Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi piirkondade ja linnade sõnum Angela Merkelile: oleme kindlalt otsustanud teha koostööd, et ehitada üles toimetulekuvõimelisem, demokraatlikum, kestlikum ja inimlikum Euroopa  
 

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel arutas Euroopa Regioonide Komitee täiskogu oktoobri istungjärgul komitee liikmetega COVIDi kriisi mõju ja Euroopa tulevikku.

Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas tervitas 13. oktoobril Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul (#CoRplenary) Saksamaa Liitvabariigi kantslerit Angela Merkelit. Saksamaa liidukantsler tutvustas ELi eesistujariigi Saksamaa prioriteete, arutles kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli üle Euroopa majanduse taastamisel ning vahetas komitee liikmetega mõtteid Euroopa tuleviku üle (vaadake arutelu salvestust siin ).

Kõneldes piirkonnade ja linnade peamistest ootustest Saksamaa eesistumise ajal, sõnas Apostolos Tzitzikostas : „Euroopa demokraatliku vundamendi ja turvavõrgu moodustavad 300 piirkonda ja 90 000 omavalitsusüksust. Kohalike ja piirkondlike juhtidena oleme võitluses pandeemiaga eesliinil. Me töötame väsimatult, et tõkestada viiruse levik, abistada kõige haavatavamaid, kaitsta meie kogukondi ning säilitada kohalikku majandust ja töökohti. Meie kodanikud peavad meid kõige usaldusväärsemaks ja tõhusamaks valitsemistasandiks. Kui Euroopa soovib paremini suhelda piirkondade elanikega ja leida nende vajadustele konkreetseid lahendusi, tuleb kohalikele ja piirkondlikele juhtidele anda ELi otsustusprotsessis suurem sõnaõigus.“

„Pandeemia on kätte näidanud praeguse kahemõõtmelise, ainult liikmesriikidele ja Brüsselile toetuva Euroopa piirid,“ jätkas president Tzitzikostas . „Vajame kolmemõõtmelist Euroopa demokraatiat, mille kõik tasandid – ELi, riigi, piirkondlik ja kohalik tasand – teevad koostööd inimeste heaks ja inimestele lähemal. Me usume Saksamaa juhtpõhimõttesse „Gemeinsam“ – „Üheskoos!“ . Üheskoos suudame luua toimetulekuvõimelisema, demokraatlikuma, kestlikuma ja inimlikuma Euroopa.“

TAUST

Euroopa linnad ja piirkonnad on COVID-19 pandeemia vastases võitluses jätkuvalt eesliinil. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on pidanud kiiresti reageerima, et toetada kõige haavatavamaid kodanikke ja kohalikke ettevõtteid. COVID-19 kriis on mõjutanud kõiki Euroopa piirkondi, linnu ja kohalikke kogukondi, kuid igaüht isemoodi – seda näitavad ka iga-aastase kohaliku ja piirkondliku baromeetri tulemused, mida komitee esitles selle nädal alguses. Saksamaa eesistumisel keskendutakse juhtpõhimõtet „Üheskoos tugeva Euroopa nimel!“ järgides otseselt COVID-19 pandeemiast ülesaamisele: viiruse leviku vastu võitlemisele, Euroopa majanduse taastumise toetamisele ja Euroopa sotsiaalse ühtekuuluvustunde tugevdamisele. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kodanikulähedus kogu kriisi vältel on näidanud, et neil peab olema keskne roll otsuste tegemisel, et tagada majanduse edukas ja õiglane taastumine.

Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi kontekstis on pandeemia suurendanud ka pakilist vajadust asetada kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kesksele kohale, kujundades Euroopa Liidust demokraatlikuma ja läbipaistvama liidu, mis suudab oma kodanike vajadustele paremini vastata. Kantari hiljutine küsitlus (kättesaadav siin ) näitab, et igas liikmesriigis arvab väga suur enamus vastanutest, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on ELi tasandil liiga väike mõju, ning absoluutne enamus usub, et kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele suurema mõju andmine avaldaks positiivset mõju ELi suutlikkusele probleeme lahendada.

Kontaktisik:

Michele Cercone

presidendi pressiesindaja

Tel +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seonduv teave
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023