Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalikud ja piirkondlikud juhid: tuleb muuta ELi otsustusprotsessi, et pandeemiale paremini reageerida  

Euroopa miljon kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud poliitikut tuleb täielikult kaasata inimeste mureküsimustele konkreetsete lahenduste otsimisse

Euroopa Regioonide Komitee juhatuse liikmed* arutasid 11. septembril COVID-19 kriisi mõju küladele, linnadele ja piirkondadele ning vajadust parandada Euroopa Liidu toimimist. Veebiüritusel osalesid ka Saksamaa Nordrhein-Westfaleni liidumaa peaminister Armin Laschet ja Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič.

Osalejad väitsid, et COVID-19 pandeemia ei ole tõstatanud küsimusi mitte ainult ELi vastupanuvõime kohta, vaid ka ELi pädevuse ja otsustusprotsesside tõhususe kohta suurtele kriisidele reageerimisel. Tuhanded linnapead, piirkondade juhid ja volikogude liikmed on toiminud Euroopa turvavõrgustikuna ning neil on oluline osa ELi ja riiklike taastamiskavade elluviimisel. Eelseisev Euroopa tuleviku teemaline konverents** on hea võimalus arutada üheskoos neid küsimusi, mille puhul kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panus on inimeste ootuste täitmiseks hädavajalik.

„Pandeemia teises laines sõltuvad keskvalitsused ja EL taas kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest, et osutada teenuseid, kaitsta inimeste elu ja säästa töökohti. Selle traagilise pandeemia ajal on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused jätkuvalt esimene kaitseliin alates laste kooli naasmise korraldamisest, tervishoiuteenustele avalduva surve lahendamisest kuni töökohtade tagamise ja VKEde toetamiseni,“ ütles Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas . Ta lisas: „Riigipiiride sulgemine ei ole lahendus. Euroopa reageering peab hõlmama konkreetseid mehhanisme piiriüleseks piirkondlikuks koostööks tervishoiu ja muude avalike teenuste valdkonnas. Kui tahame oma inimeste ja ettevõtete heaks tõhusalt tegutseda, peame vältima bürokraatlikku kapseldumist ja ületsentraliseerimist ning soodustama ulatuslikumat üleeuroopalist koordineerimist. Euroopa tuleviku teemaline konverents on hea võimalus parandada ELi demokraatia toimimist. Komitee on valmis ühendama jõud Saksamaa liidumaadega, et aidata kõlada ELi ühe miljoni kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud esindaja häälel. Nüüd on aeg tagada see, et riiklike ja ELi ametiasutuste kõrval tunnustataks kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi lõplikult ühena Euroopa demokraatia kolmest mõõtmest.“

„Koroonaviiruse vastu võitlemiseks ja kriisijärgse tuleviku kujundamiseks peame tegema Euroopas koostööd kõigil tasanditel. Piirkondadel on selles oluline osa. Peame leidma piirkondliku vastutusega Euroopa lahendused. Samamoodi nagu viirus ületab riigipiire, peame ka meie tegutsema sellega võitlemisel piiriüleselt," ütles Nordrhein-Westfaleni liidumaa peaminister Armin Laschet .

Osalejad rõhutasid, et pandeemia on avaldanud ja avaldab ka edaspidi survet kõigile valitsustasanditele, et nad teeksid koostööd ja tegutseksid tõhusalt. Euroopa Komisjoni parema õigusloome tegevuskava alustalad on määrata kindlaks parim valitsustasand ELi poliitikameetmete kujundamiseks ja rakendamiseks (subsidiaarsus) ning võtta samal ajal arvesse finants- ja haldusmõju (proportsionaalsus). Neid kahte sammast kasutatakse ELi otsustusprotsessi avatuse ja läbipaistvuse suurendamiseks ning uute ELi õigusaktide kvaliteedi parandamiseks.

„Juba enne pandeemiat kinnitas Ursula von Der Leyeni juhitav komisjon taas oma pühendumist paremale õigusloomele ja jätkuvale vajadusele tõendipõhise poliitikakujundamise järele. Nüüd, muutunud maailmas, on see veelgi ettenägelikum. Komisjoni jaoks on väga oluline pakkuda nii inimestele kui ka ettevõtetele võimalust osaleda poliitikakujundamises, õiguskindlust ja rangeid kaitsestandardeid. Seda ei ole võimalik saavutada ainult ühel tasandil. Pigem peavad kohalikud, piirkondlikud, riiklikud ja Euroopa osalejad ühendama oma jõud. Nii saame tagada selle, et me mitte ainult ei toibu kriisist, vaid liigume edasi, ehitades üles rohelise, digitaalse ja õiglase Euroopa. Seda silmas pidades hindan ma kõrgelt Euroopa Regioonide Komitee hiljutist panust meie parema õigusloome tegevuskavasse, eelkõige piirkondlike keskuste loomist ning komitee toetust konsultatsioonidele ja valitud hindamistele," ütles Euroopa Komisjoni institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade valdkonna asepresident Maroš Šefčovič videokõnes.

Arutelu käigus rõhutasid juhatuse liikmed, et edu tagamiseks, eelkõige COVID-19 pandeemia ajal, on vaja anda juba varases etapis tehnilist tagasisidet ELi õigusaktide rakendamise kohta kohalikul ja piirkondlikul tasandil. 2018. aastal käivitas Euroopa Regioonide Komitee RegHubi võrgustiku , et koguda sihipäraste konsultatsioonide kaudu kohalikke ja piirkondlikke andmeid ELi poliitika rakendamise kohta. Komitee suudab anda sisulise panuse ELi poliitika läbivaatamisse ja hindamisse COVID-19 kriisi valguses.

Taustteave

* Euroopa Regioonide Komitee juhatus vastutab täiskogu poliitilise tegevuskava ettevalmistamise eest. Juhatusse kuulub igast liikmesriigist kaks-kolm komitee liiget. Juhatus koguneb tavaliselt ühe korra poolaastas roteeruvas Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigis. Juhatuse koosolek pidi toimuma Düsseldorfis, kuid COVID-19 nakkusjuhtude arvu suurenemise tõttu kogu Euroopas toimus see veebis.

** Euroopa tuleviku teemalise konverentsi eesmärk on tõhustada kodanike osalemist ELi demokraatias ka pärast valimisi ning tagada, et nende häält on paremini kuulda ja sellega arvestatakse. Konverents pidi alguse saama Euroopa päeval 9. mail 2020 ja kestma kaks aastat, kuid COVID-19 kriis on põhjustanud viivitusi. ELi eesistujariik Saksamaa on lubanud käivitada konverentsi nii kiiresti kui võimalik.

Kontaktisik:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)2 282 2366

Mobiiltel +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Liituge võrgustikuga #EUCouncillors
Liituge võrgustikuga #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023