Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
ELi kohalik ja piirkondlik baromeeter hoiatab: linnade ja piirkondade tulude kuni 10% langus seab ohtu avalike teenuste osutamise  

President Apostolos Tzitzikostas tutvustas president Ursula von der Leyenile kohalikku ja piirkondlikku baromeetrit, hoiatades kadunud COVIDi-põlvkonna ja kasvava piirkondliku ebavõrdsuse eest.

Esimene kogu ELi hõlmav kohalik ja piirkondlik baromeeter , mille koostas Euroopa Regioonide Komitee , hoiatab, et koroonaviiruse pandeemia mõjutab tugevalt kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tulusid: ainuüksi Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa kahjum võib 2020. aastal olla kokku 30 miljardit eurot. Kriis suurendab ka sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust ELi territooriumil. Aruandes hoiatatakse, et kriisi tõttu võib tekkida COVIDi kadunud noorte põlvkond, ning juhitakse tähelepanu suurtele erinevustele piirkondlike tervishoiusüsteemide vahel. Suurenev lõhe maa- ja linnapiirkondade vahel ohustab selgelt ka ELi ühtekuuluvust.

Iga-aastase kohaliku ja piirkondliku baromeetri tulemusi tutvustades ütles Euroopa Regioonide Komitee president ja Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP): „Baromeetri eesmärk on paremini mõista inimeste vajadusi ja anda õigeid vastuseid. Ainult oma kogukondade olukorda jälgides saame otsustada, kui tõhus on EL kohapeal olnud ning mida EL peab oma piirkondade, linnade ja külade aitamiseks tegema. Meie aruanne kinnitab, et pandeemia on meile kõigile kahju tekitanud. Üle 90% ELi kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest ootab tulude järsku langust.

„On oht, et see kriis“, jätkas president Tzitzikostas , „loob COVID-19-kadunud põlvkonna, sest noorte töökohad on suuremas ohus ning ainult kuus liikmesriiki suudavad pakkuda digitaalharidust vähemalt 80%-le õpilastele. 67% eurooplastest soovib, et linnadel ja piirkondadel oleks suurem mõju ELi otsuste üle – see näitab, et on aeg uuesti läbi mõelda ELi demokraatia toimimine, et viia see paremini piirkondade elanikeni. Kohalike ja piirkondlike juhtidena oleme pühendunud koostööle ELi ja riiklikul tasandil, et taastuda pandeemiast ning ehitada üles toimetulekuvõimelised ja jätkusuutlikud kogukonnad.“

President von der Leyen , kes kõneles kohalikest ja piirkondlikest poliitikutest koosneva ELi kogu ees esimest korda pärast ametisse nimetamist, sõnas : „Kohalikud omavalitsused moodustasid kriisi tekke alguses esimese kaitseliini. Eurooplased teavad, mida linnapead, omavalitsusjuhid ja volikogude liikmed on nende heaks teinud. Nad on meie taastumise keskmes. Taasterahastu „NextGenerationEU“ vahendeid kasutatakse seega tervishoiusüsteemide vastupanuvõime suurendamiseks. Euroopa vahenditega võimaldatakse investeeringuid uutesse haiglatesse, parematesse seadmetesse ja tugevamatesse tervishoiusüsteemidesse. Kohalikel omavalitsustel peaks selles olema juhtroll.“

13. oktoobril kõneleb Euroopa Regioonide Komitee ees Saksamaa liidukantsler Angela Merkel Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi juhina.

TAUST

Baromeeter annab ülevaate sotsiaal-, majandus- ja tervishoiukriisi mõjust ELi piirkondadele ja linnadele. Selle fakte ja järeldusi täiendab koos OECDga korraldatud riigi tasandist madalamate tasandite rahandust käsitlev uuring ning avaliku arvamuse küsitlus selle kohta, milline on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll ja mõju ELi otsustusprotsessis.

Küsitlusest , mille korraldas Kantar septembri kahel esimesel nädalal enam kui 26 000 eurooplase seas, ilmnes, et eurooplased usaldavad kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi rohkem kui riikide valitsusi või ELi nii üldiselt kui ka pandeemiale reageerimisel. Nad sooviksid, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel oleks suurem mõju ELi otsustele tervishoiu, tööhõive ja sotsiaalküsimuste ning hariduse, koolituse ja kultuuri valdkonnas.

Iga-aastast kohalikku ja piirkondlikku baromeetrit (#EURegionalBarometer) kasutati resolutsiooni „ 2020. aasta kohalik ja piirkondlik baromeeter – kohalike ja piirkondlike omavalitsuste reageerimine COVID-19-le ja töö taastumise nimel “ koostamisel. Resolutsiooni võtavad komitee 329 liiget – ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poliitiline kogu – vastu 13. oktoobril.

Iga-aastase kohaliku ja piirkondliku baromeetri tulemused:

Kontaktisik:

Michele Cercone

Presidendi pressiesindaja

Tel +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

President Tzitzikostase kõne : kättesaadav Euroopa Regioonide Komitee presidendi veebilehel .

Täismahus arutelu : Euroopa Regioonide Komitee veebileht .

Täiskogu istungjärk : tutvuge meie otseblogiga .

Muud küsimused : riigipõhise teabe, audiovisuaalsete tugiteenuste ja muude küsimuste korral võtke ühendust aadressil PresseCdr@cor.europa.eu .

Jaga :