Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi eelarve: kohalikel ja piirkondlikel juhtidel on kokkuleppe üle hea meel ja nad kutsuvad üles vabastama vahendeid 2021. aasta esimesel poolel, et aidata COVID-19 teise lainega võitlevaid kodanikke ja ettevõtteid  

Komitee kiidab Euroopa Parlamendi jõupingutusi, et tagada ELi jõulisem tegevus tervisealaste teadusuuringute ja programmi „Erasmus+“, taastekavade demokraatliku kontrolli ja liidu uute rahaliste vahendite valdkonnas

„Kokkulepe annab lootust pandeemia teise lainega silmitsi seisvatele kohalikele kogukondadele. Lõplik vastuvõtmine peab toimuma peagi, et rahalised vahendid jõuaksid nendeni kindlasti 2021. aasta esimesel poolel. Viivituste korral peavad 2021. aastal – isegi enne uue eelarve jõustumist – tehtud olulised investeeringud olema tagasiulatuvalt abikõlblikud. Vastasel juhul on ELi jaoks liiga hilja aidata kaitsta kohalikke kogukondi ja meie majandust,“ ütles Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas , kommenteerides ELi mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ja taastekava üle peetavaid institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.

Territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni (COTER) esimees Isabelle Boudineau (FR/PES) sõnas: „Tegu on ajaloolise kokkuleppega. Esimest korda õnnestus Euroopa Parlamendil suurendada mitmeaastast finantsraamistikku 16 miljardi euro võrra, tagades, et teadlased ja programmis „Erasmus+“ osalejad saavad sellest kasu, ning kolmekordistades programmi „EL tervise heaks“ vahendeid, mis on praegusel kriisiajal niivõrd olulised. Mõningane ebakindlus jääb siiski püsima. Ajutine lahendus kasutada ELi konkurentsitrahve ei tohiks jääda ajutiseks, vaid ELi eeskirju tuleks kohandada nii, et see võimalus jääks pikaks ajaks alles. Sama kehtib ka ELi eelarve uusi omavahendeid käsitleva kokkulepitud ajakava kohta. Peame tagama, et kaugeleulatuva ajakava kohaselt ka tegutsetakse. Raske majanduslik aeg vajab tõsiseid lahendusi – meil on vaja tagada ELi jätkusuutlik pikaajaline taastumine.“

Mitmeaastase finantsraamistiku teemalise arvamuse raportöör Nikola Dobroslavić (HR/EPP) lausus: „Meil on nõukogu ja Euroopa Parlamendi mitmeaastast finantsraamistikku ja taastekava käsitleva kokkuleppe üle hea meel. Nende vahendite kiire vastuvõtmine enne uue rahastamisperioodi (2021–2027) algust on linnade ja piirkondade jaoks äärmiselt oluline, et nad saaksid viia ellu konkreetseid projekte. Euroopa ei saa taastuda ilma linnade ja piirkondade aktiivse tegutsemiseta. Ühtekuuluvuspoliitika ja ühine põllumajanduspoliitika on endiselt olulised piirkondade ja linnade ning nende taastumise jaoks. Seepärast peame seadma ühtekuuluvuse kõigi poliitikavaldkondade ja investeeringute põhiväärtuseks ja -eesmärgiks.“

Taustteave

Euroopa Regioonide Komitee peamised nõudmised pandeemiaga tegelemiseks on järgmised.

1) Jätkusuutliku, vastupanuvõimelise ja sotsiaalse Euroopa kava, sealhulgas ELi taastumisfond, mis on seotud ELi ambitsioonika eelarvega ja põhineb Euroopa võlakindlustusel ning mille väärtus on vähemalt 500 miljardit eurot.

2) ELi tervisealase hädaolukorra mehhanism, et hankida meditsiinivarustust ning hinnata, parandada ja jälgida piirkondlike tervishoiusüsteemide suutlikkust investeerida tervishoiusektori vastupanuvõimesse ja jätkusuutlikkusse.

3) Rahastamiskavad, et aidata kohalikel ja piirkondlikel kogukondadel hüvitada kohaliku maksutulu kaotus ja kujundada ümber avalikud teenused, muutes need digitaalseks, jätkusuutlikuks ja vastupidavaks.

4) Lihtsustatud menetlused jätkusuutliku kohaliku taristu rahastamiseks.

5) Sihtotstarbelised vahendid ja õiguslikud kokkulepped VKEde, turismi ja kultuuri toetamiseks.

6) Maapiirkondade kaasamise kava, et edendada maapiirkondades innovatsiooni, ettevõtlust ja ühenduvust.

Kontaktisik:

pressecdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023