Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Porto sotsiaaltippkohtumise järel kutsuvad linnad ja piirkonnad üles tunnistama nende rolli sotsiaalse Euroopa ülesehitamisel  

7.–8. mail Portos toimunud ELi sotsiaaltippkohtumisel esindasid Euroopa Regioonide Komiteed esimene asepresident Vasco Cordeiro ja SEDECi komisjoni esimees Anne Karjalainen. Nad väljendasid heameelt ELi riigipeade ja valitsusjuhtide võetud kohustuse üle teha veel rohkem tööd sotsiaalse Euroopa nimel, tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust ning saavutada ELi uued peamised eesmärgid töökohtade, oskuste ja vaesuse vähendamise valdkonnas. Nad avaldasid aga kahetsust selle üle, et tippkohtumise lõppdeklaratsioonis ei viidata kohalike ja piirkondlike omavalitsuste osatähtsusele.

Assooride autonoomse piirkonna parlamendi liige ja komitee esimene asepresident Vasco Alves Cordeiro ütles: „Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine saab õnnestuda ainult siis, kui kaasatud on kõik valitsustasandid alates Euroopa tasandist kuni kohaliku tasandini. On väga hea, et vajadus tugevdada territoriaalset ja sotsiaalset ühtekuuluvust Euroopa, riikliku, piirkondliku ja kohaliku valitsustasandi osalusel on lisatud sotsiaaltippkohtumise sidusrühmade deklaratsiooni. Pettumust valmistab aga asjaolu, et Euroopa Ülemkogu ei tunnistanud meie rolli tippkohtumise lõppdeklaratsioonis. See murettekitav suundumus peab muutuma, pidades silmas ka Euroopa tuleviku konverentsi, sest sotsiaalse Euroopa ülesehitamine saab toimuda ainult koos kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ja tänu neile.“

Kerava linnavolikogu liige ja SEDECi komisjoni esimees Anne Karjalainen (FI/PES), kes koostas ELi Nõukogu eesistujariigi Portugali taotletud arvamuse „Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine kohalikust ja piirkondlikust perspektiivist“, ütles: „Meil on hea meel, et ELi juhid on leppinud kokku ühistes eesmärkides, et seada poliitika keskmesse inimeste heaolu ja võrdsus ning muuta sotsiaalküsimused Euroopa Liidus kestvaks prioriteediks. Edu sõltub siiski kõigi valitsustasandite (alates Euroopa tasandist kuni kohaliku tasandini) tahtest ehitada üles tugev ja vastupidav sotsiaalne Euroopa, mis tagab selle, et rohe- ja digiüleminek on õiglane, ning aitab COVID-19 kriisist taastuda nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt.“

Lisateave

Vasco Alves Cordeiro ja Anne Karjalainen osalesid reedel tippkohtumise raames korraldatud kõrgetasemelisel konverentsil koos ELi juhtide ja paljude sidusrühmadega. Konverentsi lõpus allkirjastati ühisdeklaratsioon .

Portugali peaminister António Costa esines eelmisel nädalal komitee täiskogu istungjärgul , kus ta rõhutas linnade ja piirkondade rolli oluliste partneritena Euroopa õiglase, keskkonnahoidliku ja digitaalse taastumise õnnestumisel .

ELi juhid kohtusid 8. mail Portos, et leppida kokku konkreetsed kvantitatiivsed eesmärgid ja ajakava 2017. aastal Göteborgis välja kuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamiseks. Nagu on määratud Euroopa Komisjoni märtsis esitatud tegevuskavas , tähendavad uued peamised eesmärgid, et 2030. aastaks peaks vähemalt 78% ELi elanikkonnast vanuses 20–64 olema tööga hõivatud, vähemalt 60% kõigist täiskasvanutest peaks igal aastal koolitusel osalema ning vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arvu tuleks vähendada vähemalt 15 miljoni võrra. 

Kontaktisik:

Lauri Ouvinen

Tel +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLATFORMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Digital platform work: cities and regions call for stricter criteria for verifying employment status
Digital platform work: cities and regions call for stricter criteria for verifying employment status
29.06.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-1-APRIL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
04.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-DAY2.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
04.03.2022