Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Parlamendi liikmed ja kohaliku tasandi juhid võitlevad tugevama ühtekuuluvuspoliitika nimel asjakohaste eeskirjade ja vahendite eest  

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Regioonide Komitee liikmed kinnitasid, et nad võitlevad asjakohaste eeskirjade ja vahendite eest, et tugevdada ühtekuuluvuspoliitikat aastatel 2021–2027. Nad kutsusid liikmesriike üles seadma selgeid eesmärke ühtekuuluvuse suurendamiseks ja ELile tegutsemist võimaldava eelarve koostamiseks.

8. oktoobril Brüsselis Euroopa piirkondade ja linnade nädala raames toimunud Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni (REGI) ja Euroopa Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni (COTER) ühiskoosolekul olid arutusel ELi eelarve (perioodiks 2021–2027) üle peetavad läbirääkimised ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide eeskirjad.

Viimastel aastatel on Euroopa Parlamendi liikmed ja kohalikud juhid ühendanud jõud ühtekuuluvuspoliitika tugevdamiseks aastatel 2021–2027, et toetada selle raames jätkuvalt kodanikke ja ettevõtteid kõigis Euroopa piirkondades ning kaasata piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi investeerimisotsuste tegemisse. Koos seisavad nad ka lihtsustatud eeskirjade eest ja toetavad sellist ELi ühtekuuluvuspoliitikat, mille suhtes ei kohaldata tingimusi, mis ei ole otseselt seotud selle eesmärkide ja abisaajatega. REGI ja COTERi komisjonid kritiseerisid mõne liikmesriigi nõutud eelarvekärpeid ja õigusraamistiku võimalikku nõrgenemist kohalike osalejate kaasamise osas ning tuletasid meelde nii Euroopa Parlamendi kui ka Euroopa Regioonide Komitee seisukohta.

Kahe komisjoni liikmed kordasid oma muresid ja prioriteete ka arutelus regionaalpoliitika voliniku Johannes Hahn iga, kes on ühtlasi tulevane ELi eelarvevolinik. Arutelu käigus rõhutati vajadust tagada piisav rahastamine, et aidata kõikidel ELi piirkondadel ja linnadel muutuda keskkonnasõbralikumaks, kaasavamaks ja arukamaks, kasutades selleks tõhusalt ära Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde. Komisjonide liikmed meenutasid, et ühtekuuluvuspoliitika ja struktuurireformide vaheline seos peab olema kahesuunaline, et ühtekuuluvuspoliitikat ei tohiks kõrvale suunata selle eesmärkidest ning et vastavalt ELi aluslepingutele on hädavajalik pidada ühtekuuluvuse eesmärki silmas kõigis ELi poliitikavaldkondades. Erinevuste vähendamisest ja kestliku arengu eesmärkide saavutamise ergutamisest peab saama ühine prioriteet, mida ei õõnesta ülalt alla suunatud ja kokkuhoiul põhinev lähenemine reformidele.

„Kui ühtekuuluvuspoliitika ei ole edasipüüdlik, siis ei ole edasipüüdlik ka Euroopa. Eelarve kärpimine tähendaks tõsist lööki Euroopa projektile. See tähendaks, et me hakkame alla andma, loovutades võidu eurofoobidele. Me ei luba sellel juhtuda,“ ütles REGI komisjoni esimees Younous Omarjee .

„Ühtekuuluvuspoliitika on kõige olulisem meie linnade ja piirkondade käsutuses olev investeerimispoliitika. Võimalus, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik lükkub edasi, mis peataks kõnealuse poliitika üheks või kaheks aastaks, mõjutaks otseselt kliimamuutuste vastast võitlust ning suurendaks sotsiaalset ja territoriaalset ebavõrdsust,“ lisas COTERi komisjoni esimees Isabelle Boudineau (FR/PES).

Kontaktisik:

Pierluigi Boda

Telefon: +32 2 282 2461

Mobiiltelefon: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023