Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee president ja Londoni (Ühendkuningriik) linnapea: vältigem mõlemale poolele kahjulikku Brexitit, mis tekitaks ELi ja Ühendkuningriigi piirkondades ja linnades kahjulike tagajärgede kaskaadi  

Ühendkuningriigi ja ELi kontaktrühmal, mida juhib Bretagne’i piirkonna juht, on eesmärk tugevdada kohalikke ja piirkondlikke partnerlusi ning tagada ELi piisav rahaline toetus tugevalt mõjutatud piirkondadele

Brüsselis toimunud veebipõhise arutelu käigus kutsusid Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ja Londoni linnapea Sadiq Khan Ühendkuningriigi ja ELi läbirääkijaid üles jätkama kõnelusi kuni kaubanduskokkuleppe sõlmimiseni. Nad hoiatasid, et kokkuleppe puudumisel oleks katastroofiline mõju, mis tooks paljudele ELi ja Ühendkuningriigi piirkondadele ja linnadele kaasa kõigile osapooltele kahjulike tagajärgede kaskaadi. Londoni linnapea kutsus üles üleminekuperioodi viivitamata pikendama, kui käimasolevate läbirääkimiste käigus ei suudeta kaubanduskokkulepet saavutada. ELi ja Ühendkuningriigi kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võtsid samuti kohustuse suurendada ühiseid jõupingutusi Brexiti leevendamiseks ning teha pikaajalist koostööd sellistes küsimustes nagu kliimamuutused ja ränne.

Ajal, mil Ühendkuningriigi üleminekuperioodi lõpuni on jäänud alla kolme nädala ning Ühendkuningriigi ja ELi vahelise kaubanduskokkuleppe saatus on noatera peal, väljendasid ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid ning Londoni linnapea muret kokkuleppeta lahkumise tõsiste tagajärgede pärast. Nad lubasid teha tihedat koostööd, et tagada edaspidi Brexiti territoriaalse mõju korrapärane hindamine ja koostöö vastastikust huvi pakkuvates valdkondades.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas hoiatas: „ Kokkuleppeta Brexit saab olema katastroofiline paljude piirkondade jaoks ja halb kombinatsioon piirkondade majanduse jaoks pandeemia ajal. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on esimesed, kes näevad Brexiti viimaste läbirääkimiste tagajärgi inimeste elule. Uute piiride kehtestamiseks ja selle mõistmiseks, mida see lahkuminek meie kõigi jaoks tähendab, kulub palju aastaid. Nagu ka Londoni linn, teevad teisedki Ühendkuningriigi linnad ja piirkonnad koostööd ELi piirkondade ja linnadega, et leida viise, kuidas siluda ja leevendada meie kogukondadele avalduvat mõju .“

Londoni linnapea Sadiq Khan märkis arutelu käigus: „ Brexit on toimunud ja meie kohus on suunata pilgud tulevikku, mitte minevikku. Me peame tegema koostööd ühiste probleemide lahendamiseks linnades, piirkondades ja riikides. Soovin tagada, et London jääks Brüsselile ning kõigile Euroopa linnadele, piirkondadele ja riikidele oluliseks partneriks. Kui lähipäevil kaubanduskokkuleppeni ei jõuta, kutsun Boris Johnsonit ja ELi tungivalt üles üleminekuperioodi pikendama. Kokkuleppeta tulemus peaks olema välistatud. See oleks nii Ühendkuningriigi kui ka ELi jaoks kõige halvem olukord – töökohad kaovad, majanduskasv väheneb ja elatustase langeb kogu Euroopas just siis, kui me oleme pandeemiavastase võitluse haripunktis.“

Komitee liikmed arutasid viise, kuidas säilitada ja arendada suhteid Ühendkuningriigi detsentraliseeritud haldusasutuste ning kohalike ja piirkondlike omavalitsustega Inglismaal, Šotimaal, Walesis, Põhja-Iirimaal ja Gibraltaril. Komitee ja Ühendkuningriigi hiljuti loodud kontaktrühma esimees ja Bretagne’i piirkonna volikogu esimees Loïg Chesnais-Girard (FR/PES) ütles: „ Kohalikud ja piirkondlikud poliitikud mõlemal pool La Manche’i väina on huvitatud oma piirkondlike ja kohalike omavalitsuste majandusele tekitatava kahju piiramisest. Selle saavutamiseks peame edendama piiriülest koostööd oma suhetes liikmesriikide valitsuste ja ELiga. ELis pakub Brexitiga kohanemise reserv leevendust kõige enam mõjutatud piirkondadele. Kutsun ELi üles olema valmis eraldama rohkem raha, kuna Brexiti mõju ületab tõenäoliselt 5 miljardit eurot. See Covidi-Brexiti kokteil on väga mürgine ning me peame nii majanduslikult kui ka poliitiliselt oma jõud ühendama.“

Käimasolevate ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkimiste ajal saatis ka Ühendkuningriigiga suhtlemise rakkerühma juht Michel Barnier sõnumi: „ Me jätkame tööd ambitsioonika partnerluse nimel ELi ja Ühendkuningriigi vahel, mis aitaks inimestel, kohalikel kogukondadel ning ettevõtetel ja piirkondadel jätkata oma koostööd parimal võimalikul viisil ka tulevikus. Kuid kuigi me oleme jätkuvalt valmis leidma vastastikku kasulikke lahendusi, nagu me alati oleme teinud, ei ole EL nõus sõlmima lepingut iga hinna eest. Iga leping peaks aitama säilitada meie ühtset turgu ning kaitsta ELi kodanike, ettevõtjate ja piirkondade pikaajalisi majanduslikke huve. Praegu on meil endiselt suuri lahkarvamusi võrdsete võimaluste, juhtimise ja kalanduse valdkonnas. Järgmised päevad on väga olulised. Igal juhul peaksime me kõik jätkama ettevalmistusi kõigiks stsenaariumideks, sealhulgas kokkuleppeta stsenaariumiks 1. jaanuaril 2021.“

Taustteave

2018. aastal viis komitee läbi oma liikmete ning teiste kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja kohalike kaubanduskodade küsitlused Brexiti mõju kohta, mis avaldati konsolideeritud aruandes . See hõlmas ka tulemusi, mis saadi uuringust sektorite ja piirkondade kohta, mida Ühendkuningriigi ja ELi majandussuhete muutumine kõige enam mõjutab. Need sektorid hõlmasid järgmisi: toiduained, transpordivahendid, masinad, elektroonika, tekstiil ja mööbel. Eriti ohustatud piirkondade hulka kuulusid kõik Iirimaa piirkonnad, Hauts-de-France ja Bretagne Prantsusmaal, Väike-Poola ja Lublini vojevoodkonnad Poolas, Hesseni liidumaa Saksamaal, Flandria Belgias ja Andaluusia Hispaanias. Eriti ohustatud tööstussektoreid tuvastati Itaalias Emilia Romagna, Toscana ja Marche piirkondades, Midi-Pyrénées ja Auvergne’i piirkondades Prantsusmaal ning Saksamaa, Madalmaade, Portugali, Slovakkia, Tšehhi Vabariigi, Rumeenia, Bulgaaria ja Kreeka piirkondades.

Kontaktisikud:

Michele Cercone

Presidendi pressiesindaja

Tel +32 (0) 498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tel +32 473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023