Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Volinik Kadri Simson hoiatab, et keskkonnahoidlikud taastekavad on edukad üksnes siis, kui linnad ja piirkonnad on täielikult kaasatud  

ELi energeetikavolinik arutab energiapöörde ja rohelise kokkuleppe edasist arengut kohalike juhtidega, kes ootavad, et liikmesriigid neid täiel määral taaste- ja vastupidavuskavadesse kaasavad

Arutelus ELi energiavoliniku Kadri Simsoniga keskenduti linnade ja piirkondade rollile COVID-19st taastumisel ning vajadusele muuta see rohepöörde kiirendamise peamiseks tõukejõuks. Euroopa Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni liikmed kinnitasid, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tuleb kaasata prioriteetsete investeeringute, sealhulgas taasterahastu „NextGenerationEU“ ning ELi taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi määratlemisse ja rakendamisse. Päevakorras olid ka hoonete renoveerimise laine algatus, bioloogiline mitmekesisus, ringmajandus ja kliimamuutustega kohanemine.

ENVE komisjon kogunes esimest korda pärast suvevaheaega, et arutada mitmeid prioriteetseid dokumente ja tegeleda kahe üldeesmärgiga. Esimene eesmärk on tagada, et linnad ja piirkonnad oleksid ELi majanduse taastamise strateegia keskmes. Teine eesmärk on tagada, et COVID-19st taastumise kavadest kujuneksid igas piirkonnas keskkonnahoidlikud ja jätkusuutlikud projektid.

ELi energiavolinik Kadri Simson osales arutelus, milles keskenduti ELi majanduse taastamise energiaaspektidele, sealhulgas taastuvate energiaallikate, energiatõhususe ja puhta transpordi rollile majanduse keskkonnahoidlikul taastamisel.

Sevilla linnapea ja ENVE komisjoni esimees Juan Espadas (ES/PES) rõhutas arutelu avades: „ELi jaoks on ülitähtis, et kohalikud ja piirkondlikud valitsused osaleksid aktiivselt energiasüsteemi ümberkujundamise strateegia koostamisel. Me oleme poliitilised osalejad, kes tunnevad kõige paremini oma piirkondade tegelikkust ja oma kodanike vajadusi. Just meie saame praktiliselt aidata välja valida investeerimisprojektid, mis kajastavad Euroopa Komisjoni määratletud strateegia tegelikkust paremini.“

ELi energiavolinik Kadri Simson ütles: „Me teeme Regioonide Komiteega tihedat koostööd, et muuta Euroopa rohelise kokkuleppe nägemus kohapeal Euroopa tegelikkuseks. Piirkonnad on äärmiselt olulised partnerid meie kliima- ja energiapoliitika rakendamisel ning konkreetsete praktiliste lahenduste leidmisel. Eelseisev renoveerimislaine algatus näiteks ei oleks võimalik meie linnade ja piirkondade pühendumuseta – nemad on paljude munitsipaal- ja eluhoonete omanikud.“ Volinik Simson viitas mitmetasandilistele kliima- ja energiadialoogidele kui piirkondade ja komisjoni edasise koostöö heale näitele ja leidis, et komitee selle algatuse puhul oleks kasulik järgmine samm mõttevahetus renoveerimislaine üle.

Toscana maavanem ja komitee renoveerimislaine teema raportöör Enrico Rossi (IT/PES) sõnas arutelu käigus: „COVID-19 kriis on näidanud, et avaliku sektori asutused peavad rohkem investeerima sotsiaaleluruumidesse, haiglatesse, hooldekodudesse, koolidesse ja päevakeskustesse ning linnade taaselustamisse, suurendades turvalisust ja parandades elutingimusi meie linnades. Renoveerimislaine võimaldab meil muuta meie linnad ja piirkonnad keskkonnahoidlikumaks ja jätkusuutlikumaks, luua neli miljonit töökohta ja kujundada EL 2050. aastaks kliimaneutraalseks.“ Renoveerimislaine on Euroopa Komisjoni algatus, mida oodatakse sel sügisel ja mille eesmärk on toetada hoonesektoris renoveerimise uut etappi. Hooned tekitavad ELis 40 % CO 2 heitest.

ENVE komisjoni liikmed võtsid vastu kaks arvamuse eelnõu:

  • „Uus ringmajanduse tegevuskava“ . Raportöör Tjisse Stelpstra (NL/ECR) , Drenthe provintsivalitsuse liige, ütles: „Me ei saa endale enam vabandusi lubada. On aeg kiirendada ringmajandust ja seada konkreetsed eesmärgid. COVID-19 näitab valusa selgusega meie nõrku kohti ja sõltuvust toorainest. Me ei taha enam jäätmetest rääkida, taaskasutusest peab saama standard! Selleks on hädasti vaja Euroopa toorainepoliitikat. Mitte ainult selleks, et saada ülevaade materjalivoogudest, vaid ka selleks, et tagada kõigile piirkondadele õiglane juurdepääs neile nappidele, kuid hädavajalikele toorainetele“. Arvamus on kavas vastu võtta täiskogu oktoobri istungjärgul. Lugege siit meie viimast intervjuud Tjisse Stelpstraga.

Liikmed arutasid Saksamaa keskkonna-, looduskaitse- ja tuumaohutuse ministeeriumi esindaja Nina Alseniga Saksamaa eesistumise prioriteete.

Liikmed arutasid omavahel järgmisi arvamusi.

ENVE komisjon nimetas peatselt koostatava arvamuse „ELi energiasüsteemi integreerimise strateegia“ raportööriks Liepāja aselinnapea Gunārs Ansiņši (LV/RE) .

Lisateave

Komitee ja Euroopa Komisjon korraldasid teisipäeval, 8. septembril keskkonnaalase koostöö tehnilise platvormi 16. koosoleku , mis toimus pealkirja all „Kuidas saavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kasutada ringmajandust kestliku taastumise võimaldajana?“ . Komitee liikmed, ELi ametnikud ja peamised sidusrühmad jagasid teavet olemasolevate vahendite ja ka lünkade kohta, et edendada ringmajandust kohalikul ja piirkondlikul tasandil. 2012. aastal käivitatud tehniline platvorm on Euroopa Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni ning Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi loodud foorum, mille eesmärk on edendada dialoogi kohalike ja piirkondlike probleemide ja lahenduste üle ELi keskkonnaõiguse kohaldamisel. Tehnilise platvormi järgmine koosolek toimub 22. oktoobril 2020, samal ajal Euroopa piirkondade ja linnade nädala ning roheliste linnade leppe käivitamisega .

Vastake komitee üleskutsele „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil: parimate tavade otsingul“. Taotlusvormi esitamise tähtaeg on 21. september .

Klõpsake siin , et registreeruda 2020. aasta Euroopa piirkondade ja linnade nädalale.

Kontaktisik:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023