Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalike omavalitsuste sõnum Charles Michelile: Euroopa tulevikku käsitlev konverents peab tugevdama ELi demokraatlikku mudelit ja Euroopa alustalasid – tema piirkondi, linnu ja külasid  

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel arutas Euroopa tulevikku ja COVID-19 kriisi järgset keskkonnahoidlikku taastumist Euroopa Regioonide Komiteega

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel osales 17. märtsil Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul (#CoRplenary). Charles Michel tutvustas oma visiooni kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rollist Euroopa majanduse taastamisel ja demokraatias. Ta vestles komitee liikmetega Euroopa tuleviku üle (vt arutelu lindistust siin ).

Linnade ja piirkondade Charles Michelile suunatud ootusi käsitledes sõnas Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas : „Viimase kaheteistkümne kuu jooksul levis COVID-19 pandeemia üle kogu Euroopa. Kuid praegusel väga raskel ajal ei ole Euroopa Regioonide Komitee oma tööd peatanud, samuti ei ole seda teinud piirkondlike omavalitsuste juhid, linnapead ning kohalike ja piirkondlike volikogude liikmed, kes tegutsevad iga päev kohapeal, päästes elusid, töökohti ja kohalikke ettevõtteid. COVID-19 kriis on esile toonud praeguse kahemõõtmelise, ainult liikmesriikidele ja Brüsselile toetuva Euroopa piiratuse. Euroopa tulevikku käsitlev konverents pakub ainulaadset võimalust tugevdada meie ühist Euroopa Demokraatia Maja, kuid see ei tähenda midagi ega ei muuda midagi inimeste elus, kui sellest saab ELi institutsioonide ja liikmesriikide pealinnade n-ö iludusvõistlus. See peab olema seotud parema, avatuma ja vähem bürokraatlikuma, vastupidavama, kestlikuma ja tõhusama Euroopa loomisega. Me peame üheskoos aitama ajakohastada Euroopa Demokraatia Maja, mille kaitsev katus on EL, tugevad müürid on liikmesriigid ning kindlad alustalad on piirkonnad, linnad ja külad.“

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel ütles: „Kuna ma ise olen olnud seotud Valloonia kohalike omavalitsustega, tean ma, kui oluline on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll toimetulekul selle kriisiga, mis on mõjutanud Euroopat ja maailma nüüd juba terve aasta. Nad on näidanud, mil määral nad on demokraatia osa, sest nad on olnud meie kodanikele pakutavate teenuste eesliinil. Nad on olnud väga aktiivsed ja võtnud konkreetseid meetmeid. Nad on näidanud, et kohaliku tasandi poliitikud on arvestatavad osalejad ja neil on oma roll. Kõigis Euroopa Liidu ees seisvates väljakutsetes ja võimalustes, olgu need siis väärtuste ja demokraatia kaitse, COVID-19 kriisi järgne keskkonnahoidlik taastumine või digiüleminek, näen ma kohalikes ja piirkondlikes juhtides väärtuslikke partnereid, kellega riigivalitsused peavad tihedamat koostööd tegema. Nad on inimestele kõige lähemal, nad on pragmaatilised, suhtlevad otse kodanikega ja oskavad neid mobiliseerida. Nad peavad olema majanduse taastamise kavadesse paremini kaasatud, sest nad haldavad üle 30% avaliku sektori investeeringutest ja on edu võti. Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi raames on neil täielik vabadus otsustada, kuidas selles arutelus osaleda. Soovin tuua rohkem kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kohapealset energiat Euroopa tasandile."

Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident Vasco Cordeiro märkis: „Euroopa tulevikku käsitlev konverents ei saavuta oma eesmärki, kui ei keskenduta põhilisele. Tähelepanu peaks suunama peamiselt kahele valdkonnale: kuidas Euroopa töötab ja mille kallal ta töötama peaks? Kummalgi juhul ei saa loobuda kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rollist. See kehtib ka Euroopa majanduse taastamise kohta. On aeg ellu viia sotsiaalõiguste sammas ja tagada, et järgmisel aastal jätkatakse üldise vabastusklausli kohaldamist. Seepärast nõuab ka Euroopa Regioonide Komitee, et jätkusuutlikeks investeeringuteks kehtestataks kuldreegel.“

Kohalikud omavalitsused teevad liiduga koostööd maapiirkondade digiülemineku toetamisel, ühendades äärepoolseimad saared ja mägipiirkonnad, edendades VKEde ja koolide edasist arengut ning muutes piirkonnad vastupidavamaks. Piirkonnad, linnad ja külad muudavad Euroopa keskkonnahoidlikumaks, rakendades 70% kõigist ELi õigusaktidest ja kliimamuutuste leevendamise meetmetest ning 90% kliimamuutustega kohanemise meetmetest. Komitee moodustas kõrgetasemelise töörühma Euroopa demokraatia teemal , et toetada oma tööd konverentsi raames.

Kontaktisik:

Michele Cercone

Mobiiltelefon +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023