Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Piirkondliku innovatsiooni partnerluste katseprojekt: Teie piirkond saab nüüd kandideerida  

Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) on avaldanud osalemiskutse uues piirkondliku innovatsiooni partnerluste katseprojektis osalemiseks. Katseprojektis on Euroopast kuni 24 osalejat (liikmesriigid, piirkonnad või piirkondade rühmad), kes tunnevad endas motivatsiooni muuta oma majandust ja ühiskonda ning on valmis edasi arendama oma strateegilist poliitikaraamistikku innovatsiooni, tööstusarengu, kestlikkusele ülemineku ning laiema majandusliku ja sotsiaalse arengu vallas. Taotluste esitamise tähtpäev on 25. aprill 2022.

Piirkondliku innovatsiooni partnerlused on üksteist täiendav lähenemisviis, mis põhineb aruka spetsialiseerumise strateegiatega seotud positiivsetel kogemustel. Algatuse eesmärk on tõhustada piirkondliku, riikliku ja ELi tasandi teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika koordineerimist ja suunitlust, et viia ellu Euroopa rohe- ja digipööre ning vähendada innovatsioonilõhet ELis.

Partnerlused toetuvad kindlalt ELi poliitikaraamistikule, toetades Euroopa rohelise kokkuleppe , programmi „Euroopa horisont“ , ühtekuuluvuspoliitika ja taasterahastu „NextGenerationEU“ rakendamist. Erilist tähelepanu pööratakse vahenditele ja juhtimismehhanismidele, mis kaasavad mõju võimendamiseks mitmeid rahastamisallikaid ja poliitikameetmeid ning mis aitavad ühendada piirkondlikke ja riiklikke algatusi ELi algatustega kaksikülemineku tarvis.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas tõdes: „Kogemused, kontaktid, koostöö, ühishuvid ja eksperditeadmised, mis käesoleva algatusega püütakse teha kättesaadavaks kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele kogu ELis, aitavad neil edukalt lahendada meie kõigi ees seisvaid ühiskondlikke probleeme. Pikemas perspektiivis aitab see meelitada ligi vajalikke investeeringuid ning mobiliseerida kooskõlastatult kõiki asjakohaseid poliitikavaldkondi ja rahastamisvahendeid.“

Ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira märkis: „Innovatsiooni edendamine ja levitamine on rohe- ja digipöörde õnnestumise võti. Kõigil piirkondadel on innovatsioonipotentsiaal, mis tuleb täielikult ära kasutada, et kedagi ei jäetaks kõrvale. Meil on tarvis tugevaid innovatsioonipartnerlusi, mis toetuksid aruka spetsialiseerumise strateegiatele, mis on kohandatud iga piirkonna tugevuste ja probleemidega ning millesse on integreeritud erinevad fondid ja strateegiad. Piirkonnad peavad olema kesksed osalejad Euroopa uuendusliku majanduskasvu mudeli kujundamisel.“

Innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel ütles: „Innovatsioonis osalejate tugevad sidemed on edukate piirkondlike innovatsiooni ökosüsteemide alus. Piirkondliku innovatsiooni partnerlused pakuvad avaliku ja erasektori osalejatele platvormi investeerimiseks innovatsiooni ja idufirmadesse kestliku majanduse ja ühiskonna heaks.  Partnerlustesse integreeritakse kõik olemasolevad ELi vahendid, et saavutada käegakatsutavat mõju. Tarvis on novaatoreid ja investoreid igas piirkonnas ja riigis. Piirkondliku innovatsiooni partnerlused ühendavad neid kõiki, et luua tõeline üleeuroopaline innovatsiooni ökosüsteem.“

Katseprojektis osalejatelt oodatakse, et nad määratleksid tihedas koostöös Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Euroopa Regioonide Komiteega valdkonnad, millele nad soovivad katseprojektis keskenduda. Need võivad olla sotsiaalmajanduslikud või poliitilised probleemid, konkreetsed majandussektorid ja/või poliitikavaldkonnad või -vahendid. Katseprojekti raames võetavad meetmed kohandatakse vastavalt igale osalejale enim huvi pakkuvatele valdkondadele.

Taotluste esitamise tähtpäev on 25. aprill 2022 . Lisateavet ja juhised kandideerimiseks leiate p resident Apostolos Tzitzikostase kirjast ja selle lisast . Valitud piirkonnad kuulutatakse välja mais ja ametlik avaüritus on kavas 17. mail.

Kontakt:

SEDECi komisjoni sekretariaat

sedec@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023