Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
„Eluks vajalikud puud“: üleskutse linnadele ja piirkondadele ühineda ‎ ELi lubadusega istutada 2030. aastaks 3 miljardit puud  

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ning komiteeENVE komisjoni jatöörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“uus esimees Kata Tüttő andsid 17. veebruaril stardipaugu algatusele „Eluks vajalikud puud“, kutsudes kõiki komitee liikmeid, aga ka ELi linnu ja piirkondi üles jagama oma käimasolevaid projekte ja ka uusi ettevõtmisi taasmetsastamise ja linnaruumi haljastamise valdkonnas. „Eluks vajalikud puud“ on osa komitee kampaaniast „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: „Meil on hea meel teatada, et algatus „Eluks vajalikud puud“ on nüüd käima läinud.Palume komitee liikmetel jagada oma delegatsiooni ja iseenda puudeistutamise algatusi, vastates sellekohasele küsitlusele.Osaledes näitate Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste juhtrolli meie planeedi keskkonnahoidlikuma ja kestlikuma tuleviku ülesehitamisel.“

Budapesti aselinnapea ning komitee ENVE komisjoni ja töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ uus esimees Kata Tüttő ütles: „Budapestis väärtustame me puid kõige selle hea eest, mida nad meile annavad: mitte ainult selle eest, et nad seovad CO2, vaid ka selle eest, et nad hoiavad kinni tolmu, pakuvad kuumadel suvepäevadel varju ja eraldavad õhku veeauru.Seadsime puude kaitse endale prioriteediks, luues kestliku arengu eesmärkide seire raames ka puude registri.Linnaruumi haljastamine on midagi konkreetset, mida me saame kõik teha, et vähendada õhusaastet, peatada elurikkuse kadumine ja muuta linnad elamisväärsemaks.Kliimakriisi ja elurikkuse kriisi peatamiseks on vaja ka väikseid tegusid.“

Algatusega „Eluks vajalikud puud“ ühinemiseks täitke palun lühikeveebiküsitlus. Puud peavad olema istutatud või võrsunud pärast 20. maid 2020 ning need peavad vastama elurikkust soodustava metsastamise suunistele, vältides sobimatut tundlike elupaikade, nagu turba- ja märgalade metsastamist ning eelistades võimaluse korral kohalikke puuliike ning selliseid sorte, ökotüüpe ja päritolu, mis suudavad vastu panna kliimamuutustele. Suunised ja osalemiskriteeriumid leiate siit.

Üleskutsega „Eluks vajalikud puud“ innustatakse kõiki osalejaid, eelkõige komitee liikmeid, istutama oma piirkonnas, linnas või vallas üks puu eelistatavalt 30. mail 2022 või hiljemalt 5. juunil 2022 – ELi rohelise nädala 2022 ajal, ning jagama sellest fotot, et teha avalikkusele teatavaks iga puuistutus ja reklaamida seda kui panust Euroopa taasmetsastamisse.

Komitee edendab ja levitab kõiki ühiseid jõupingutusi, rõhutades sõnumit, et üleilmne soojenemine on üleilmne probleem, mis vajab kohalikke lahendusi.

Linnade ja piirkondade panust algatuse „Eluks vajalikud puud“ raames võetakse otseselt arvesse kolme miljardi uue puu istutamise lubaduse täitmisel ning ELi uues metsastrateegias aastani 2030.

Üleskutse esitati pärast seda, kui komitee president Apostolos Tzitzikostas ja Euroopa Komisjoni keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius teatasid sellest 2021. aasta oktoobri ühiskirjas.

Taustteave

„Eluks vajalikud puud“ on üks komitee kampaania „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ kümnest üleskutsest. Kampaania „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ algas 2020. aasta juunis, kui moodustati asjaomane töörühm ning loodi teabevahetus- ja kaasamisalgatused, mille eesmärk on seada linnad ja piirkonnad ELi kliimaneutraalsusele ülemineku keskmesse ning pakkuda kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele vahetuid vahendeid, mille abil tegeleda Euroopa rohelise kokkuleppega ja kiirendada selle rakendamist igas omavalitsusüksuses.

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni andmetel on metsad meie tervise ja meie planeedi hea seisundi jaoks hädavajalikud. Metsad on elurikkad ja äärmiselt olulised võitluses kliimamuutuste vastu. Lisaks aitab kolme miljardi uue puu istutamine kogu ELis

  • alandada linnapiirkondades õhutemperatuuri vahemikus 2–8 °C, kui puud on strateegiliselt istutatud;
  • anda toitu, näiteks puuvilju, pähkleid ja lehti;
  • luua taimedele ja loomadele elupaiku ja pakkuda neile kaitset, suurendades linnade elurikkust.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust komitee kampaania „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ sekretariaadiga aadressil greendeal@cor.europa.eu.

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023