Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa roheline kokkulepe – väikesed kogukonnad võivad anda suure panuse  
Omavalitsuse tasandist allpool rakendatav keskkonnapoliitika on keskse tähtsusega, et kohaneda globaalse soojenemise laastavate tagajärgedega.

Euroopa suurtes pealinnades võidakse küll arutleda suurte tööstuskavade ja ülemaailmsete investeerimisstrateegiate üle maailma majanduse CO 2 heite vähendamiseks, aga just väikesed rannikukogukonnad olid need, keda tabas Vahemerel möllanud torm Gloria kõige laastavamalt. Allpool omavalitsuse tasandit asuvad kogukonnad puutuvad kliimamõjudega kokku kõige otsesemalt, olles samal ajal jätkuvalt kesksel kohal kohanemismeetmete rakendamisel, et kohaneda ülemaailmse soojenemisega. Kuna roheline kokkulepe on kujunemas ELi peamiseks prioriteediks, taotleb Euroopa Regioonide Komitee suuremaid rahalisi vahendeid ja kohandatud programme omavalitsuste tasandist allapoole jäävatele kogukondadele, sh saarte, hõredalt asustatud külade ja alade kogukondadele.

Euroopa Regioonide Komitee võttis vastu arvamuse „Keskkonnapoliitika allpool omavalitsuse tasandit: kestlikud naabruskonnad ja väikesed kogukonnad“ , mille raportöör on Sitsiilia asemaavanem ja majandusvaldkonna eest vastutav maavalitsuse liige ning komitee piirkondadevahelise rühma „Saarepiirkonnad“ esimees Gaetano Armao (IT/EPP) .

Raportöör Armao lausus: „ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koguna on meie kohus kajastada allpool omavalitsuse tasandit asuvate kogukondade häält ja toetada algatusi, mis muudavad need jõukamaks ja jätkusuutlikumaks. Olenemata sellest, kas tegemist on väikesaarte, asumite või asustamata mägipiirkondadega, tuleb luua kohandatud mehhanismid, et lahendada konkreetseid keskkonnaprobleeme, millega omavalitsuse tasandist allpool asuvad kogukonnad praegu silmitsi seisavad. Kõigepealt tuleb lihtsustada ja ühtlustada abikõlblikkuse eeskirju, et julgustada allpool omavalitsuse tasandit asuvate haldusüksuste otsest osalemist ELi keskkonnaprogrammides.“

Komitee liikmed tuletasid meelde, et allpool omavalitsuse tasandit asuvatel kogukondadel on vähe võimalusi mõjutada otsuseid, mis on seotud ökoloogilise ülemineku põhiaspektidega, nagu transport, jäätmed, veemajandus või õhukvaliteet. Liikmed olid nõus, et neid tuleb komitee arvamustes arvesse võtta. Komitee kutsus Euroopa Komisjoni üles hindama ettepanekut käivitada Euroopa kestlike külade ja naabruskondade päev , et edendada ja julgustada nende otsest osalemist Euroopa kliimaneutraalsuse suunas liikumisel.

Komitee palus rakendada meetmeid ja mehhanisme, et maksimeerida ELi keskkonnapoliitika positiivset mõju allpool kohaliku omavalitsuse tasandit. Liikmed soovitasid avaldada asjaomased osalemiskutsed ja käivitada tööprogrammid, et kiirendada üleminekut taastuvenergiale ning suurendada uute osaluskavade ja kogukonna dünaamika mõjuvõimu, et edendada kestlikku arengut kohalikul tasandil. EL toetab praegu arengustrateegiaid allpool kohaliku omavalitsuse tasandit selliste konkreetsete algatuste kaudu nagu LEADERi kohalikud tegevusrühmad .

Euroopas on allpool omavalitsuse tasandit asuvad institutsionaalsed vormid ja mõisted väga erinevad. Mõned terminitest, mida kasutatakse allpool omavalitsuse tasandit asuvate kogukondade tähistamiseks, on väikeküla, naabruskond, linnaosa, asum, kvartal, küla, kihelkond ja osavald. Nii tihedalt asustatud linnaosad, väikesaared, mägikülad kui ka teised allpool omavalitsuse tasandit asuvad kogukonnad seisavad silmitsi eriliste keskkonnaprobleemidega ning neil puuduvad sageli suutlikkus ja vahendid nende lahendamiseks.

Liikmed soovisid, et ELi keskkonnapoliitikas võetaks arvesse igasuguseid kogukondi, mis on kooskõlas komitee arvamusega „ELi kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi väljatöötamine“ .

ELi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu kohustus käivitama dialoogi Euroopa Komisjoniga, sealhulgas keskkonnaalase koostöö tehnilise platvormi raames, tagamaks, et omavalitsustasandist allpool asuvaid väikseid kogukondi võetakse ELi konkreetsete keskkonnapoliitika meetmete rakendamisel piisavalt arvesse. See võiks tugineda olemasolevatele jõupingutustele suuniste ja vahendite pakkumisel.

Vastuvõetud arvamus on seotud uuringuga , milles antakse ülevaade kõigi liikmesriikide allpool omavalitsuse tasandit asuvate kogukondade keskkonnaalasest rollist.

Kontakt: David Crous, +32 470 88 10 37, david.crous@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023