Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kliimamuutustega kohanemine: uus töövahend linnadele ja piirkondadele on nüüd veebis kättesaadav  

Euroopa Regioonide Komitee on avaldanud esimese rohelise kokkuleppe käsiraamatu, milles keskendutakse kliimamuutustega kohanemisele. Käsiraamat on interaktiivne töövahend, mis annab teavet rahalise abi ja tehniliste vahendite kohta kliimamuutustega kohanemise meetmete rakendamiseks, lähtudes eri geograafilistest aladest ja piirkondlikest erijoontest. Eesmärk on anda kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele vahendid ja soovitused paremaks kohanemiseks kliimamuutustega, kaitsetuse vähendamiseks ja vastupanuvõime suurendamiseks, et vähendada katastroofiriske ning kahju ja kahjustusi.Iga ELi liikmesriigi jaoks on koostatud oma käsiraamat.

Uus kliimamuutustega kohanemise käsiraamat on koostatud loovalt ja interaktiivselt ning see annab kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele suuniseid rohelise kokkuleppe rakendamiseks kohalikul ja piirkondlikul tasandil. See aitab leida õigeid meetmeid kliimamuutustest tulenevate ohtudega tegelemiseks. Selles antakse suuniseid juhtuuringute ning rahalise ja tehnilise abi kohta kliimamuutustega kohanemise valdkonnas. Kui esimeses väljaandes käsitletakse kohanemist ülemaailmse soojenemisega, siis tulevastes käsiraamatutes keskendutakse renoveerimislainele ja elurikkusele.

Kliimamuutustega kohanemise käsiraamat on osa Euroopa Regioonide Komitee kampaaniast „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“, mille eesmärk on toetada rohelise kokkuleppe elluviimist kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Kuna rohelise kokkuleppe kohalikuks ja piirkondlikuks rakendamiseks puudub kõigile sobiv ühtne meetod, antakse kõnealuses käsiraamatus etapiviisilisi juhiseid ja see on kohandatud kohalikele oludele (muu hulgas linna- ja maapiirkondadele, mägi- ja rannikualadele).

Käsiraamatu veebilehe külastamiseks klõpsake siin. Otse konkreetse riigi versioonile juurde pääsemiseks klõpsake liikmesriigi nimel. Praegu on käsiraamat kättesaadav ainult inglise keeles.

Austria / Belgia / Bulgaaria / Eesti / Hispaania / Horvaatia / Iirimaa / Itaalia / Kreeka / Küpros / Leedu / Luksemburg / Läti / Madalmaad / Malta / Poola / Portugal / Prantsusmaa / Rootsi / Rumeenia / Saksamaa / Slovakkia / Sloveenia / Soome / Taani / Tšehhi Vabariik / Ungari

Kontakt: töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ sekretariaat:greendeal@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023