Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
2020. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinna võitsid Gdańsk  / Pomorze vojevoodkond (Poola), Göteborg (Rootsi) ja Navarra piirkond (Hispaania)  

Euroopa Regioonide Komitee omistab Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli kõige usaldusväärsema ja enim tulevikku suunatud ettevõtlusvisiooniga piirkondadele. Selle aasta võitjate – Gdańsk koostöös Pomorze vojevoodkonnaga, Göteborgi ettevõtluspiirkond ja Navarra piirkond – valimisel sai otsustavaks nende suurepärane strateegia ja ettevõtluse edendamisele pühendumine oma piirkonnas.

Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz õnnitles võitjaid, sõnades: „Käesoleva aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna auhind on selge tõend selle kohta, et äriringkondade õitseng aitab linnadel ja piirkondadel luua töökohti ja kujundada Euroopa sotsiaalset struktuuri. Võitjad inspireerivad meid kõiki, tõestades, et koostöö, innovaatiliste ideede ja õigete tingimuste loomisega kohapeal saab Euroopas kestlikule majanduskasvule hoogu juurde anda.“

„Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinna käivitamisest alates oleme omistanud selle 15 liikmesriigi 27 piirkonnale. Nende hulgas on suuremaid ja väiksemaid piirkondi, suurlinnu ja maakohti, arenenud ja edasipürgivaid, keskse asetusega ning kaugeid ja äärepoolsemaid piirkondi. Kõik nad on juba näidanud, et piirkondadel ja linnadel on keskne roll ettevõtluse ja uuendustegevuse edendamisel ning jätkusuutlikuks majanduskasvuks ja tööhõiveks vajalike tingimuste loomisel Euroopa Liidus,“ ütles komitee esimene asepresident Markku Markkula auhinnatseremoonia avamisel.

Gdański linn / Pomorze vojevoodkond, Poola

Gdański linna ja Pomorze vojevoodkonna ühistaotluse alus on sidus majanduskasvu edendavate tegevuste kogum. Demograafilised muutused ja elanikkonna vananemine on probleem nii selle piirkonna kui ka muude Poola piirkondade jaoks. Gdański/Pomorze ettevõtluspiirkonna strateegia põhineb kvalifitseeritud personali palkamisel ja arendamisel ning ettevõtlusse investeerimisel. Piirkonna valimisel sai otsustavaks võimas sihipäraste meetmete kogu, eesmärgiga ligi tõmmata, arendada ja õpetada ümber talente, kes annaksid panuse idufirmadesse ja uuenduslikesse VKEdesse, aga pakkuda noortele ka ettevõtlusharidust.

„Vabaduse, solidaarsuse, võrdsuse ja avatuse moto hõlmab palju enamat kui kõrgelennulised ideaalid. See põhineb konkreetsel majanduskasvu edendaval tegevusel. Gdańsk ja Pomorze vojevoodkond toetavad ettevõtluse arengu iga etappi: alates haridusest, ettevõtlust soodustavate hoiakute toetamisest ja uute ettevõtete loomisele kaasaaitamisest ning lõpetades ettevõtluse arendamise toetamise, ettevõtete innovatsioonisuutlikkuse suurendamise ning koostöö ja välisturgudele laienemise stimuleerimisega, mis kõik on tegevuskava „Ettevõtlus 2020“ arendamise alussambad,“ tõdesid Gdański aselinnapea Alan Aleksandrowicz ja Pomorze vojevoodkonna marssal Mieczysław Struk .

Göteborgi ettevõtluspiirkond, Rootsi

Göteborgi piirkond on tänu tohutule linnaarengule ja taristuinvesteeringutele üks Euroopa kõige kiiremini edenevaid suurlinnapiirkondi. Göteborgi ettevõtluspiirkonna strateegia keskendub ärikeskkonna parandamisele ja VKEde õitsengut soodustavate tingimuste loomisele. Selleks hõlmab strateegia kuut olulist valdkonda: oskuste pakkumine, tõmbejõud, taristu ja juurdepääsetavus, kruntide olemasolu, ärikeskkond ja innovatsioonijõud.

