Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Osalege meie uuringus vabakaubanduslepingute rakendamise kohta! Küsitlus on avatud, 2019. aasta 28. oktoobri keskööni.  

​​ELi kaubanduslepingud kolmandate riikidega hõlmavad rohkem kui 70 turgu kogu maailmas ning pakuvad uusi võimalusi ELi ettevõtetele, sealhulgas VKEdele. ELi ekspordist sõltub ligi 36 miljonit töökohta, millest vähemalt 6 miljonit on loonud otseselt eksportivad VKEd. Euroopa sõltub oma jõukuse tagamiseks juurdepääsust välisturgudele rohkem kui enamik maailma piirkondi ning see suundumus suureneb veelgi. 2020. aastaks luuakse 90 % maailma majanduskasvust väljaspool ELi.

Vaatamata hiljutistele märkimisväärsetele edusammudele kaubanduslepingutest tuleneva kasu Euroopa ettevõtjateni viimisel, näiteks ELi vabakaubanduslepingute rakendamist käsitleva aruande avaldamine igal aastal ja turulepääsu partnerluse loomine, on asjaomaste osalejate vahelist vastasmõju vaja veelgi tugevdada. Liiga paljud Euroopa ettevõtjad ei ole ikka veel teadlikud ELi kaubanduslepingutest ning neil ei ole täpseid juhiseid selle kohta, kuidas neid praktikas kasutada.

Kaubanduskojad ja piirkondlikud omavalitsused on olulised elemendid vabakaubanduslepingute rakendamise parandamiseks kogu Euroopa Liidus, kuna need on kohalikele ettevõtjatele kõige lähemal ja võivad anda teavet piirkondlike olude kohta. Selleks et välja selgitada iga piirkonna vajadused ja nõuded, kutsuvad Euroopa Regioonide Komitee ja EUROCHAMBRES Teid küsitluses osalema.

Uuringu keskmes on olulisemad vabakaubanduslepingud (kehtivad ja sõlmitud, kuid veel mitte kehtivad vabakaubanduslepingud) ning see kestab oktoobri keskpaigani. Uuringu tulemused tehakse teatavaks Euroopa Regioonide Komitee ja EUROCHAMBRESi 2019. aasta novembris toimuval seminaril.

Uuringu tulemusi kasutatakse ka komitee arvamuses, milles käsitletakse ELi kaubanduspoliitika üldisemaid väljakutseid ning seda, kuidas avaliku sektori asutused ja VKEd võiksid kaubanduslepinguid kasutada ja neist kasu saada.

Alustage vastamist

  • Uuring on kättesaadav kõigis ELi keeltes; sobiva keele valikuks klõpsake palun rippmenüül ekraani paremas servas.
  • Küsitlus on avatud, 2019. aasta 28. oktoobri keskööni.
  • Kõik vastused on konfidentsiaalsed.
  • Lisateave: econ-survey-cor@cor.europa.eu.

Jaga :
 
Seonduv teave
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Piirkonnad ja linnad nõuavad suuremat Euroopa rahalist toetust Brexitist kõige enam mõjutatud piirkondadele
Piirkonnad ja linnad nõuavad suuremat Euroopa rahalist toetust Brexitist kõige enam mõjutatud piirkondadele
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Kriitilise tähtsusega toorained ja nende tähtsus Euroopa tuleviku jaoks
Kriitilise tähtsusega toorained ja nende tähtsus Euroopa tuleviku jaoks
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Piirkonnad peavad olema Euroopa majanduspoliitika keskmes
Piirkonnad peavad olema Euroopa majanduspoliitika keskmes
29.09.2020