Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi linnad ja piirkonnad nõuavad täieõiguslikku Euroopa e-tervisekaarti  
Euroopa Regioonide Komitee toetab ühehäälselt Murcia autonoomse piirkonna valitsuse juhi Fernando López Mirasi koostatud arvamust Euroopa tervishoiusektori digiülemineku kohta

Tervishoiusüsteemide digiüleminek võib suurendada ressursitõhusust ja tulemuslikkust, parandades samal ajal kvaliteeti ja isikupärastatud abi patsientidele. Kuigi oodatav eluiga on ELis viimastel aastakümnetel kiiresti ja pidevalt kasvanud, on kasv alates 2011. aastast oluliselt aeglustunud. Haiguste parem ennetamine ja senisest tõhusam tervishoid võiks ELis igal aastal aidata vältida 1,2 miljonit enneaegset surma ( Euroopa Komisjon ). ELi liikmesriigid kulutavad keskmiselt 8,3 % oma SKPst tervishoiule ( Eurostat ).

Euroopa Regioonide Komitee liikmed võtsid ühehäälselt vastu arvamuse tervishoiusektori digiülemineku kohta. Arvamusega vastatakse Euroopa Komisjoni 2018. aasta aprilli teatisele „ Tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamine digitaalsel ühtsel turul: kodanike võimestamine ja tervema ühiskonna loomine “ ja täiendatakse seda.

Arvamuse raportöör, Murcia autonoomse piirkonna valitsuse juht Fernando López Miras (ES/EPP) lausus: „Tervishoiusüsteemide digitaalne ümberkujundamine Euroopas on otsustava tähtsusega, et töötada välja tõhusamad tervishoiumudelid, mis parandavad haiguste ennetamist ja isikustatud abi osutamist. Andmekaitse on siiski eeltingimus, ilma milleta me ei saa tervishoiusüsteemide digiüleminekuga edasi minna. Seepärast tervitame Euroopa Komisjoni uusi soovitusi Euroopas turvalise elektrooniliste terviseandmete vahetamise vormingu loomiseks. Ent meie ettepanek läheb sellest kaugemale ja me nõuame täieõiguslikku Euroopa e-tervisekaarti.“

Krooniliste haiguste ja hulgihaigestumuse sagenemine Euroopas toob kõigis liikmesriikides kaasa kasvava nõudluse ressursside järele ja suurenevad kulud.

ELi liikmesriigid kulutavad keskmiselt 8,3 % oma SKPst tervishoiule. Tervishoiukulude suhe SKPsse on kõige kõrgem Saksamaal (11,2 %), Rootsis (11 %) ja Prantsusmaal (11 %). Seevastu moodustasid tervishoiukulud Poolas, Luksemburgis ja Lätis vähem kui 6,5 % SKPst ning Rumeenia näitaja oli 5 %-ga ELi väikseim ( Eurostat ).

Digilahendused tervise valdkonnas aitavad vähendada meditsiinikonsultatsioonideks kuluvat aega ja hõlbustavad patsientide ravi multidistsiplinaarset kooskõlastamist.

Tervishoiusektori digiüleminek on eriti oluline, et saada võitu eraldatusest ja osutada inimestele paremat individuaalset abi maapiirkondades, äärepoolsetes piirkondades, saartel ja hõredalt asustatud piirkondades.

Liikmed tuletavad meelde, et ELis kasutatakse digitaalsetes terviseloosüsteemides endiselt kokkusobimatuid formaate ja standardeid.

Komitee palub Euroopa Komisjonil edendada uusi tagasimakse mudeleid, et võtta kasutusele digitaalne innovatsioon (mille eesmärk on näiteks tasu maksmine tervisenäitajate alusel), et see toetaks nende e-tervise ja m-tervise ettevõtete ärimudeleid, mille eesmärk on pakkuda digitehnoloogia põhiseid väärtuslikke teenuseid.

ELi linnad ja piirkonnad paluvad liikmesriikidel vältida teenuste kohalikuks muutmist, kuna see ei tee neid alati turvalisemaks, ja edendada rahvusvaheliste ja avatud standardite järgimist, et ei tekiks lahendusi, mis põhjustavad sõltumist ühest konkreetsest teenusepakkujast.

Kohalikud juhid peavad hädavajalikuks nõudluse ja pakkumise esindajate dialoogi loomist ja digilahenduste kaasloomise protsessi toetamist.

Liikmed kutsuvad komisjoni üles hindama võimalust määrata kodanikele nende nõusolekul ja kliinilistel põhjustel tehtavatele geeniuuringutele unikaalne identifikatsiooninumber. See võimaldaks andmeid kasutada ennetavate, diagnostiliste või ravimeetmete võtmiseks.

Komitee kutsub üles looma patsientidele ja tervishoiutöötajatele mõeldud uute rakenduste ja seadmete akrediteerimise, sertifitseerimise ja valideerimise ELi süsteemi, et otsustada, millised neist on tõesti kasulikud või mille kasutamist võib tervishoiutöötaja ette kirjutada. See vähendaks haldustõkkeid, et ühes liikmesriigis järele proovitud lahendusi oleks võimalik mõnes muus liikmesriigis hõlpsasti turule lasta.

Euroopa piirkondade ja linnade kaheksas tippkohtumine

14.–15. märtsil Bukarestis toimuvale „ Euroopa piirkondade ja linnade kaheksandale tippkohtumisele “ koguneb rohkem kui 500 Euroopa, riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi juhti kõigist ELi liikmesriikidest, et arutleda kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panuse üle Euroopa tulevikku. Pealkirja all „(Re)New EUrope“ („Euroopa uuendamine“) korraldatav tippkohtumine – mis toimub kõigest kaks nädalat enne Ühendkuningriigi eeldatavat väljaastumist EList 29. märtsil ja kaks kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi – on kogu Euroopa Liidust pärit linnapeade, piirkondlike valitsusjuhtide ning teiste valitud kohalike ja piirkondlike esindajate suurim poliitiline kohtumine.

Üritusele koguneb ka 100 kohaliku ja piirkondliku tasandi noorpoliitikut, et osaleda aktiivselt arutelus Euroopa tuleviku üle. 20 osaleva piirkonna esindajate kohalviibimisel käivitatakse ametlikult ka Euroopa Regioonide Komitee uus algatus – piirkondlike keskuste võrgustik ( #RegHub ).

Kui soovite üritusel osaleda, siis palume Teil registreeruda (tähtaeg: 1. märts). Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et ainult registreeritud ajakirjanikel on võimalik saada üritusele akrediteering.

Taustteave

Aprill 2018 – Komisjoni teatis „ Tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamine digitaalsel ühtsel turul: kodanike võimestamine ja tervema ühiskonna loomine

November 2018 – Pressiteade – „Tervise seis ELis. Tõhusam kaitse- ja ennetustegevus pikema ja tervema elu hüvanguks“

Eurostat – ELi tervishoiukulutuste statistika (andmed 2018. märtsi seisuga).

6. veebruar 2019 – Pressiteade – „Komisjon lihtsustab kodanike turvalist piiriülest juurdepääsu terviseandmetele“

Kontaktisik: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023