel eesmärgil kaasata kohalikul tasandil valitud esindajad oma piirkonnas ELi asjadest teavitamisse. Sellega seoses tegi Euroopa Parlament ettepaneku algatada projekt „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“, mille viib ellu Euroopa Komisjon. See täiendab 2021. aastal loodud Euroopa Regioonide Komitee ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete Euroopa võrgustikku, mis aitab aktiivselt kaasa komitee tegevusele, korraldades kohalikes ja piirkondlikes volikogudes ELiga seotud üritusi ning kohalikke arutelusid kodanikega.

Täna, mil avaldatakse algatuse „Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega“ kandideerimiskutse, lepime kokku teha koostööd selle nimel, et tagada nende algatuste võimalikult sujuv toimimine ja nende ELi tasandil kooskõlastatud elluviimine. Komitee tagab, et tema ELi asjade eest vastutavate volikoguliikmete Euroopa võrgustikku teavitatakse algatuse kandideerimiskutsest. Komitee lisab katseprojektis osalejad oma spetsiaalsesse temaatiliste teabeürituste ja veebiürituste programmi. Komisjon lisab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste nimel vastu võetud materjalid osalejatele saadetavatesse vastustesse. Algatuse võrgustiku ja/või komitee võrgustiku liikmetena saavad kohalikul tasandil valitud esindajad oma kohalikus keeles tuge kodanikele ja kohalikule meediale mõeldud teabevahetustegevuse elluviimiseks. Nad aitavad suurendada teadlikkust EList.

Kontaktisik:

Pressecdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023