Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa raudteeaasta 2021: ürituste konkursikutse  

Euroopa Komisjon kutsub üles esitama ettepanekuid Euroopa raudteeaasta 2021 ametliku programmi ürituste korraldamiseks. Esimene ettepanekute esitamise voor lõpeb 11. detsembril 2020.

Euroopa rohelise kokkuleppega seatakse ELi poliitikakujundamises kesksele kohale kestlikkus. Transport moodustab veerandi ELi kasvuhoonegaaside koguheitest ning on selge, et raudtee peab olema olulisel kohal ELi tulevases transpordiliikide kombinatsioonis – nii reisijate- kui ka kaubaveo puhul. Seepärast tegi komisjon ettepaneku nimetada 2021. aasta Euroopa raudteeaastaks , mis on osa ELi jõupingutustest juhtida kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist.

Euroopa raudteeaasta edu võti on kõigi raudteesektori ja muudegi sidusrühmade aktiivne kaasamine. Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraat valmistab praegu ette ametlikku ürituste programmi, mille eesmärk on tagada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja teiste piirkondlike sidusrühmade aktiivne osalemine ürituste, konverentside, arutelude ja projektiesitluste korraldamisel.

Kui soovite samuti nö rongile hüpata ja kavandada algatust Euroopa raudteeaasta raames, täitke taotlusvorm (üks vorm iga algatuse kohta) ning saatke see liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) ja koopiana COTERi komisjoni sekretariaadile ( COTER@cor.europa.eu ). Taotluse võimalikuks lisamiseks ametliku programmi esimesse versiooni tuleb taotlus esitada 11. detsembriks 2020.

Lisaküsimuste korral

võtke ühendust aadressil MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu või COTER@cor.europa.eu .

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023