Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Jagage oma kogemusi. Kuidas mõjutab COVID-19 piirkondi ja linnu?  

OECD ja Euroopa Regioonide Komitee lühiuuring

COVID-19 kriisil on laastav mõju meie tervisele, majandusele ja sotsiaalsele keskkonnale. Kuidas mõjutab see Teie piirkonda, linna, küla?

Euroopa Regioonide Komitee ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) soovivad saada rohkem teavet probleemide kohta, millega kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused silmitsi seisavad. Teie kogemused on olulised, et paremini mõista ja hinnata kriisi mõju kohalikele ja piirkondlikele kogukondadele kogu ELis ja OECDs, eelkõige juhtimise, rahanduse ja majanduse taastamise strateegia küsimustes.

Selle 10-minutilise küsitluse täitmisega pakute väärtuslikku tuge komitee ja OECD tööle ning aitate paremini mõista seda enneolematut kriisi ja leida lahendusi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks.


  • Küsitlus on avatud 30. juunini 2020.
  • Vastamisele kulub umbes 10 minutit.
  • See on kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes.
  • Kõik vastused on konfidentsiaalsed.
  • Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust komitee aadressil audrey.parizel@cor.europa.eu ja/või OECD aadressil isabelle.chatry@oecd.org.

Samuti toimub 18. juunil ühine ingliskeelne veebiseminar COVID-19 mõju kohta ELi piirkondadele ja linnadele.

Jaga :