Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kohalikud ja piirkondlikud juhid kutsuvad COP26 eel üles ‎ majandust keskkonnahoidlikult taastama ja seadma suuremad kliimaeesmärgid  

Euroopa Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) liikmete virtuaalkoosolekul arutati novembris Glasgow's toimuva ÜRO kliimatippkohtumise valguses, kuidas tagada, et COVID-19st taastumine on keskkonnahoidlik ja kaasav ning suurendab kliimaeesmärke. Koosolekul tutvustati nelja arvamuse eelnõu järgmistel teemadel: ohutud ja keskkonnasäästlikud kemikaalid mürgivaba keskkonna heaks, ELi energiasüsteemi lõimimise strateegia, merekeskkonna kaitse ja Euroopa 2030. aasta kliimaeesmärkide suurendamine ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärgu eel.

Koosoleku avas Sevilla linnapea ning komitee ENVE komisjoni ja töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ esimees Juan Espadas (ES/PES) järgmiste sõnadega: „ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärgu eel ei pea Euroopa Liit andma mitte ainult selget eeskuju kliimaeesmärkide seadmisel, et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus, vaid pakkuma ka konkreetseid lahendusi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste nõuetekohaseks kaasamiseks. Edinburgh' deklaratsioon elurikkuse kohta näitab, et seda teed on võimalik minna, ning ma loodan, et saavutame Glasgow' tippkohtumisel linnade ja piirkondade sama suure kaasatuse. Kohalike ja piirkondlike omavalitsusteta kliimapööret ei toimu ja seepärast tuleb nende rolli täielikult arvesse võtta.“

Koosolekul arutleti selle üle, kuidas tagada keskkonnahoidlik COVID-19st taastumine. Sõna võttis Amaia Barredo , kes esindas Baski autonoomse piirkonna valitsust, mis juhib praegu piirkondlike valitsuste kestliku arengu võrgustikku Regions4 . Sõna võtsid ka Rotterdami aselinnapea ja ICLEI liige Arno Bonte ning Eulalia Rubio Jacques Delors’i Instituudist .

Liikmed arutasid ülemaailmseid kliimameetmeid Euroopa Parlamendi liikme Maria Spyrakiga (EL/EPP) , kes on kliimamuutuste, bioloogilise mitmekesisuse ja kestliku arengu laiendatud töörühma kaasesimees, ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadi kliimamuutuste leevendamise valdkonna direktori ning teabevahetuse ja kaasamise valdkonna direktori kohusetäitja James Grabert iga, kogukonna „Climate-KIC“ tegevjuhi Kirsten Dunlop iga ning Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraadi rahvusvaheliste suhete üksuse juhataja asetäitja ja ÜRO kliimamuutuste konventsioonis osaleva ELi delegatsiooni asejuhi Dimitrios Zevgolis ega.

Liikmed hääletasid komitee ja energeetika peadirektoraadi vahelise tõhustatud koostöölepingu poolt – selles lepingus määratakse kindlaks ühismeetmed renoveerimislaine eduka elluviimise tagamiseks.


ENVE komisjoni liikmed arutasid nelja järgmist arvamuse eelnõu:

„Euroopa 2030. aasta kliimaeesmärkide suurendamine ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärgu eel“. Raportöör, Autuni linnapea Vincent Chauvet (FR/RE) ütles: „Minu peamine eesmärk on luua tasakaal ELi 2030. aasta ambitsioonikate kliimaeesmärkide ning selle vahel, mida eri linnad ja piirkonnad suudavad praegu saavutada. Kuid see ei ole eesmärk omaette – püüan kindlaks teha, mida on vaja selleks, et luua kogu Euroopas muutuste laine, eksportida see salajane koostisosa ning taotleda linnadele ja piirkondadele ja nende panusele ametlikku rolli COP26-s.“

Arvamuse eelnõu „Kliimaneutraalse majanduse saavutamine – lõimitud energiasüsteem kliimaneutraalse Euroopa nimel“ koostas Gunārs Ansiņš (LV/RE) . Liepāja aselinnapea märkis: „ELi energiasüsteemi lõimimise strateegia on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste majanduse taastumise seisukohalt otsustavalt tähtis, iseäranis pärast COVID-19 kriisi. Oluline on seada kohalikul ja piirkondlikul tasandil esikohale energiatõhususe eesmärk. Samuti võib süsteemide lõimimine aidata parandada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste energiatõhusust, sest olemasolevaid ressursse kasutatakse üleminekuks tõhusamale energiatehnoloogiale.“

Adam Struzik (PL/EPP) on arvamuse eelnõu „Ohutud ja keskkonnasäästlikud kemikaalid mürgivaba keskkonna heaks Euroopa linnades ja piirkondades“ raportöör. Masoovia vojevoodkonna marssal ütles: „Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia on rohelistel lahendustel põhineva majanduspoliitika oluline element. Piirkonnad ja ühiskond ootavad selle kasutuselevõtu mõju. Arvamuses soovime näidata piirkondade rolli strateegia rakendamisel, keskendudes elanike tervisele ja keskkonnale. Strateegia on võimalus parandada innovatsiooni kaudu konkurentsivõimet.“

Komitee arvamuse eelnõu „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused merekeskkonna kaitsel“ raportöör Emma Nohrén (SE/Rohelised) ütles: „Kui me ei suuda kaitsta ookeane, hävitame oma planeedi. Me oleme juba raisanud väärtuslikku aega ega ole saavutanud ELi meredes head keskkonnaseisundit. On aeg tegutseda! ELi kohalike omavalitsuste ja piirkondade tohutu jõu vallandamine avaks väravad tõelistele tegudele meie merede taastamiseks.“

Lisateave

„Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ on komitee uus algatus, mille eesmärk on seada linnad ja piirkonnad Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse ning tagada, et nii ELi kestliku majanduskasvu strateegia kui ka COVID-19 taastekavad viiksid linnade ja piirkondade otserahastamise ning konkreetsete projektideni igal territooriumil. Algatus „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ käivitati 15. juunil 2020 ja selle raames loodi komitee töörühm. Tegevuse innustamiseks ja kiirendamiseks on algatusel „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ veebikaart 200 parima tavaga.

Kontaktisik:

David Crous

+ 32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023