Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi surve merede puhastamiseks tuleb ettevõtlusele kasuks  
Kohalikud ja piirkondlikud poliitikud toetavad ajakohastamise ja lihtsustamise ettepanekuid, et suurendada sadamasse toodavate laevajäätmete hulka.

Euroopa Liidu piirkonnad ja linnad toetavad merre juhitud plasti ja kütuse koguste vähendamise kavatsusi, rõhutades, et selged eeskirjad, järjepidev jõustamine ja mõõdukad tasud aitavad sadamatel ja laevadel mere puhtana hoida. Euroopa Regioonide Komitee toetab ELi plaane ka majanduslikel põhjustel, väites, et muutused ergutavad turismi ja ringmajanduse arendamist.

ELi kohalike ja piirkondlike poliitikute kogu esitatud soovitused moodustavad panuse aruteludesse ELi eeskirjade märkimisväärse ajakohastamise üle, viies need kooskõlla rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (MARPOL) muudatustega, parandades jõustamist ning käsitledes laevade ja sadamate eeskirju koos. Läbivaatamine on osa Euroopa Komisjoni laiemast survest, et muuta ELi õigusaktid lihtsamaks ja vähem kulukaks.

Komitee arvamuse „ Puhtad sadamad, puhtad mered – sadama vastuvõtuseadmed ja -rajatised laevajäätmete üleandmiseks “ raportöör Spyros Spyridon (EL/EPP) sõnas: „Puhtam meri tähendab kestlikku majandusarengut, eelkõige turismisektoris, mis on Kreeka majanduse alussammas ja väga oluline ka teistele ELi liikmesriikidele. Laevadelt tuleks nõuda jäätmete üleandmist meresadamates ja kõik meresadamad peaksid suutma jäätmeid mõistliku hinnaga käidelda. Nüüd oleks vaja sadamatesse jäätmete üleandmise jaoks luua stiimuleid, ilma et sellega kaasneks laevade jaoks ülemäärane finantskoormus või lisamenetlused või muud aeganõudvad sätted. Üldiselt saab komisjoni ettepanekutega need eesmärgid saavutada. Ettepaneku kohaselt lihtsustatakse ja selgitatakse ka eeskirju ning see peaks kõrvaldama kaubasaatjate, sadamavaldajate ja jäätmekäitlejate jaoks paljud ebaselgused.“

Komitee Kreeka delegatsiooni liige ja Atika piirkonna esindaja Spyridon jätkas: „Meie arvates on esmajoones vaja tegeleda plastjäätmetega ja samuti soovime, et erinevalt varasemast oleks direktiiviga hõlmatud ka heitgaaside puhastussüsteemid. Lisaks on probleeme paindlikkuse, tasude ja jõustamisega. Sadamate haldamisel on mitmeid kohalikke ja piirkondlikke aspekte ning jäätmetasusid ei tohiks tsentraalselt ette kirjutada. Komisjon mõistab ilmselgelt vajadust paindlikkuse järele, mis on hästi positiivne. Kuid vaja on ka tugevat jõustamist, et vältida ebaausat konkurentsi ja võimalikult soodsa sadama otsimist. Seega on vaja ühtset karistuste raamistikku ning kaubasaatjaid ja sadamaid tuleb karistustest väga selgelt teavitada.“

Ta lisas, et ehkki komitee suhtub kriitiliselt ettepaneku suutmatusse käsitleda jäätmete vähendamise viise ja mõnd tehnilist küsimust, soovib komitee siiski, et EL tegutseks õigusakti mõju laiendamise nimel, nii et mere- ja ELi naaberpiirkondades asuvatel sadamatel oleks põhjust võtta vabatahtlikult samad kohustused.

Arvamus võeti vastu mõnede muudatustega .

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023