Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalikud juhid käivitavad algatuse rändajate integratsiooni tutvustamiseks ELi piirkondades ja linnades  
Euroopa Komisjoni volinik Dimitris Avramopoulos toetab Euroopa Regioonide Komitee ja nelja peamise Euroopa linnade ja piirkondade ühenduse juhitud algatust „Linnad ja piirkonnad pooldavad integratsiooni“

Euroopa Regioonide Komitee koos Euroopa Piirkondade Assamblee (AER), Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR), Euroopa Mereliste Äärealade Konverentsi (CPMR) ja ühendusega Eurocities kinnitasid oma toetust piirkondadele ja omavalitsustele, kes võtavad vastu ja integreerivad uusi tulijaid oma kogukondadesse. Algatust toetas Euroopa Komisjoni rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos.

Algatus „Linnad ja piirkonnad pooldavad rändajate integratsiooni“ – ehk #Regions4Integration — täiendab tervet rida kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liitude olemasolevaid võrgustikke ja projekte Euroopas. Euroopa Regioonide Komitee kui ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poliitiline kogu püüab luua koalitsiooni nelja peamise Euroopa linnade ja piirkondade ühendusega – Euroopa Piirkondade Assamblee (AER), Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR), Euroopa Mereliste Äärealade Konverents (CPMR) ja ühendus Eurocities – eesmärgiga kaasa aidata ELi rände tegevuskava kujundamisele, et tagada kohaliku ja piirkondliku perspektiivi parem arvessevõtmine tulevikus.

Komitee president Karl-Heinz Lambertz ütles: „Paljud piirkonnad ja linnad on juba ammu uusi tulijaid edukalt oma kogukondadesse vastu võtnud ja integreerinud. Nad teavad rändajate toodavat lisaväärtust ja seda, mis on integreerimata jätmise hind. Algatuses tutvustatakse kohalikul tasandil tehtud jõupingutusi rändajate ja pagulaste integreerimiseks kogu Euroopas. Me vajame ühist Euroopa lähenemisviisi, mille abil investeerida ühtekuuluvate, mitte lõhestavate kogukondade loomisesse. On aeg lõpetada hirmutamine, mis on mõjutanud viimaste aastate poliitilist narratiivi.“

Volinik Dimitris Avramopoulose sõnul täiendab algatus Euroopa Komisjoni kahe aasta jooksul tehtud jõupingutusi luua tugev kahepoolne dialoog linnade ja kohalike omavalitsustega integratsiooni teemal. Ta ütles: „Kui keegi küsib minult, milline on minu arvates üks Euroopa prioriteete järgmistel aastakümnetel, siis oleks see rändajate edukas kaasamine meie ühiskonda. Aastatel 2015–2017 on Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist kaasrahastatud 4800 meedet, et aidata kogu ELis kolmandate riikide kodanikke integreerida. Me teame, et juurdepääs ELi rahalistele vahenditele võib osutuda keeruliseks kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, eelkõige väikestele. Seepärast muutsime 2021.–2027. aastal integratsiooni rahastamise kohalike omavalitsuste jaoks juurdepääsetavamaks ning suurendasime seda kõigis valdkondades.“

Otsus käivitada algatus praeguses etapis – enne Euroopa Parlamendi valimisi ning enne uute Euroopa Komisjoni volinike ja Euroopa Ülemkogu uue presidendi valimist – annab tunnistust komitee veendumusest, et ELi otsustajad peaksid kaaluma suuremat poliitilist, tehnilist ja rahalist toetust integratsioonitööle kohalikes kogukondades. Algatuse eesmärgid on järgmised:

1. luua linnadele ja piirkondadele poliitiline platvorm , mis võimaldaks neil välja töötada ja esitada ettepanekuid ELi poliitika ja rahastamise kohta rändajate integreerimise alal;

2. jagada häid tavasid rändajate kohalikul tasandil integreerimise kohta sellistes valdkondades nagu juurdepääs tööturule, kutseõpe, haridus, saatjata alaealiste toetamine, koostöö kodanikuühiskonnaga jne;

3. edendada vastastikust õppimist , eelkõige viies suurema kogemusega linnad kokku nendega, kes on alles hiljuti hakanud rändajaid vastu võtma. Algatuses pööratakse erilist tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega linnadele ja maapiirkondade haldusüksustele, kes on valmis rändajaid integreerima, kuid kellel puuduvad kogemused ja vahendid;

4. jagada teavet integratsiooni toetamiseks mõeldud Euroopa rahastamisvahendite kohta (Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ja tulevane Varjupaiga- ja Rändefond, ESF+ ja muud piirkondliku arengu fondid, millega edendatakse rändajate integreerimist).

5. töötada välja positiivne narratiiv , jagades väärinfoga võitlemiseks positiivseid näiteid ja lahendusi.

Avaarutelul võtsid teiste hulgas sõna järgmised Euroopa ühenduste (kes kõik aktiivselt algatusega tegelevad) esindajad: Euroopa Piirkondade Assamblee esimees ja Västra Götalandi läänivolikogu aseesimees Magnus Berntsson , Assooride autonoomse piirkonna valitsuse välisasjade aseriigisekretär ja Euroopa Mereliste Äärealade Konverentsi esindaja Rui Bettencourt , Capaci linnapea ja Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu esindaja Pietro Puccio ning Genti linnapea ja ühenduse Eurocities esindaja Mathias De Clercq .

Euroopa Regioonide Komitee on alates 2015. aastast koostanud soovitusi mitmete seadusandlike ettepanekute kohta, mida Euroopa Komisjon oma Euroopa rände tegevuskava raames on esitanud. Komitee on rõhutanud, et integratsioon on poliitikavaldkond, milles piirkonnad ja omavalitsused on kriitilise tähtsusega, ning et hästi koordineeritud poliitika saab tagada eduka integratsiooni sisserändajate endi, kohaliku kogukonna ja kohaliku majanduse jaoks.

Algatus on avatud kõigile kohalikele ja piirkondlikele poliitikutele, kes saavad jagada oma lugusid teemaviite #Regions4Integration kaudu.

Lisateave on kättesaadav komitee veebilehel või e-posti teel.

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023