Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi uued töömeetodid, mis hõlmavad kodanike laialdast ja pikaajalist kaasamist: millised on järgmised sammud?  

Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumisel Bukarestis 14.–15. märtsil kordasid Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier oma üleskutset ELi institutsioonidele teha koostööd, et luua ELi alaline mehhanism kodanike, linnade, piirkondade ja kodanikuühiskonnaga struktureeritud konsultatsiooni pidamiseks järgmise ametiaja jooksul (2019–2024) .

Viimastel aastatel on ELi, riikliku ja kohaliku tasandi institutsioonid püüdnud kaasata kodanikke ELi poliitika kujundamise kvaliteedi, läbipaistvuse ja aktsepteeritavuse parandamisse. Täna kordasid ELi kahe nõuandva organi juhid – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier ja Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz – oma üleskutset Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjonile ja Euroopa Ülemkogule luua alaline ühine mehhanism Euroopa kodanikega konsulteerimiseks.

Euroopa Liit vajab oma põhimõtete ja väärtuste taassündi rohkem kui kunagi varem . See hõlmab ka viisi, kuidas ELi institutsioonid tegelevad kodanike muredega ja kaasavad neid otsuste tegemise protsessi vahetumalt. Kodanikuühiskonna organisatsioonid saavad siin etendada olulist rolli ja olla valmis alustama uut dialoogi kodanikega ,” sõnas Luca Jahier .

Demokraatia algab meie piirkondadest ja linnadest . Kohalikud ja piirkondlikud juhid valitakse kodanikele kõige lähemal tasandil ja nad suhtlevad kodanikega iga päev. Ma kutsun kõigi ELi liikmesriikide kohalikke juhte üles tegema ühiseid jõupingutusi, et käivitada kord aastas tõeliselt euroopalik arutelu. See arutelu peaks keskenduma kodanikele kõige enam korda minevatele teemadele, ning selle tulemused tuleb suunata tagasi ELi tasandile koos üleskutsega meetmete võtmiseks. Kuulamisest üksi ei piisa, kui soovime muuta Euroopa demokraatlikumaks ,” ütles Karl-Heinz Lambertz .

Mõlemad presidendid võtsid 15. märtsil sõna Bukarestis Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumisel, mille korraldasid ühiselt Euroopa Regioonide Komitee ja ELi eesistujariik Rumeenia ja mis tõi kokku rohkem kui 700 linnapead ning piirkondlike valitsuste ja parlamentide valitud esindajat. Alates 2015. aastast on Euroopa Regioonide Komitee korraldanud üle 200 kodanikega peetava dialoogi, kuhu kaasati 40 000 kodanikku 27 liikmesriigist. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on pidanud kodanikuühiskonnaga 27 riiklikku konsultatsiooni, millest võttis osa üle 1000 kodanikuühiskonna organisatsiooni esindaja.

Taustteave

13.–14. detsembril 2018 arutas Euroopa Ülemkogu tulemusi, mis saadi Euroopa tuleviku teemaliselt 1700 konsultatsioonilt ja dialoogilt, mis liikmesriikide valitsused pidasid kodanikega. Presidendid Luca Jahier ja Karl-Heinz Lambertz olid esimesed, kes reageerisid, soovitades luua alalise mehhanismi kodanikega peetavate struktureeritud konsultatsioonide ja dialoogide jaoks. Selline mehhanism hõlmaks piirkondlikke parlamente ja kogusid, kohalikke omavalitsusi ja kodanikuühiskonna organisatsioone eesmärgiga mõjutada korrapäraselt ELi poliitikatsüklit. Projekti arutatakse praegu ELi institutsioonide vahel, et käivitada see järgmise aasta lõpus.

   

Lisateave:

ELi alaline mehhanism kodanikega peetavate struktureeritud konsultatsioonide ja dialoogide jaoks
Euroopa piirkondade ja linnade kaheksas tippkohtumine

 

              

Kontaktisik :
Nathalie Vandelle                  
Telefon: +32 (0)2 282 24 99                 
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Liituge võrgustikuga #EUCouncillors
Liituge võrgustikuga #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023