Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi piirkonnad ja linnad kutsuvad riikide valitsusi üles suurendama ELi tervisepaketti  

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on rõhutanud Euroopa Regioonide Komitee aruteludes tervishoiuteemat.

Euroopa Regioonide Komitee teatas 14. oktoobril, et liikmesriikide valitsused peaksid kokku leppima suuremas rahalise toetuse paketis Euroopa Liidu tervishoiusüsteemidele. Üleskutse on esitatud kolme soovitusena, milles ELi piirkonnad ja linnad kirjeldavad viise, kuidas täita kohalike tervishoiusüsteemide puudujääke, mis on ilmnenud koroonaviiruse pandeemia tõttu.

Soovitused, milles käsitletakse puudujääke ennetamises, ravis ja erakorralises ravis, võeti vastu 14. oktoobril, kaks päeva pärast seda, kui Euroopa Regioonide Komitee esitas Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile tõendid pandeemia mõju kohta oma iga-aastases kohalikus ja piirkondlikus baromeetris . Baromeeter tõi esile, kuidas kriis on suurendanud juba olemasolevat ebavõrdsust, sealhulgas tervishoiusektoris. President von der Leyen ütles ELi kohalike ja piirkondlike poliitikute kogule: „Euroopa rahastud võimaldavad investeerida uutesse haiglatesse, parematesse seadmetesse ja tugevamatesse tervishoiusüsteemidesse – mitte ainult suurtes linnades, vaid ka kaugemates piirkondades ning kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel peaks selles olema juhiroll “.

Komitee ees esines sõnavõtuga ka Saksamaa liidukantsler Angela Merkel . 13. oktoobril ütles ta Euroopa Regioonide Komitee 329 maavanema, linnapea ja volikogu liikme ees, et mõne piirkonna valmisolek hoolitseda teistest riikidest pärit patsientide eest peaks olema „eeskuju tulevaste raskuste puhuks“. Kantsler Merkel, kes jälgib suure murega viirusesse nakatunute arvu uut tõusu peaaegu kõigis Euroopa osades, kõneles Euroopa Liidu Nõukogu roteeruva eesistujariigi juhina.

Arvamuses tervishoiusüsteemide toetuspaketi kohta, mille Euroopa Komisjon on juba välja kuulutanud ( programm „EL tervise heaks“ ), kritiseeris komitee liikmesriikide valitsusi kavandatud eelarve kärpimise eest. Ta rõhutas, et tervishoiuteenused, mida paljudes ELi liikmesriikides hallatakse kohalikul ja piirkondlikul tasandil, vajavad investeeringuid ja innovatsiooni, et vähendada tervisealast ebavõrdsust ja tulla toime vananeva elanikkonnaga. Sel suvel vähendasid ELi liikmesriigid Euroopa Komisjoni ettepanekut eraldada 2021.–2027. aastaks 9,4 miljardit eurot 1,7 miljardi euroni. Paketi lõplik suurus määratakse kindlaks Euroopa Parlamendiga peetavatel läbirääkimistel.

Euroopa Regioonide Komitee raportöör ja Finistère’i departemangu volikogu esimees Nathalie Sarrabezolles (FR/PES) ütles: „Uue programmi „EL tervise heaks“ rahastuse vähendamisega 82 % näitasid liikmeriigid, et nad ei ole kriisi täielikust ulatusest üldse aru saanud. Kvaliteetse tervishoiu tagamine kõigile on parim solidaarsuse väljendus ja oluline osa ühtekuuluvuse tugevdamisest Euroopa Liidus. Me saame oma tervishoiusüsteeme paremini tugevdada ja peamegi seda tegema. Kuigi piirkonnad ja linnad jätkavad iga päev tööd selle eesmärgi saavutamiseks, vajavad nad siiski märkimisväärset toetust ELi tasandilt.“

Teises arvamuses keskendutakse aspektidele, mis on vajalikud ELi rahvatervisealase hädaolukorra mehhanismi jaoks, mida saaks aktiveerida tulevastes pandeemiates. Selles rõhutatakse, et EL peab suutma arendada, osta, transportida ja levitada testimis- ja kaitsevahendeid, mida imporditakse välismaalt või toodetakse ELis. Samuti kutsutakse selles konkreetselt üles töötama välja näiteks ELi ühist vaktsineerimiskaarti ja virtuaalset Euroopa registrit, mis sisaldaks teavet vaktsiinivarude kohta.

