Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
President Karl-Heinz Lambertzi avaldus – komisjoni kõne „Euroopa Liidu olukord 2017. aastal“  

Eesmärk ehitada „ühtsem, tugevam ja demokraatlikum liit“, milleni tuleb jõuda koostöös Euroopa piirkondadega, seab õige suuna. On selge, et Euroopa Liit ja selle institutsioonid võivad selle saavutada üksnes juhul, kui tehakse koostööd kõigi valitsemistasandite, sealhulgas kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, ning seda ei saa „ülaltpoolt dikteerida“. Meie komitee käivitatud protsess „Mõttevahetus Euroopa teemal“ täiendab Euroopa Komisjoni ja teiste ELi institutsioonide jõupingutusi kuulata kodanikke ja teha nendega koostööd Euroopa tuleviku üle otsustamisel.

President Juncker tunnistas samuti õigesti, et subsidiaarsus ja proportsionaalsus peaksid olema Euroopa Liidu tuleviku juhtpõhimõtted. Edukaks edasiliikumiseks peab EL tegema tihedamat koostööd piirkondade ja linnadega nende pädevusvaldkondades, eriti kui loodetakse jõuda keskkonnapoliitikani, mis viib vähese CO 2 -heitega säästva majanduseni ning millega parandatakse transporti igas kogukonnas, integreeritakse pagulased meie ühiskonda, luuakse inimväärseid töökohti, antakse suurem panus sotsiaalsesse õiglusse ning edendatakse kindlalt sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, toetades samas kohalikku majandust. Seetõttu palume, et Euroopa Regioonide Komitee oleks esindatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühmas.

President Junckeri seatud eesmärke ei ole võimalik saavutada ilma õigete vahenditeta. Seepärast on tarvis tugevamat ELi eelarvet, mis vastab Euroopa ambitsioonidele. Tunnustades vajadust tugevdada Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, rõhutame, et rahastamisvahendid peavad täiendama ja mitte asendama kõigile piirkondadele suunatud ühtekuuluvuspoliitikat. Samal ajal on vaja suuremat paindlikkust stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamisel. Ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa solidaarsuse kõige selgem väljendus – 80% elanikest tunneb sellest Euroopas puudust.

Seepärast kutsume kõiki, kes on veendunud ühtekuuluvuspoliitika lisaväärtuses, ühinema kampaaniaga #CohesionAlliance, mis käivitatakse 9. oktoobril Brüsselis.

Euroopa Liit ei saa enam enesega rahul olla. Me peame näitama, et EL on valmis olema tulemuslikum ja tõhusam ning et ta on sotsiaalselt progressiivne ja muudab iga kodaniku elu paremaks. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on Euroopa eesliinil, nad mõistavad probleeme ja seda, mida on vaja nende lahendamiseks. Nad on „tuul Euroopa purjedele“. Ühtne Euroopa peab kuulama, töötama ja investeerima kohalikul tasandil.

Kohaliku tasandi hääl tuleb Brüsselis paremini kuuldavaks teha. Seetõttu pean oma esimese iga-aastase ettekande „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“ 10. oktoobril Brüsselis. Ettekanne ja sellele järgnev arutelu ELi kohaliku tasandi juhtidega kantakse otse üle kanalil EbS ja veebiülekandena Euroopa Regioonide Komitee veebilehel: www.cor.europa.eu.

Lisateave:

• Jälgige meid: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht

President Junckeri kõne „Euroopa Liidu olukord 2017. aastal“

Kontakt:
Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023