Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid nõuavad COVID-19 vaktsiinide patentide peatamist  

Euroopa Regioonide Komitee kutsus Euroopa Liitu üles peatama ajutiselt COVID-19 vaktsiinide patendid, et pidurdada pandeemia kiiret levikut. Samuti nõudis ta tootmise suurendamist ja vaktsineerimiskampaaniate kiirendamist kogu Euroopas.

Komitee – ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogu – on esimene patentide peatamist nõudev ELi institutsioon. Hiljutine nakatumisjuhtude plahvatuslik tõus teistes maailmaosades on veelgi suurendanud survet intellektuaalomandi õiguste peatamiseks, et suurendada vaktsiinide tootmist ja tagada neile võrdne juurdepääs.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas sõnas: „Põhilised tervishoiuteenused on üks põhiõigus. Seisame praegu silmitsi mitme põlvkonna järel suurima üleilmse terviseohuga. Vaktsiininatsionalismile ei ole kohta ja EL peab jätkuvalt näitama eeskuju, kaitstes kõiki oma kodanikke ja jätmata maha ühtegi piirkonda, linna ega valda. ELi rahalise toetusega on teadlased, tööstus ja reguleerivad asutused teinud suurepärast tööd tõhusa ravi kiirel leidmisel. Euroopa Liit peab nüüd näitama üles tõelist solidaarsust ja oma väärtusi, tagades COVID-19 vaktsiinide patentide ajutise peatamise ja suurendades vaktsiinitootmist kõigi kogukondade aitamiseks kogu maailmas.“

Patentide peatamise üleskutse esitati Valencia autonoomse piirkonna valitsuse juhi Ximo Puigi (ES/PES) eestvedamisel. Komitee täiskogu istungjärgul kõneledes märkis ta: „Pandeemia ei ole veel läbi. Selle tõttu on elu kaotanud rohkem inimesi kui Verduni ja Stalingradi lahingutes. Pandeemia lõpetamiseks vajame kogu maailma elanikkonna jaoks miljardeid vaktsiinidoose aastas. Sestap peab Euroopa tagama, et suured ravimifirmad täidavad oma tarnekohustusi. Vaktsiine on vaja toota ja tarnida suuremas mahus. Selleks pakun välja võimalused, nagu patentide ajutine peatamine, laboritele hüvitise maksmine patentide sundlitsentsimise korral või ettevõtetevahelise koostöö vajadus tootmise suurendamiseks. Stalingradi ja Verduni lahinguväljadel juhtunut ei saa me muuta, kuid veel on aega praeguse inimtragöödia leevendamiseks.“

Ettepanek on esitatud resolutsioonis „ Vaba liikumine COVID-19 pandeemia ajal (roheline digitõend) ja vaktsiinitootmise suurendamine “, mida arutati 6. mail ja mis võeti vastu 7. mail. Selles leitakse, et vaktsiinitootmise suurendamiseks võiks Euroopa Liit uurida uusi lahendusi, näiteks ravimite ja meditsiinitehnoloogia patentide ajutine peatamine COVID-19 nakkuse ravi või ennetuse eesmärgil.

5. mail teatas USA, et alustab läbirääkimisi Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, et lõdvendada ravimifirmadele kohaldatavaid patendieeskirju. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnas 6. mail, et Euroopa Liit on valmis arutama mis tahes ettepanekuid, mille eesmärk on tegeleda kriisiga tõhusalt ja pragmaatiliselt.

Euroopa Regioonide Komitee tellitud ja eelmise aasta septembris korraldatud uuringust ilmnes, et eurooplased usaldavad kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi rohkem kui Euroopa Liitu või riikide valitsusi. Samuti leiti, et tervishoid on see valdkond, kus eurooplased tahaksid, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel oleks suurem mõju ELi tasandil tehtavatele otsustele.

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/NAT-MEETING-31-JANUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022