Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Volinik Oettinger tuleb kaitsma ELi eelarve ettepanekut Euroopa Regioonide Komitees  

16.–17. mail väljendavad Euroopa Regioonide Komitee liikmed oma muresid Euroopa Komisjoni kaugeleulatava mõjuga ettepanekute pärast suunata ELi rahastamist pärast 2020. aastat regionaalarengult ümber mujale ning võtavad seisukoha Ühendkuningriigi lahkumise kohta EList pärast aasta väldanud konsultatsioone, küsitlusi ja uuringuid kohalike ja piirkondlike omavalitsustega. Komitee liikmete kaaluvad samuti viise, kuidas kultuuripoliitika võib aidata tugevdada Euroopa identiteeti.

Vaadake täiskogu istungjärgu otseülekannet täies mahus kõigis ELi keeltes.

Milline saab olema ELi pikaajalise eelarve mõju piirkondadele ja linnadele? (16. mai)

Euroopa Komisjoni eelarve- ja personaliküsimuste eest vastutav volinik Günther Oettinger tutvustab 2. mail avaldatud ELi pikaajalise eelarve ettepanekuid ajavahemikuks 2021–2027 ning nende võimalikku mõju piirkondadele ja linnadele. Ettepanekud hõlmavad kärbete tegemist ELi ühtekuuluvuspoliitikas, mõjutades piirkondade ja linnade tulevast rahastamist ELi poolt, nagu komitee on juba rõhutanud. Arutelus peaks keskenduma kavandatud kärbete tegemisele –ühtekuuluvuspoliitika abil toimuvas – regionaalarengu rahastamises, kuid samuti peaks käsitlema ka põllumajandustootjate rahastamise vähendamist ning seoseid õigusriigi põhimõtte ja liikmesriikide majanduspoliitikaga.

Pressikonverents komisjoni voliniku Günther Oettingeri ja komitee presidendi Karl-Heinz Lambertzi osalusel toimub kell 16.30 Brüsselis Euroopa Komisjoni Charlemagne’i hoone kuulamisruumis.

Resolutsioon Brexiti kohta (17. mai)

Komitee võtab vastu resolutsiooni Ühendkuningriigi lahkumise kohta Euroopa Liidust. Resolutsioonis käsitletakse selle mõju kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, Brexiti tagajärgede minimeerimiseks vajalikke meetmeid ning tulevasi suhteid Ühendkuningriigi ja ELi vahel. Resolutsioonis rõhutatakse, et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks on väga oluline vältida ranget piirikontrolli Iirimaal, ning käsitletakse muu hulgas riigiabi osa, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühise põllumajanduspoliitikat. Lisaks juhitakse tähelepanu ka koostööle selliste mehhanismide abil nagu makropiirkondlikud strateegiad ja Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused (ETKR), samuti koostööle hariduse, kultuuri, teadusuuringute, innovatsiooni ning julgeoleku, piiri- ja rändehalduse vallas.

Resolutsioonis arendatakse edasi varasemat seisukohta, mille komitee võttis vastu 2017. märtsis pärast Euroopa Komisjoni voliniku ja ELi pealäbirääkija Michel Barnier’ kõnet ja temaga toimunud arutelu. Viimase 14 kuu jooksul on komitee viinud läbi mitu küsitlust oma liikmete, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning kohalike kaubanduskodade seas ning tellinud uuringu Brexiti mõju kohta piirkondade majandusele. 22.–23. mail sõidavad komitee fraktsioonide esimehed Iiri Vabariiki, et pidada läbirääkimisi Iirimaa parlamendi kodade Euroopa Liidu asjade ühiskomisjoniga, ning Põhja-Iirimaale, et saada kokku kohalike omavalitsuste liiduga.

Kultuur ja Euroopa identiteet (17. mai)

Küsimus, kuidas kultuuripoliitika võib tugevdada Euroopa identiteeti, on arutelu keskmes, milles osalevad Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastvalitud president Luca Jahier ning Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Petra Kammerevert (DE/S&D).

Samal päeval esitab komitee oma seisukoha selle kohta, kuidas tugevdada Euroopa identiteeti kultuuri ja hariduse kaudu, arutades Gabrovo linnapea ja komitee Bulgaaria delegatsiooni esimehe Tanya Hristova (BG/EPP) koostatud arvamust. Komitee käsitleb samuti „kultuuripärandit kui ühtekuuluvamate ja kestlikumate ELi piirkondade strateegilist ressurssi“, tuginedes Tüüringi liidumaa Euroopa asjade ja kultuuriküsimuste kantsleri Babette Winteri (DE/PES) esitatud soovitustele. 2018 on Euroopa kultuuripärandiaasta.

ELi gaasisiseturule sisenevad gaasijuhtmed (16. mai)

Komitee liikmed hääletavad arvamuse üle, mille koostas Roccafiorita (Messina provints) vallavolikogu liige ja vastvalitud Itaalia Parlamendi liige Mauro D’Attis (IT/EPP), reageerides Euroopa Komisjoni ettepanekule laiendada ELi gaasiturgu reguleerivaid ühiseid eeskirju impordiks kasutatavatele torujuhtmetele. Eesmärk on, et kõik kolmandatest riikidest ELi saabuvad gaasijuhtmed oleksid täielikult kooskõlas kehtivate ELi õigusnormidega, sh läbipaistvusnõuded, õiglased hinnad ja tarneahela nõuetekohane eraldamine tootmisest jaotamiseni. Komitee raportöör Mauro D’Attis toetab põhivajadust, et EL tagaks oma importi, vältides samal ajal ülemäärase sõltuvuse olukordi, kuritarvitust tarnijate poolt ja ohtude teket kohalike kogukondade jaoks.

Veel on kavas vastu võtta järgmised arvamused:

• Kavatsused eraldiseisva ELi fondi ehk Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi loomiseks pärast 2020. aastat. Raportöör: Galicia autonoomse piirkonna valitsuse juht Alberto Nuñez Feijoo (ES/EPP)

ELi metsastrateegia vahehindamine“. Raportöör: Lapinlahti vallavolikogu liige Ossi Martikainen (FI/ALDE)

• „Olmevee kvaliteet“. Raportöör: Hesseni liidumaa Euroopa asjade riigisekretär Mark Weinmeister (DE/EPP)

• „Innovatsiooni edendamine Euroopa piirkondades“. Raportöör: Navarra autonoomise piirkonna valitsuse esindaja Mikel Irujo Amezaga (ES/EA)

• „ELi kodanikukaitse mehhanismi läbivaatamine“. Raportöör: Kujawy-Pomorze vojevoodkonna volikogu aseesimees Adam Banaszak (PL/ECR)

Praktiline teave:

Toimumiskoht : Charlemagne’i hoone (Euroopa Komisjon)

Toimumisaeg : 16 mai kell 15.00–21.00, 17 mai kell 9.00–13.00

• Vt täiskogu istungjärgu päevakord ja dokumendid.

• Vaadake täiskogu istungjärgu otseülekannet komitee veebilehel.

Täiskogu istungjärgu meediaprogramm

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023