Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Nordrhein-Westfaleni liidumaa peaministri Armin Lascheti ja Euroopa Regioonide Komitee presidendi Apostolos Tzitzikostase ühine pressiteade  

Teisipäeval, 3. märtsil kohtus Nordrhein-Westfaleni liidumaa peaminister Armin Laschet Düsseldorfis riigikantseleis Euroopa Regioonide Komitee vast valitud presidendi Apostolos Tzitzikostasega. Nad arutasid Euroopa aktuaalseid probleeme, sealhulgas tõsist olukorda Kreeka ja Türgi piiril ning koroonaviiruse puhangut.

Minister-President Laschet : „ Mul on heameel kohtuda president Tzitzikostasega ja panen lähiaastatel suuri lootusi temaga koostööle. Euroopa Regioonide Komitee on Euroopa linnade ja piirkondade peamine hääl Euroopas. Olen veendunud, et Apostolos Tzitzikostas võimendab seda häält ja teeb selle kuuldavaks kogu Euroopa Liidus. Meil on vaja tugevamat Euroopat ja peame tegutsema üheskoos, et leida lahendus praegustele raskustele.

President Tzitzikostas : „ Mul oli heameel ja au kohtuda täna peaminister Laschetiga. Ta on Saksamaa usaldusväärne ja visiooniga juht ning pühendunud eurooplane. Tema saavutused Nordrhein-Westfaleni liidumaal on eeskujuks meile kõigile, näidates Euroopa piirkondade suutlikkust käsitleda ühiseid probleeme rahva huvidest lähtuvalt. EL peab viivitamata hakkama rännet pragmaatiliselt käsitlema. See ei ole riiklik, vaid ELi küsimus, mis puudutab kõiki Euroopa kodanikke.

Peaminister ja Euroopa Regioonide Komitee president on kindlalt otsustanud ületada Euroopa Liidu erimeelsused ja suureneva polariseerumise. „ Selleks peab meil olema ühine Euroopa visioon, mis aitab süvendada liikmesriikide, piirkondade, linnade ja külade koostööd. Euroopa Liit vajab uut hoogu, et tegeleda põhjalike muutustega, mida digiüleminek, demograafia ja vajalik võitlus kliimamuutuste vastu meie kodanike jaoks tähendavad, “ ütles Armin Laschet .

Uue hoo andmiseks on oluline tagada varajane edasipüüdlik kokkulepe ELi tulevase eelarve üle (mitmeaastane finantsraamistik), lähtudes meie ühisturust enim kasu saavate ja veel järeleaitamist vajavate poolte huvide õiglasest tasakaalust.

Peaminister ja Euroopa Regioonide Komitee president arutasid ka Euroopa Komisjoni hiljutisi ettepanekuid rohelise kokkuleppe ja tehisintellekti kohta. Nad avaldasid sellistele ponnistustele toetust ja rõhutasid, et lisaks on vaja ühiseid jõupingutusi nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil. 2020. aasta teisel poolel on uuel Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigil Saksamaal võimalus praegusi probleeme käsitleda ja Euroopa Liidu ühendada.

Armin Laschet ja Apostolos Tzitzikostas rõhutasid eelkõige vajadust aidata piirkondi, mida iseäranis mõjutab ELi otsus saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. „ Just üleminekujärgus söekaevanduspiirkonnad, nagu Rheinland, vajavad taristu arendamiseks, innovatsioonisuutlikkuse tugevdamiseks ning koolitusse ja ümberõppesse investeerimise tagamiseks Euroopa toetust. Seetõttu on meil heameel ettepaneku üle luua nende piirkondade toetuseks uus ELi õiglase ülemineku fond, “ ütles Apostolos Tzitzikostas .

Euroopa Regioonide Komitee juhatuse väljasõidukoosolek, mis toimub 11. septembril Nordrhein-Westfalenis, annab võimaluse ühiselt arutada Euroopa tulevikku, pakkuda lahendusi parema tagasiside andmiseks ELi õigusaktide kohta ja tuua Euroopa kodanikele lähemale.

Presidendi pressiesindaja:

Michele Cercone

Tel: +32 (0) 498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaga :