Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi institutsioonide juhid Jean-Claude Juncker ja Antonio Tajani arutavad kohalike juhtidega Euroopa tulevikku  
RK presidendi Karl-Heinz Lambertzi kõne ‎ ‎ „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“

8. oktoobril avatakse Brüsselis Euroopa linnade ja piirkondade nädal aruteluga teemal „Euroopa tulevik on ühtekuuluvus“, mida juhatavad Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Euroopa Komisjoni volinik Corinna Creţu ja Euroopa Parlamendi asepresident Pavel Telicka. Järgmisel päeval, kui osaleb ka Euroopa Parlamendi president, esitab president Lambertz oma visiooni Euroopa tulevikust iga-aastases kõnes „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“ . Täiskogu istungjärgul võtab komitee vastu ka oma seisukohad ELi eelarve ja selliste teemade kohta nagu ränne, teadusuuringud, kliimameetmed ja ühekordselt kasutatav plast.

8.–11. oktoober: 16. Euroopa piirkondade ja linnade nädal (#EURegionsWeek)

Pealkirja all „Tugev ELi ühtekuuluvuspoliitika pärast 2020. aastat” toob #EURegionsWeek Brüsselisse kokku üle 6000 ELi regionaalpoliitika eksperdi ja praktiku. Esmaspäeval, 8. oktoobril kell 14.30 algaval avaistungil osaleb koos president Lambertzi , volinik Creţu ja asepresident Telickaga ka president Juncker . Kogu nädala jooksul toimuvatel seminaridel ja aruteludel käsitletakse vajadust tugeva ühtekuuluvuspoliitika järele pärast 2020. aastat.

Vt asjaomane meediaprogramm ; avaistungi otseülekannet saab vaadata komitee veebisaidil.

#CohesionAlliance üritused

#CohesionAlliance , mis koondab neid, kes usuvad, et ühtekuuluvuspoliitika peab jääma ELi tuleviku üheks sambaks, arutab esimesi saavutusi ja käimasolevaid läbirääkimisi mitmetel #EURegionsWeek-i ühtekuuluvuspoliitika tuleviku teemalistel üritustel ning „agoraa-kõnelustel“ , mis hõlmavad partnerühendusi ja eksperte.

Lisateavet saab veebilehelt www.cohesionalliance.eu

9. oktoober kell 15.00: „Euroopa Liidu olukord: piirkondade ja linnade seisukoht“

President Lambertzi keskendub oma täiskogu istungjärgu avakõnes Euroopa Liidu linnade ja piirkondade praegustele kõige pakilisematele probleemidele: järgmise ELi pikaajalise eelarve üle peetavad läbirääkimised ( komitee seisukoht võetakse vastu samal päeval), ELi regionaalpoliitika tulevik, integratsioon, kestlik areng ja ELi demokraatia, eelkõige piirkondade ja linnade kaasamine ELi otsuste tegemise protsessi ning kohaliku tasandi algatused kodanike ja Euroopa vahelise suhte taasloomiseks.

Seejärel toimub arutelu komitee liikmete ja president Tajani vahel, mis avab komitee täiskogu oktoobri istungjärgu esimese päeva. Pärast arutelu on kavas võtta vastu komitee aruanne „Mõttevahetus Euroopa teemal: kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hääl“ , mis koostati Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski taotlusel. Aruanne on tulemus, mille aluseks on kahe aasta pikkune suhtlemine enam kui 40 000 kodaniku ning 110 kohaliku ja piirkondlikku omavalitsusega.

President Lambertzi kõne ja president Tajaniga peetava arutelu otseülekanne veebis: www.cor.europa.eu/sotreg.go  

9.–10. oktoober: samuti #CoRplenary päevakorras

ELi tulevane eelarve aastateks 2021–2027

ELi eelarvet ja järgmise kümnendi prioriteete käsitletakse arutelul Euroopa Regioonide Komitee seisukoha üle teemal „Mitmeaastase finantsraamistiku pakett aastateks 2021-2027“ , mida juhib raportöör Nikola Dobroslavić (HR/EPP). Täiskogu käsitleb üksikasjalikumalt ka järgmisi ELi eelarve ettepanekud:

„„Euroopa horisont“ – üheksas teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm“ , raportöör Christophe Clergeau (FR/PES)

„Euroopa ühendamise rahastu“ , raportöör Isabelle Boudineau (FR/PES)

„Euroopa Merendus- ja Kalandusfond” , raportöör Nathalie Sarrabezolles (FR/PES)

„Õiguste ja väärtuste programm“ , raportöör François Decoster (FR/ALDE)

„Varjupaiga- ja Rändefond“ , raportöör Peter Bossman (SI/PES)

„Programmi LIFE (keskkonna- ja kliimameetmete raamprogrammi) tulevik“ , raportöör Marco Dus (IT/PES)

#CoRplenary käigus on kavas läbi vaadata veel järgmised arvamused:

„Euroopa Tööjõuamet“ , raportöör Doris Kampus (AT/PES)

„ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste 14. konverentsile (CBD COP 14)“ , raportöör Roby Biwer (LU/PES)

„Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses“ , raportöör André van de Nadort (NL/PES)

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta“ , raportöör Sirpa Hertell (FI/EPP)

„Spordi integreerimine ELi 2020. aasta järgsesse tegevuskavva“, raportöör Roberto Pella (IT/EPP)

„Puhtad sadamad, puhtad mered – sadama vastuvõtuseadmed ja -rajatised laevajäätmete üleandmiseks“ , raportöör Spyros Spyridon (EL/EPP)

„Õiglase maksustamise pakett“ , raportöör Paul Lindquist (SE/EPP)

„Digiõppe tegevuskava“ , raportöör Domenico Gambacorta (IT/EPP)

„Tugevama Euroopa väljakujundamine: noorte-, haridus- ja kultuuripoliitika roll“ , raportöör Gillian Ford (UK/EA)

„ELi toiduahela riskihindamine“ , raportöör Miloslav Repaský (SK/EA)

„Uus kokkulepe tarbijatega“ , raportöör Samuel Azzopardi (MT/EPP)

Praktiline teave:

#EURegionsWeek avaistung ;

Kus: konverentsikeskus Square, Rue Mont des Arts – 1000 Brüssel

Millal: esmaspäev, 8. oktoober, kell 14.30

Otseülekanne komitee veebisaidil

Euroopa piirkondade ja linnade nädala meediaprogramm

#SOTREG & #CoRplenary istungjärk:

Kus : Charlemagne'i hoone (Euroopa Komisjon), Rue de la Loi, Brüssel

Millal : teisipäev, 9. oktoober kell 15.00–21.00 ja kolmapäev, 10. oktoober, kell 9.00–13.00

Täiskogu istungjärgu päevakord ja dokumendid

Täiskogu istungjärgu otseülekannet saab vaadata komitee veebilehel .

Täiskogu istungjärgu meediaprogramm

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023