Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Idapartnerluse edendamine nõuab lisaraha  
ELi idanaabrite strateegia läbivaatamisel tuleks rohkem pingutada, et stimuleerida sotsiaalseid, majanduslikke ja juhtimisreforme kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Euroopa Liidu partnerlus kuue idapiiril asuva riigiga, sh Ukrainaga, peaks järgmisel kümnendil märkimisväärselt rohkem raha saama, ütles Euroopa Regioonide Komitee 5. detsembril esitatud soovitustes, milles kutsuti ka ELi üles tegema rohkem tööd, et laiendada koostööst saadavat kasu riikide pealinnadest kaugemale. Paljude muude konkreetsete ettepanekute hulgas on üleskutse luua akadeemia kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ametnike koolitamiseks ning suurem toetus kohalikele piiriülestele projektidele.

Arvamus esitatakse ajal, mil EL otsustab 2021.–2017. aasta eelarve üle ja vaatab läbi oma töö kuue idapartnerluse riigiga – Ukraina, Valgevene, Moldova, Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusiaga. Kokkuvõttes kiidetakse arvamuses heaks ELi viimase aastakümne jõupingutused, et toetada käegakatsutavaid muutusi, mis parandavad juhtimist, elavdavad majandust, toetavad kodanikuühiskonda ja tugevdavad sidemeid. Samuti toetab komitee ELi lähenemisviisi investeerida enamik aega, raha ja jõupingutusi reformimeelsematesse riikidesse, kuid leiab, et EL peaks suurendama oma toetust reformidele kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Raportöör Tadeuš Andžejevski (LT/ECR), Vilniuse linnavolikogu liige, ütles: „Viimasel aastakümnel oleme näinud, et võimu on ümber jagatud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kasuks, eelkõige Ukrainas. Samuti on väga positiivne, et näeme piirkondades ja linnades tõelist soovi viia ellu reforme ja osaleda ELi loodud alt ülespoole algatustes. Üks näide on ülemaailmne linnapeade pakt , milles keskendutakse kliimameetmetele. Teine uus algatus on „Majanduskasvu toetavad linnapead“ , mis loodi konkreetselt idapartnerluse riikide jaoks. Näeme, et ELi toetusel teevad piirkonna kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused koostööd ning oleme edukalt katsetanud partnerlusi ELi ja idapartnerluse riikide linnade ja piirkondade vahel. Peame neid rohujuuretasandi muutusi toetama poliitiliselt, rahaliselt ja tehniliselt. Toetus peaks hõlmama suhte tasakaalu muutmist, andes linnadele ja piirkondadele suurema rolli otsuste tegemisel ja projektide juhtimisel nende piirkonnas.“

Ta lisas: „Nagu Euroopa Komisjongi, oleme seisukohal, et on õigustatud suurendada eelarvet 25%. On selge, et EL saab teha väga palju selleks, et parandada juhtimist, elavdada majandust, toetada kodanikuühiskonda ja tugevdada sidemeid. Kohalikul ja piirkondlikul tasandil võivad muutused tuua suurt ja pikaajalist kasu eelkõige kolmes valdkonnas. Esiteks peame tegema suuremaid investeeringuid heasse valitsemistavasse, näiteks ametnike koolitamise akadeemia kaudu. Lisaks saame stimuleerida majanduskasvu, aidates parandada statistikat, lihtsustades juurdepääsu ELi programmidele ja aidates väikeettevõtteid. ELi kogemustest teame, et inimestevaheliste kontaktide tihendamine ja piiriüleste programmide arendamine toob rikkalikku sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku kasu. Peame investeerima rohkem selliste mudelite laiendamisse oma suhetes idanaabritega.“

Lõpetuseks leidis ta: „Need on kõrgete sihtidega, kuid siiski tagasihoidlikud ettepanekud, mis on kasulikud kodanikele, ettevõtjatele, avalikule haldusele, demokraatiale ja õigusriigile neis kuues riigis. Need on kasulikud ka ELi kodanikele, ettevõtetele, välispoliitikale ja Euroopa Komisjoni uue koosseisu soovile olla geopoliitilisem.“

Komitee arvamus „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kujundavad tulevast idapartnerlust“ annab panuse valitsustevahelistesse aruteludesse enne 2020. aasta keskel toimuvat tippkohtumist. Komitee on juba esitanud ettepanekuid ELi sidusrühmadega peetavasse konsultatsiooni, mis nüüd on lõppenud. Praegune strateegia keskendus 2020. aastaks seatud 20 eesmärgile , pidades silmas nelja suunda: tugevam majandus, tugevam juhtimine, tugevam ühenduvus ja tugevam ühiskond.

Komitee soovitused hõlmavad paljusid üksikasjalikumaid ideid, mida edendavad või toetavad idapartnerluse riikide kohalikud ja piirkondlikud poliitikud idapartnerluse riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konverentsi (CORLEAP) kaudu, mille komitee lõi 2011. aastal. Nende hulgas on aruanded järgmistel teemadel: kohalik demokraatia , majandusareng , energiatõhusus , piiriülene koostöö , kohaliku ja piirkondliku valitsustasandi suutlikkus ja piirkondade- ja linnadevahelised partnerlused .

Komitee soovituste kohaselt tuleks CORLEAPi tugevdada, et rohkem toetada detsentraliseerimist idapartnerluse riikides ning süvendada koostööd ELi ja idapartnerluse riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liitude vahel.

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023