„Oleme tõeliselt uhked 2020. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinna üle. Göteborgi ettevõtluspiirkonnal on üks Euroopa parimaid ettevõtlusstrateegiaid! Kuid peamine väärtus seisneb selles, et piirkond suudab olla avatud ja kuulata ettevõtluskogukonda, et leida probleemidele lahendus üheskoos, mitte vähem kui 35 osalisega, ning tegutseda koos selle nimel, et saavutada soodustav ärikeskkond ja see ka säilitada. Niisugune väärtuslik koostöösuutlikkus loob 2035. aastaks 120 000 uut töökohta. See oluline auhind inspireerib ja motiveerib meid edaspidigi juhinduma Euroopa ühest parimast ettevõtlusstrateegiast,“ kõneles Göteborgi kohalike omavalitsuste liidu esimees ning Göteborgi linnavolikogu esimees Axel Josefsson .

Navarra autonoomne piirkond, Hispaania

Navarra piirkond on Hispaanias ettevõtluse toetamisel esirinnas ja soovib suurendada kohalike elanike ettevõtluses osalemise määra. Väljatöötamisel on piirkonna ettevõtluskava aastateks 2020–2022 ja selles sätestatakse sihipärased meetmed, mida on vaja ettevõtete püsimajäämise määra, iga-aastase majanduskasvu ja ettevõtluses osalemise määra parandamiseks. Piirkonna aruka spetsialiseerumise strateegia „Navarra S3“ peamisteks tugisammasteks on ettevõtluse edendamine, regulatiivse koormuse vähendamine, juurdepääs rahastamisele ja turgudele ning rahvusvahelistumine.

„Navarra valitsuse eesmärk on sotsiaalselt ja territoriaalselt ühtekuuluv, avatud ja ühendatud Navarra, mis koosneb tänapäevases ja konkurentsivõimelises majanduses tegutsevatest loovatest ja ettevõtlikest inimestest, mis eristub tänu oma tööstuse tugevusele, pühendumisele keskkonna, tervise ja elukvaliteedi parandamisele ning läbipaistvuse ja usalduse õhkkonnale, sooviga saada kestliku arengu eeskujuks,“ ütles Navarra asepresident Manu Ayerdi .

2020. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna auhind

Euroopa ettevõtluspiirkonna auhind on projekt, mille raames selgitatakse igal aastal välja ja leiavad tunnustust kolm silmapaistvat ja innovaatilist ettevõtlusstrateegiat rakendavat ELi piirkonda, sõltumata nende suurusest, jõukusest ja pädevusest. Järgnevaks aastaks omistatakse Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitel kõige usaldusväärsema, paljutõotavama ja enim tulevikku suunatud kavaga piirkondadele.

Euroopa ettevõtluspiirkonna auhinna žürii, mis koosneb komitee liikmetest, ELi institutsioonide, sotsiaalpartnerite ja territoriaalsete ühenduste esindajatest, jälgib auhinnatud piirkondlike strateegiate elluviimist 2020. aasta vältel, et objektiivse kõrvaltvaataja pilguga hinnanata auhinnasaajate poliitikat ja asjaomase aasta jooksul tehtud edusamme. 2020. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli võitjad saavad oma peamisi tulemusi ja saavutusi jagada ja arutada teiste kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, kes kuuluvad Euroopa ettevõtluspiirkonna võrgustikku.

Ürituse pildid on kättesaadavad Flickris.

Kontaktisik

Carmen Schmidle

Tel +32 (2)282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Denise Schmidt

Tel +32 (2)282 2273

denise.schmidt@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

2024. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna auhind: kandideerida saavad linnad ja piirkonnad, mis edendavad kestlikku, vastupanuvõimelist ja digitaalset majanduskasvu
2024. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna auhind: kandideerida saavad linnad ja piirkonnad, mis edendavad kestlikku, vastupanuvõimelist ja digitaalset majanduskasvu
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
30.06.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Tõhusamad riigiabi ja agrometsandusstrateegiad on maapiirkondade ühtekuuluvuse lõhe ületamise võti
Tõhusamad riigiabi ja agrometsandusstrateegiad on maapiirkondade ühtekuuluvuse lõhe ületamise võti
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/KEY-CONCLUSIONS-EER-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Key conclusions from the EU-funded collaboration project among EER regions
Key conclusions from the EU-funded collaboration project among EER regions
23.03.2022