Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee majandusbülletään nr 4: ülevaade COVID-19 kriisist  

​​

COVID-19 mõju ja reageerimismeetmed

COVID-19 pandeemial on märkimisväärne mõju Euroopa majandusele. Euroopa Regioonide Komitee ECONi komisjon koostab korrapäraseid majandusülevaateid hiljutiste uuringute, artiklite ja arutelude kohta, milles käsitletakse pandeemia sotsiaal-majanduslikku mõju Euroopas ning ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil kavandatud ja rakendatud erinevaid majanduslikke reageerimismeetmeid.

Edastage oma ideed ja kirjutised aadressile econ@cor.europa.eu.

Jaga :