Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
EL peab eraldama rohkem raha sisserändajate integratsiooniks  
ELi kohalikud ja piirkondlikud juhid hoiatavad tasakaalustamatuse eest ELi piirikontrolli ja rände haldamise rahastamiskavades

Kohalikud ja piirkondlikud juhid soovitavad Euroopa Liidul suurendada Varjupaiga- ja Rändefondi mahtu peaaegu 6 miljardi euroni perioodiks 2021–2027. Hoiatades ELi poliitikakujundajaid „üleliia suure rõhuasetuse eest piirikontrollile“, kutsusid nad ka üles suunama ligikaudu üht kolmandikku fondi vahenditest seadusliku rände haldamisele ja integratsioonile ning muutma teatud integratsioonikulusid kohustuslikuks.

See Euroopa Regioonide Komitee üleskutse, mis sisaldus 9. oktoobril vastu võetud soovitustes, tehti kuu aega pärast Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri väljaütlemist, et Varjupaiga- ja Rändefondile tuleb eraldada 10,4 miljardit eurot 7 aasta jooksul, st. 51 % rohkem vahendeid. Komitee muudatusettepaneku vormis vastu võetud soovituse kohaselt peaks fondil olema peaaegu 16,2 % miljardit eurot. See vahendite kasv haakub komisjoni ettepanekuga suurendada eri fondide kaudu vahendeid piirikontrolliks 240 %.

Arvamuse Varjupaiga- ja Rändefond pearaportöör, Pirani vallavanem Peter Bossman (SI/PES) ütles: „Me kõik soovime tõhusat ja koordineeritud rände haldamist, kuid neid ideid tuleb märkimisväärselt parandada, enne kui me saame öelda, et ELi raha kulutatakse targal ja sobival viisil“. Rände haldamine nõuab veenvaid lahendusi rände kõigile aspektidele – ebaseaduslik ränne, varjupaik, seaduslik ränne, integratsioon, rände algpõhjused. Otsus eemaldada fondi nimest sõna „integratsioon“ on kõnekas ja häiriv ning me kardame, et üldine lähenemisviis keskendub müüride ehitamisele, selle asemel et leida tasakaalustatud haldusviis. Euroopa peab mõtlema tõsiselt sellele, kuidas integreerida uustulnukaid, kes juba elavad meie kogukondades.“

Ta jätkas: „Lisaks nõuab tõhus koordineerimine koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, kes vastutavad näiteks enamiku lühiajaliste integratsioonimeetmete eest. Kahjuks on praegustes ettepanekutes eiratud meie korduvaid üleskutseid anda linnadele ja piirkondadele oma roll fondi juhtimises. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on tohutul määral aidanud Euroopal alates 2015. aastast saabunud pagulasi ja rändajaid vastu võtta, majutada, integreerida ja neile tööd pakkuda. Keeruka poliitikavaldkonna reformimine keset kriisi on raske, kuid nüüd – kus saabujate hulk on märkimisväärselt vähenenud – loodame, et ELi poliitikakujundajad suudavad jõuda kokkuleppele reformi osas, mis on tasakaalustatud ja milles tunnistatakse kohalike poliitikutega tehtava koostöö väärtust.“

Muude soovituste seas kutsus komitee üles andma piirkondadele ja linnadele otsese ligipääsu ELi vahenditele kriiside ajal, tagamaks, et raha jõuaks konkreetsete probleemidega võitlevate omavalitsusteni väga kiiresti. Ühtse Euroopa rändepoliitika edendamise raames väitis komitee, et liikmesriikidelt, kes hoiduvad kulueeskirjade täitmisest, tuleks nõuda „üksikasjalikku selgitust“, mis näitab, „kuidas nad kavatsevad tagada, et nende valik ei ohusta Varjupaiga- ja Rändefondi eesmärkide saavutamist“.

Varjupaiga- ja Rändefondi raha kasutatakse praegu näiteks varjupaigataotlejate majutus- ja vastuvõtuteenuste parandamisele, haavatavatele isikutele abi pakkumisele, teabevahetusele ja koostööle ELi riikide vahel, samuti teavituskampaaniatele ELi välistes riikides.

Varjupaiga- ja Rändefondi käsitlev arvamus hõlmab tervet hulka Euroopa Regioonide Komitee vastuseid Euroopa Komisjoni ettepanekutele ELi eelarve kohta perioodiks 2021–2027. 9. oktoobril võttis komitee samuti vastu soovitused kogu eelarveettepaneku ning kavandatud eelarve konkreetsete osade kohta: „Euroopa horisont“ – teadusuuringute valdkonnas ; Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ; Õiguste ja väärtuste programm ja Programmi LIFE (keskkonna- ja kliimameetmete raamprogrammi) tulevik

9. oktoobril pidas komitee president Karl-Heinz Lambertz ka mahuka kõne , kirjeldades Euroopa Liidu olukorra piirkondlikku ja kohalikku perspektiivi, väljendades toetust „meie linnades ja piirkondades rakendatavate integratsiooniprojektide tutvustamise kampaaniale“.

Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste töö näiteid tutvustati rände teemalises arutelus komitee täiskogu istungil 10. oktoobril. Näiteks kirjeldas Maria Angeles Elorza Zubiria (ES/ALDE) Baskimaa valitsuse poolt rakendatud integratsioonialgatuse üksikasju, Basilio Horta (PT/PES) tutvustas Sintra linna rändajate vastuvõtu ja integratsiooni kava ning Luc Van den Brande (BE/EPP) Flandriast kiitis Euroopa ja Aafrika kohalike omavalitsuste vahelisi partnerlusi kui panust rände haldamisse.

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Telefon: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023