Dalarna läänivolikogu liige, raportöör Birgitta Sacrédeus (SE/EPP) ütles: „Pandeemia näitab selgelt, kuivõrd tähtsad on kvalifitseeritud ja hea väljaõppega töötajad ning hästi rahastatud, hästi varustatud ja töökindlad tervishoiusüsteemid, mis suudavad kiiresti kohaneda uue tervishoiu- ja rahvatervise olukorraga. Pandeemia näitab ka kohalike ja piirkondlike omavalitsuste väga suurt rolli sellistes kriisiolukordades nagu praegune.“

Kolmandas arvamuses, mille raportöör on Lõuna-Taani piirkonnavolikogu liige Karsten Uno Petersen (DK/PES) ja milles käsitletakse piiriülese tervishoiu teemat , püütakse lihtsustada patsientide transportimist teistesse riikidesse ravi saamiseks, nagu juhtus pandeemia esimeses laines, kui Saksamaal Saarimaal raviti näiteks Prantsusmaa Grand Esti ja Bourgogne-Franche-Comté piirkondade patsiente.

Karsten Uno Petersen ütles: „COVID-19 pandeemia tõestas, kui oluline võib eurooplaste jaoks olla tihe piiriülene tervishoiualane koostöö. See, et patsiente raviti piiriüleselt, on parim näide sellest, mida solidaarsus tegelikult tähendab. Lähtugem sellest, mida oleme praegusest hädaolukorrast õppinud, et parandada oma piiriüleseid tervishoiusüsteeme ning pakkuda piirialadel elavatele inimestele lihtsustatud menetlusi ja patsiendiohutust ning selget teavet nii neile endile kui ka tervishoiutöötajatele.“

Arvamus on osa Euroopa Regioonide Komitee laiemast püüdlusest tagada, et ELi taastumine pandeemiast aitaks luua vastupanuvõimelisi kogukondi, aitaks kaasa kohaliku majanduse arengule ja edendaks jõupingutusi Euroopa demokraatia süvendamiseks.

Euroopa Regioonide Komitee tellitud arvamusküsitluse kohaselt sooviks 67 % eurooplastest, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel oleks suurem mõju ELi tasandil tehtavatele otsustele. Neist 45 % pidas tervishoidu valdkonnaks, kus piirkondadele ja linnadele tuleks anda rohkem sõnaõigust.

Küsitluse korraldas Kantar septembri esimesel poolel ning selle tulemusi tutvustati komitee täiskogu istungjärgul 12.–14. oktoobril. Küsitluses leiti ka, et nii üldiselt kui ka pandeemiale reageerimises usaldavad eurooplased kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi rohkem kui riigivalitsusi või ELi. Absoluutne enamus (52 %) usaldab oma kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, samal ajal kui 47 % usaldab ELi ja 43 % oma riigivalitsust.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas ütles: „Kodanike suur usaldus kohalike ja piirkondlike juhtide vastu on aidanud piirata koroonaviiruse levikut. See usaldus on kriitilise tähtsusega ka majanduse taastamise etapis. Me kutsume liikmesriikide juhte ja ELi institutsioone tungivalt üles tegema koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ja neid toetama, et lahendada viiruse põhjustatud tohutuid probleeme.“

Iga-aastase kohaliku ja piirkondliku baromeetri tulemused:

Iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter – peamised järeldused

Iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter – täielik aruanne

Iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter – Kantari arvamusküsitlus (kättesaadavad ka riigipõhised tulemused)

Iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter – mõju tervishoiule (andmed ja faktid)

Iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter – piirkondlik majanduslik mõju (andmed ja faktid)

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023