Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Naiste ja noorte ettevõtlusvõimaluste suurendamine Euroopa – Vahemere piirkonnas  
Liibüa moefirma võitis Vahemere piirkonna noorte kohalike ettevõtjate auhinna

Liibüa moe- ja tekstiilifirmat pärjati 26. veebruaril Vahemere piirkonna noorte kohalike ettevõtjate auhinnaga 2019. Auhind anti üle Euroopa ja Vahemere piirkonna riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste assamblee (ARLEM) täiskogu istungjärgul Sevillas Hispaanias, kuhu kogunesid 100 kohalikku ja piirkondlikku juhti, et arutada, kuidas soodustada noorte ettevõtlust, anda naistele rohkem võimalusi, parandada valitsemist, tugevdada linnadevahelist koostööd ja hallata rännet.

Auhind anti üle Tripolis asuvale moe- ja tekstiilifirmale Zimni Jdeed , mis disainib edukalt ümber traditsioonilisi rõivaid. Noor naisettevõtja Najway Altahir Mohammed Shukri ja tema vend Ali asutasid firma kolm aastat tagasi. Nüüd pakuvad nad tööd kuuele õmblejale, luues naistele inimväärse töökeskkonna. Esimesele ARLEMi auhinnale laekus 24 taotlust üheksast riigist.

Võitjat kiites lausus Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz : „Kogu Vahemere piirkonnas on soov parandada koostööd ja kasutada ära seal leiduvat tohutut potentsiaali. Võimestades kõiki noori olenemata nende soost saame edendada ettevõtlust ja luua uusi töökohti. Detsentraliseeritud koostöö kaudu süvendame selles piirkonnas integratsiooni, lahendame piiriülesed probleemid, nagu ränne ja sotsiaalne tõrjutus, ja saavutame kestliku arengu.“

Marokos asuva Argana linnapea ja koosolekul ARLEMi kaasesimeest Mohammed Boudrat esindanud Lahcen Amrouch rõhutas: „Noorte ettevõtlus on ARLEMi üks prioriteetidest. Seepärast lõime ARLEMi auhinna, et edendada noorte ettevõtlust ja suurendada nende nähtavust, keda ei heiduta uue ettevõtte loomisega seotud raskused. Kutsume riikide valitsusi üles lihtsustama ettevõtlust käsitlevaid õigusakte, vähendama haldus- ja maksukoormust ning looma ettevõtlusinkubaatoreid ja mikrorahastamisskeeme noorte ettevõtluse ergutamiseks.“

Vahemere Liidu peasekretär Nasser Kamel ütles: „Euroopa ja Vahemere piirkonna riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste assamblee töö on äärmiselt oluline. Assamblee esindab Euroopa – Vahemere piirkonna inimesi ehk umbes 800 miljonit kodanikku, kes vajavad meie tegutsemist ning pühendumust dialoogi ja koostöö edendamisele. Vahemere Liidu territoriaalse mõõtme esindajana peab ARLEM aitama määratleda prioriteete ning suurendada meie töö ja tegevuse nähtavust, tuues Euroopa – Vahemere piirkonna partnerlus kodanike huvidele ja ootustele lähemale.“

100liikmeline delegatsioon 19 riigist külastas Sevillas asuvat La Cartujat, mis oli varem 1992. aasta maailmanäituse toimumiskoht ja mis on nüüd muudetud ettevõtluspargiks ja äriinkubaatoriks, kus tegutseb 450 ettevõtet ja 17 000 töötajat. Sevilla linnapea Juan Espadas (ES/PES) sõnas: „Linnavolikogu on omandanud uued pädevused töötuse vastu võitlemiseks, keskendudes noorte koolitusele ja nende tööalasele konkurentsivõimele. Sevillal on suur inimkapital. Ettevõtlus on meie linnale omane. Just sellepärast olen eriti rõõmus, et ARLEMi noorte ettevõtjate auhinna esimene tseremoonia toimub meie linnas.“

ARLEMi koosoleku ajal võeti vastu Vahemere piirkonna noorte ettevõtlust käsitlev aruanne, milles kutsutakse üles tugevdama noorte ettevõtlust toetavaid programme, nagu MedUP! , Med4jobs ja Next Society , et edendada majandusarengut Vahemere lõunakaldal. Aruande kohaselt peaks EL looma kavad, et anda Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida noortele ettevõtjatele võimalus saada koolitust kogenud ettevõtjalt mõnes ELi 28 liikmesriigist.

Raportöör ja Lääne-Pomorze vojevoodkonna president Olgierd Geblewicz (PL/EPP) sõnas: „Peame hõlbustama noorte ettevõtlust, et taaselustada kohalikke kogukondi, luua uusi töökohti, ergutada majanduskasvu ja parandada sotsiaalset heaolu. Kutsume ELi, ÜROd ja Euroopa – Vahemere riikide valitsusi üles looma noorte jaoks kutseõppeprogramme ja mikrorahastamisskeeme. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad olema täielikult kaasatud tööturu- ja tööhõivepoliitikasse, sest neil on parimad võimalused oma kogukondadele vajadustele vastavaid programme ellu viia.“

Samuti võeti vastu aruanne valitsemistava ja läbipaistvuse kohta Vahemere piirkonnas , mille koostas Hatay (Türgi) linnapea Lütfü Savas . Selles nõutakse piirkonna suuremat detsentraliseerimist, et tegeleda usaldamatusega avaliku sektori asutuste vastu. Kohalike omavalitsuste võimestamise abil saavad kodanikud otsustusprotsessis aktiivsemalt osaleda. ARLEM toetab kohalike omavalitsuste eelarve ja maksukogumise suutlikkuse suurendamist, et investeerida prioriteetsetes valdkondades uutesse projektidesse.

Koostöös Euroopa Mereliste Äärealade Konverentsi (CPMR) ja Euroopa Piirialade Ühendusega (AEBR) korraldati ka rändeteemaline seminar, kus keskenduti kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rollile rändajate vastuvõtmisel ja integreerimisel.

Lisaks arutati Nikosia algatust – detsentraliseeritud koostööprogramm ELi ja Liibüa linnapeade vahel. Pärast edukaid teabevahetusprogramme kestliku kalapüügi valdkonnas Friuli Venezia Giulia piirkonnaga ja veemajanduse valdkonnas Murcia autonoomse piirkonnaga on ARLEMi eesmärk laiendada Nicosia algatust rohkemate vahendite ja teabevahetusprogrammidega, ning vastu on võetud uusi partnereid, nagu Galicia autonoomse piirkonna valitsus ja Sevilla linn.

Märkused toimetajatele

Euroopa Regioonide Komitee lõi ARLEMi 2010. aastal, et võimaldada Vahemere kolme kalda valitud esindajate osalemist ELi ja Vahemere Liidu tegevuses ning säilitada poliitilist dialoogi ja edendada piirkondadevahelist koostööd. ARLEMisse kuulub 80 liiget ja 2 vaatlejat EList ja Vahemere-äärsetest partnerriikidest. ARLEMi kaasesimehed on Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz ja Maroko linna Al Hoceima linnapea ning Maroko kohalike omavalitsuste juhtide assotsiatsiooni esimees Mohamed Boudra. Vahemere Liit asutati 2008. aastal. Vahemere Liit on Barcelonas asuv valitsustevaheline organisatsioon, mis ühendab 43 riiki, sealhulgas 28 ELi liikmesriiki.

ARLEMi auhinna tutvustus: vaata videot siin .

ARLEMi 2019. aasta auhinna võitja videotutvustus .

Kontaktisik

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :