Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Esimene PIIRIFOORUM ja ETKRi platvormi 10. koosolek  

9.–10. novembril 2020 Pariisis

Koostöös Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoniga võõrustab Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) 9.–10. novembril 2020 Pariisis esimest piirifoorumit BORDERS FORUM ja ETKRi platvormi 10. aastakoosolekut. Kohale saabuvad kohaliku, piirkondliku, riikliku ja Euroopa tasandi kõrged esindajad, sealhulgas komisjoni volinik Elisa Ferreira, Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ning Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Ungari, Luksemburgi ja Poola ministrid. Ürituse patroon on Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

COVID-19 kriis on toonud piirid taas poliitilise arutelu keskmesse, sest pandeemia tõttu suleti Euroopa sisepiirid ootamatult. Sellel oli suur mõju piirialadele, kuna need moodustavad umbes 40% Euroopast ja üle 2 miljoni eurooplase käib igapäevaselt üle piiri tööl.

Piirifoorumi eesmärk on luua aruteluplatvorm ja ulatuslik poliitiline foorum, et tõsta esile piiriregioonide vajadused. Üritusele kogunevad piiriüleses koostöös kaasa löövad kohaliku, riikliku ja Euroopa tasandi osalejad ning sellel kinnitatakse taas nende ühiseid pürgimusi ja positsiooni poliitilises arutelus, samuti tugevdatakse Euroopa piirialade kodanike liitu.

Foorum toimub ajal, mil Euroopa tähistab Interregi* koostööprogrammide 30. aastapäeva, ETKRi** platvormi 10 tegutsemisaastat ning Aacheni lepingu – Prantsusmaa ja Saksamaa kahepoolse tihedama koostöö ja integratsiooni kokkuleppe – rakendamist.

Lisateave: www.bordersforum.eu .

Märkus toimetajale:

* Interreg on üks Euroopa Liidu peamisi vahendeid, millega toetatakse piiriülest koostööd projektide rahastamise kaudu. Selle eesmärk on koos lahendada ühiseid probleeme ja leida ühiseid lahendusi sellistes valdkondades nagu tervishoid, keskkond, teadusuuringud, haridus, transport, säästev energia jne.

** Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused on Euroopa õiguslik vahend, mille eesmärk on hõlbustada ja edendada piiriülest, riikidevahelist ja piirkondadevahelist koostööd. See võimaldab eri liikmesriikide üksustel ühineda uueks üksuseks, millel on juriidilise isiku staatus.

Kontaktisik:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)2 282 2366

Mobiil +32 (0) 494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023