Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
#EURegionsWeek asetab ühtekuuluvuse Euroopa tuleviku keskmesse  
Brüsselis algab juba 16. Euroopa piirkondade ja linnade nädal

Teema „Euroopa tulevik on noortes, piirkondades ja linnades – Euroopa tulevik on ühtsuses ja ühtekuuluvuses“ all kogunes Brüsselisse sadu kohalikke ja piirkondlikke juhte ning ELi tipp-poliitikuid, et lükata 8. oktoobril käima Euroopa piirkondade ja linnade nädal . Iga-aastane konverents, mille korraldavad üheskoos Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon, on maailma suurim regionaalarenguteemaline üritus.

ELi ühtekuuluvuspoliitikale pandi alus 1988. aastal ja sellest on 30 aasta jooksul saanud peamine investeerimisvahend, millega toetatakse linnu ja piirkondi töökohtade ja majanduskasvu loomisel, konkurentsivõime suurendamisel ja kestlikus arengus, samuti kodanike elukvaliteedi parandamisel. Selle peamine eesmärk on ELi piirkondade siseste ja vaheliste erinevuste käsitlemine ning liidu harmoonilise arengu ja eurooplaste heaolu soodustamine.

Ürituse avamisel sõnas Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz : „Ühtekuuluvusse investeerimine ei tähenda ainult raha: sellega peegeldame keskseid Euroopa väärtusi. Tänu ELi, liikmesriikide, piirkondade ja kohalike valitsusasutuste koostööle näeme, et suudame ületada XXI sajandi tõsiseimad probleemid üksnes koostöö ja solidaarsuse abil. Sellest loobumine oleks vastuolus ELi territoriaalse, majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkidega. Et EL võidaks kodanike – kelle teenistuses ta on – südame ja meele, vajame praegu tugevat ühtekuuluvuspoliitikat enam kui iial enne. Liit ei saa ühtekuuluvuseta eksisteerida.“

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Rääkides täna oma piirkondade ja linnade tulevikust, räägime tegelikult eelkõige liidu tulevikust, sest need mõlemad on omavahel tihedalt läbi põimunud. Järgmisel kümnendil jätkab komisjon piirkondade ja linnade toetamist nende püüdlustes minna üle innovaatilisemale ja rohelisemale majandusele, luua töökohti, majanduskasvu ja sotsiaalset arengut. Ühtekuuluvuspoliitika on üks konkreetseimaid näiteid ELi solidaarsusest ja tal on selles täita otsustav roll, nagu ka programmidel Euroopa Horisont, Erasmus+, InvestEU ja kõigil teistel programmidel ja algatustel, mis sisalduvad meie ettepanekus ELi tulevase eelarve kohta. Et toetus jõuaks piirkondadesse ja linnadesse õigeaegselt, on tähtis saavutada kokkulepe ELi järgmise pikaajalise eelarve üle enne Euroopa Parlamendi valimisi.“

Regionaalpoliitika volinik Corina Creţu tõdes: „Tunnen uhkust uue, ajakohasema, paindliku ja lihtsustatud ühtekuuluvuspoliitika ettepaneku üle, mida esitlesime mais. Kuid teha on veelgi. Et 2021. aastal ka tegelikult investeerida saaks, peame uusi programme hakkama kavandama nüüd. Täna on Euroopa piirkondade ja linnade nädala esimene päev. Hea võimalus on arutada ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle ja seetõttu tutvustan teile oma soovitusi selle kohta, kuidas saaksid liikmesriigid ja piirkonnad oma programme koostada.“

Euroopa Parlamendi asepresident Pavel Telička lausus: „Ühtekuuluvuspoliitika on ELi solidaarsuse tugevaim väljendus. Selle kaudu tehtud investeeringud aitavad saavutada liidu pikaajalisi eesmärke. Just seetõttu on oluline, et rohkendame selle võimalusi pärast 2020. aastat, suurendades paindlikkust, lisaväärtust ning selle sidusust ja järjepidevust Euroopa poolaasta protsessis. Parem keskendumine oma kuludele, pidev näitajatele rajatud objektiivne hindamine ja vajaduse korral korrigeerimine aitab ergutada majanduskasvu, luua uusi võimalusi, esmajoones kogu Euroopas kodanike jaoks perspektiivsetes valdkondades. Euroopa piirkondade ja linnade nädal annab suurepärase võimaluse arutada ühtekuuluvuspoliitika tulevikku nendega, kellel on eriteadmisi kohapeal.“

Et vajadus tugeva ühtekuuluvuspoliitika järele kõigis piirkondades ja linnades kajastuks ka uues 2020. aasta järgses eelarves, lõi komitee eelmisel aastal koos juhtivate ELi piirkondi ja linnu esindavate liitudega ühtekuuluvuspoliitika alliansi #CohesionAlliance , mille näol on tegu rohujuure tasandi liikumisega, mis on avatud kõigile, kes usuvad, et ELi ühtekuuluvuspoliitika peab ka edaspidi olema ELi tuleviku üks alussammas. Pärast selle käivitamist eelmise aasta Euroopa piirkondade ja linnade nädalal on alliansi deklaratsioonile kirjutanud alla enam kui 8000 toetajat, sh 114 piirkonda, 110 linna ja maakonda, 45 piirkondlike ja kohalike omavalitsuste ühendust, 30 Euroopa Parlamendi liiget ja 35 ELi valdkondade ühendust ja 141 muud institutsioonilist partnerit, näiteks ülikoolid, uurimiskeskused ja Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused. #CohesionAlliance ootab jätkuvalt toetusallkirju ja jälgib tähelepanelikult käimasolevaid institutsioonilisi läbirääkimisi eelarve üle.

Taustteave

Euroopa piirkondade ja linnade nädalale koguneb igal aastal tuhandeid osalejaid kohalikest, piirkondlikest ja Euroopa ametiasutustest, samuti õpetlasi ja eksperte, et arutleda ja vahetada arvamusi ühtekuuluvuspoliitika eri aspektide üle enam kui 170 õpitoas, seminaril, loengul ja kohtumisel, mis jagunevad neljale päevale. Sel aastal on eriline rõhuasetus vajadusel tugeva ühtekuuluvuspoliitika järele ka pärast 2020. aastat, et ületada struktuurilised takistused, turgutada inimkapitali ja parandada elukvaliteeti, hallata globaliseerumise kohapealset mõju, digiteerimist ja kliimamuutusi ning tõhusaid piirkondlikke ja kohalikke noorte-, rändajate integratsiooni ja sotsiaalse kaasamise strateegiaid.

Ürituse fotosid ja salvestusi saab tasuta alla laadida.

Kontaktisik:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Liituge võrgustikuga #EUCouncillors
Liituge võrgustikuga #EUCouncillors
19.09.2023