Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee SEDECi komisjoni bülletään: COVID-19 mõju ja reageerimismeetmed  

​​​​​​​​

COVID-19 mõju ja reageerimismeetmed

Covid-19 pandeemia on rängalt mõjutanud meie maailma ja meie eluviisi, tuues kaasa rängad kaotused ja olulised tagajärjed meie igapäevaelu igale aspektile. Euroopa Regioonide Komitee SEDECi komisjon koostab korrapäraseid majandusülevaateid hiljutiste uuringute, artiklite ja arutelude kohta, milles käsitletakse pandeemia sotsiaal-kultuurilist mõju Euroopas ning ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil kavandatud ja rakendatud erinevaid majanduslikke reageerimismeetmeid.

Edastage oma ideed ja kirjutised aadressile: sedec@cor.europa.eu.Jaga :