Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Cor Lamers asub uuele ELi ametikohale  

Euroopa Regioonide Komitee liikmed valisid keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika (ENVE) komisjoni uueks esimeheks Schiedami linnapea Cor Lamersi. Cor Lamers on Euroopa Liidu linnu ja piirkondi esindava kogu liige alates 2007. aastast.

Esmaspäeval, 18. septembril nimetati Schiedami linnapea Cor Lamers Euroopa Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni esimeheks.

Cor Lamers ütles oma avalduses: „Tahan olla kaasav esimees ja anda ENVE liikmetele ruumi ja võimaluse tegeleda neile huvipakkuvate ja nende eriteadmistele vastavate küsimustega. Minu poliitiline eesmärk on jätkata jõupingutusi säästvamate linnade ja piirkondade rajamisel ning leida tasakaal meie kogukondade majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaarengu vahel. Selleks on möödapääsmatu liikuda ringmajanduse poole ja toetada ökoinnovatsiooniga tegelevaid VKEsid.“

Cor Lamersi ametiaeg kestab kaks ja pool aastat. Schiedami linnapea jälgib arenguid sellistel olulistel teemadel nagu Pariisis vastu võetud kliimakokkuleppe elluviimine. Koos Euroopa Regioonide Komitee presidendi Karl-Heinz Lambertz iga juhib Cor Lamers 20 kohaliku ja piirkondliku esindaja delegatsiooni COP23-l, ÜRO kliimakõnelustel, mis toimuvad novembris Bonnis.

Bonnis toimuval COP23-l kaitseb Cor Lamers linnade ja piirkondade võtmerolli globaalse soojenemise vastases võitluses ning ärgitab rahvusvahelist kogukonda kiirendama rahavooge. Euroopa linnadel ja piirkondadel on jõud kiirendada Pariisi kokkuleppe rakendamist kohalike kliimaprojektide kaudu, eeldusel, et selleks töötatakse välja täiendavad ja lihtsustatud rahastamismehhanismid riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

ENVE komisjon kaitseb Euroopa linnade ja piirkondade huve Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis paljudes olulistes poliitikavaldkondades, nagu kliimamuutused, taastuvenergia ja keskkonnapoliitika.

Cor Lamersi tegevust toetavad esimene aseesimees, Luksemburgi Bettembourgi kommuunivolikogu liige Roby Biwer (LU/PES) ja teine aseesimees, Horvaatia Istra maakonna prefekt Valter Flego (HR/ALDE).

Euroopa Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogu. 1994. aastal Maastrichti lepinguga asutatud komitee ülesanne on kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ELi otsustusprotsessi.

Märkus toimetajatele

Millist Euroopat te tahate? Osalege Euroopa tuleviku teemalises veebiküsitluses siin.

Fotod on kättesaadavad siin (18/19/2017)

Vaadake Cor Lamersi videoavaldust (02/2016)

Kontaktisik: David Crous | Tel +32 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seonduv teave