Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalikud ja piirkondlikud juhid peavad tervitatavaks ELi otsust alustada ühinemisläbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga  

Euroopa Liidu otsus alustada ühinemisläbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga on „ELi jaoks õige otsus ja suurepärane võimalus Lääne-Balkani riikidele“, ütlesid Euroopa Regioonide Komitee juhid 25. märtsil pärast seda, kui ELi liikmesriigid olid kutsunud need kaks riiki ametlikult läbirääkimistelaua taha.

Komitee välissuhete komisjoni esimees, Nordrhein-Westfaleni liidumaa föderaal- ja Euroopa asjade ning rahvusvaheliste suhete riigisekretär Mark Speich kordas Euroopa Regioonide Komitee pikaajalist sõnumit selle kohta, kui oluline on valmistada Albaania ja Põhja-Makedoonia piirkondi ja linnu ette ELiga ühinemiseks, ning ütles: „Mul on hea meel, et EL alustas Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ühinemisläbirääkimisi. Euroopa Regioonide Komitee on seda olulist otsust nõudnud juba aastaid ning mõlemad riigid on teinud suuri reforme. Ühinemisläbirääkimiste algus näitab pühendumist Euroopa koostööl ja väärtustel põhinevate süvendatud suhete ühisele tegevuskavale. See on ELi jaoks õige otsus ja Lääne-Balkani riikide jaoks tervikuna suurepärane võimalus taaskinnitada oma reformipüüdlusi. Lootustandva märgi andmine Lääne-Balkani riikidele on praegusel raskel ajal eriti tähtis, kuna kogu maailma haaranud pandeemia põhjustab majanduslikku ebakindlust kogu Euroopas.“

Komitee on viimase kümne aasta jooksul teinud koostööd mõlema riigi kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, käsitledes poliitilisi probleeme ja tehes nendega koostööd neile erilist muret valmistavates haldusküsimustes, nagu jäätmekäitlus.

Trbovlje linnapea ja Põhja-Makedoonia ühise nõuandekomitee kaasesimees Jasna Gabrič (SI/Renew Europe) ütles: „See on rasketel aegadel positiivne ja kauaoodatud otsus, mis näitab, et EL hoiab oma laienemispoliitikat elus hoolimata praegusest enneolematust olukorrast. Näitame praeguse kriisi ajal veelgi kindlamalt oma solidaarsust Lääne-Balkani piirkonnaga.“

Dubrovniki-Neretva maavanem ja praeguseni Albaaniaga arendatavaid suhteid korraldanud komitee Lääne-Balkani töörühma esimees Nikola Dobroslavić (HR/EPP) ütles: „Inimesed Põhja-Makedoonias ja Albaanias teavad juba, et ELiga ühinemine ei ole lihtne. Kuid olles pärit Horvaatiast, riigist, mis ühines ELiga alles hiljuti, tean ma, kui oluline on kuuluda liidu liikmete hulka ja arendada häid koostöösuhteid teistega kogu Euroopas. Edastan teile sõnumi: jätkake head tööd ja siis saabub tunnustus. Reformiprotsess peaks tugevdama teie demokraatiat, majandust ja vastupanuvõimet. Tehke omavahel koostööd ja investeerige kohalikku demokraatiasse.“

Komiteel on ka poliitilised kontaktid ja töösuhted teiste ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikidega. Igal aastal kohtuvad ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poliitikud oma kolleegidega Lääne-Balkani riikidest ja Türgist komitee korraldatud laienemispäeva konverentsil.

Kontaktisik

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :