Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee valib uue presidendi  

Kava kohaselt annab kaks ja pool aastat Euroopa Regioonide Komiteed juhtinud Markku Markkula (FI/EPP) presidendiameti 12. juulil üle Karl-Heinz Lambertzile (BE/PES). Komitee liikmed kogunevad Brüsselis ka selleks, et arutada ELi olulisemaid poliitilisi küsimusi, nagu 2020. aasta järgne ühine põllumajanduspoliitika ja ELi energialiidu talvepakett. Euroopa Komisjoni volinik Carlos Moedas juhib arutelu teadusuuringute programmi „Horisont 2020“ vahehindamise üle ja transpordivolinik Violeta Bulc ühineb komitee liikmetega arutelus vähese heitega liikuvuse ja Euroopa ühendamise rahastu üle. Samuti on päevakorras olulisel kohal ülemaailmne tegevus kestlikkuse tagamiseks ja kaalutakse, kuidas saavad linnad ja piirkonnad aidata kaasa ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. 2018. aasta Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli auhinnatseremoonia, kus austatakse selle aasta kolme võitjat, toimub 12. juulil.

ELi eesistujariik Eesti seab prioriteedid

Matti Maasikas , Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures, tutvustab 1. juulil alanud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete, mis hõlmavad paljusid Euroopa piirkondade ja linnade jaoks olulisi valdkondi.

2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika reform

2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika reformisoovitused koostas Guillaume Cros (FR/PES) ning koos oma mais võetud seisukohaga ELi ühtekuuluvuspoliitika kohta toob arutab komitee, kuidas oleks võimalik ELi kahte suurimat eelarvepunkti tulevikus ümber kujundada. Aruteluga ühineb Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimees Czesław Adam Siekierski.

Programm „Horisont 2020“: Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni tulevik

Programmi „Horisont 2020“ vahehindamises rõhutab komitee teadusuuringute ja innovatsiooni keskset tähtsust Euroopa majanduse pikaajaliste väljavaadete jaoks. Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas osaleb arutelus komitee soovituste üle, mille koostas Christophe Clergeau (FR/PES).

Transport Euroopas: keskkonnahoidlike busside algatuse käivitamine kogu ELis

Euroopa Komisjoni volinik Violeta Bulc arutab komitee liikmetega transpordialaseid väljakutseid seoses Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegiat käsitleva arvamuse vastuvõtmisega. Arvamuse koostas József Ribányi (HU/EPP). Arutelu järel ühineb transpordivolinikuga komitee uus president, et käivitada kogu ELi hõlmav piirkondade ja linnade keskkonnahoidlike busside platvorm, mille eesmärk on võtta 2019. aasta lõpuks kasutusele vähemalt 2000 heitevaba bussi. Kliimamuutuste ohjeldamise vajadus on samuti üks teema põhjalikes aruteludes energialiidu talvepaketti käsitleva komitee kolme arvamuse üle: puhas energia, energiatõhusus ja taastuvenergia edendamine.

Sündmus: Brüsselis koguneb 600 kohaliku ja piirkondliku tasandi juhti üle kogu maailma

2015. aastal vastu võetud kestliku arengu eesmärkidega seadis ÜRO eesmärgid igale maailma riigile. Komitee arvamuses „Euroopa jätkusuutliku tuleviku järgmised sammud. Euroopa tegevus jätkusuutlikkuse tagamiseks“ käsitleb Franco Iacop (IT/PES) otseseid ja kaudseid väljakutseid, mille ÜRO on Euroopa kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele seadnud. Arvamuse Euroopa keset täiendatakse 10.–11. juulil toimuval suurel kohtumisel Piirkonnad ja linnad arengu heaks – detsentraliseeritud koostöö konverents“, kuhu tulevad kohalikud ja piirkondlikud poliitikud üle kogu maailma ja mille komitee korraldab koos Euroopa Komisjoniga

Osana jõupingutustest toetada Liibüa linnu võtab komitee samuti vastu soovitused selle kohta, kuidas tulla toime rändega ja päästa inimelusid Vahemere keskosa rändeteel. Raportöör on Hans Janssen (NL/EPP).

12. juulil kell 16.00 on kavas pressikonverents komitee uue presidendiga.

Veel on kavas vastu võtta järgmised arvamused:

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine, raportöör: Ulrike Hiller (DE/PES);

Territoriaalne liigitus ja territoriaalsed tüpoloogiad, raportöör: Mieczysław Struk (PL/EPP);

Inimestevahelised ja väikesemahulised projektid piiriülese koostöö programmides, raportöör: Pavel Branda (CZ/ECR);

Idu- ja kasvufirmade toetamine Euroopas: kohalik ja piirkondlik perspektiiv, raportöör: Tadeusz Truskolaski (PL/EA);

Arukas reguleerimine VKEde jaoks, raportöör:Christian Buchmann (AT/EPP);

Energialiidu juhtimine ja puhas energia, raportöör: Bruno Hranić(HR/EPP);

Direktiiv 2012/27/EL energiatõhususe kohta, raportöör: Michiel Rijsberman (NL/ALDE);

Taastuvenergia ja elektrienergia siseturg, raportöör:Daiva Matonienė (LT/ECR);

Rahvusvaheline ookeanide majandamine: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava, raportöör: Anthony Gerard Buchanan (UK/EA).

Praktiline teave

Toimumiskoht: Euroopa Parlamendi Paul Henri Spaaki hoone, suur istungitesaal, 60 rue Wiertz, B-1047 Brüssel

Toimumisaeg: 12. juuli kell 15.00–21.00; 13. juuli kell 9.00–13.00

Täiskogu istungjärgu päevakord ja dokumendid

Täiskogu istungjärgu otseülekannet saab vaadata komitee veebilehel.

• Täiskogu istungjärgu meediaprogramm

Jälgige meid: @EU_CoR , #CoRplenary

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023