Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee majandusbülletään nr 9: ülevaade COVID-19 kriisist  
​​​​ ​

COVID-19 mõju ja reageerimismeetmed

COVID-19 pandeemial on märkimisväärne mõju Euroopa majandusele. Euroopa Regioonide Komitee ECONi komisjon koostab korrapäraseid majandusülevaateid hiljutiste uuringute, artiklite ja arutelude kohta, milles käsitletakse pandeemia sotsiaal-majanduslikku mõju Euroopas ning ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil kavandatud ja rakendatud erinevaid majanduslikke reageerimismeetmeid.

Edastage oma ideed ja kirjutised aadressileecon@cor.europa.eu.​​

Jaga:
Seonduv teave
ECONi komisjoni bülletään nr 9
RK majandusbülletään nr 8
RK majandusbülletään nr 7
RK ECONi majandusbülletään nr 6
Regioonide Komitee ECONi bülletään nr 5
RK majandusbülletään No. 4
ECONi majandusbülletään nr 3: COVID 19 mõju ja reageerimismeetmed