Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee uueks presidendiks valiti Vasco Alves Cordeiro  

„Euroopa, mida loovad kõik ja kõigi jaoks. Iga valla, linna ja piirkonna jaoks.“

Euroopa Regioonide Komitee liikmed valisid järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks komitee uueks presidendiks Vasco Alves Cordeiro. Assooride autonoomse piirkonna parlamendi liige keskendub ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu juhtimisel demokraatia tugevdamisele, ühtekuuluvuspoliitika kaitsmisele, ELi rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisele ja Ukrainale antava piirkondliku toetuse suurendamisele. Komitee uueks esimeseks asepresidendiks valiti Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas.

Esinedes Euroopa Regioonide Komitee 27st ELi liikmesriigist pärineva 329 liikme ees, märkis ühise heakskiitmise teel ametisse valitud Vasco Alves Cordeiro esmalt, et Assooride autonoomse piirkonna parlament annab talle demokraatliku legitiimsuse olla Euroopa Regioonide Komitee liige: „Täna olen siin just tänu pühendumisele Assooridele.Ilma selleta ma siin ei oleks.“

Oma ametiaja prioriteete tutvustades ütles uus president: „Mida praegune aeg nõuab, on tugevam ja õiglasem Euroopa kõigi jaoks.Tugevam Euroopa, mis läheb edasi ilma, et teeks kompromisse oma väärtuste ja asutamispõhimõtete osas, milleks on muu hulgas vabadus, inimväärikuse austamine, sallivus, õigusriik ja demokraatia.Tugevam Euroopa, mis põhineb ka kodanike ulatuslikumal ja süsteemsel osalemisel otsustusprotsessides.“

Viidates Euroopa tulevikule, rõhutas Vasco Alves Cordeiro: „Vastus Euroopa tuleviku konverentsi järeldustele kujutab endast väljakutset kõigile Euroopa institutsioonidele nende tegevuse, usaldusväärsuse ja isegi usalduse seisukohast.Ei ole võimalik kutsuda kodanikke üles osalema ja olema poliitiliselt aktiivne selles demokraatlikus projektis, mille eesmärk on teha kindlaks, milline peaks nende arvates olema Euroopa, ning seejärel näiteks teatada, et kõik teemad, mis võivad viia aluslepingute muutmiseni, on tabud.“

Ukrainas käiva sõja valguses soovib Vasco Alves Cordeiro, et komitee jätkaks Ukraina toetamist ja tugevdaks selle riigi väljavaateid ELiga ühinemiseks. Ta mainis üheselt: „Euroopa linnad ja vallad on täna esiliinil toetamas Ukraina Euroopa perekonda integreerimise protsessi. Ta lisas: „Me tahame toetada oma Ukraina partnereid praegu ja ka tulevikus maa ülesehitamisel.Just seepärast paneme me praegusel täiskogu istungjärgul aluse liidule Ukraina toetuseks.“

Lõpetuseks juhtis uus president tähelepanu sellele, et Euroopa Liit peab keskenduma ühtekuuluvuspoliitika kui Euroopa projekti tugisamba kindlustamisele, tagades, et ühtki inimest ega kohta ei jäetaks kõrvale. „Ühtekuuluvuspoliitika nõrgenemine tulevases 2027. aasta järgses mitmeaastases finantsraamistikus kujutab endast ohtu, mida ei tohi ega saa tähelepanuta jätta.Euroopa Regioonide Komitee peab seega kindlalt kaitsma poliitikat, millel on veel palju anda, et viia ellu idee, mille kohaselt ei jäeta kedagi kõrvale – mis on liidu enda ideaal.“

Vasco Alves Cordeiro on olnud Euroopa Regioonide Komitee liige alates 2013. aastast ja on täitnud institutsiooni esimese asepresidendi kohustusi 2020. aasta veebruarist kuni 2022. aasta juunini. 2012. aastal valiti ta esimest korda Assooride autonoomse piirkonna valitsuse juhiks, 2016. aastal valiti ta sellele ametikohale tagasi. Selles ametis esindas ta oma piirkonda Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. Cordeiro on teine portugallane, kes valitakse ELi institutsiooni presidendiks, ja esimene Euroopa Regioonide Komitee presidendiks valitud portugallane. Ta on ka ainus ELi institutsiooni president, kes on pärit ELi äärepoolseimast piirkonnast.

Lisateave

Kontaktisik:

Presidendi pressiesindaja

Monica Tiberi

Tel +32 479517443

Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Pressiametnik

Theresa Sostmann

Tel +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Liituge võrgustikuga #EUCouncillors
Liituge võrgustikuga #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023