Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kogu ELi hõlmav koalitsioon kutsub riikide valitsusi üles kaasama piirkonnad ja linnad COVIDi-järgsete taastekavade koostamisse ning vältima vaktsineerimislõhet Euroopas  

Euroopa Ülemkogu kohtumise eel kutsub ühtekuuluvuspoliitika allianss ( #Cohesion Alliance ) – kogu ELi hõlmav 12 000 allakirjutanust koosnev liit, mis toetab tugevamat ühtekuuluvuspoliitikat pärast 2020. aastat – liikmesriike üles tegema riiklike taaste- ja vastupidavuskavade koostamisel, rakendamisel ja juhtimisel koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega. Samuti kutsub ühtekuuluvuspoliitika allianss liikmesriikide parlamente üles ratifitseerima võimalikult kiiresti omavahendite otsuse, et võimaldada Euroopa Komisjonil laenata kapitaliturgudelt kuni 750 miljardit eurot, mille abil tegeleda COVID-19 kriisi negatiivse mõjuga. Lisaks hoiatab allianss ELi juhte vaktsiinide pärast konkureerimise ohu eest, sest see suurendaks ebavõrdsust Euroopa piirkondade, linnade ja külade vahel.

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on algusest peale olnud tervishoiukriisi eesliinil ning neil on keskne tähtsus õiglase, kestliku ja vastupidava taastumise saavutamisel kogu Euroopas. Ent liikmesriikides riiklike taastekavade koostamisel on saanud selgeks, et paljudes riikides ei ole meie piirkonnad, linnad ja kohaliku omavalitsuse üksused ega ka meie sotsiaal-majanduslikud partnerid kavandamisprotsessi mõttekalt kaasatud .

Euroopa majanduse taastumine on ainult sama vastupidav, kui seda on majanduse taastumine kõigis Euroopa piirkondades, külades ja linnades. Nende vajadused on mitmekesised ja tõhus taastumine on võimalik ainult siis, kui me tunnistame ja käsitleme arvukaid probleeme ja lõhesid, millega seisavad silmitsi kõik Euroopa territooriumid, alates maapiirkondadest ja kõige eraldatumatest piirkondadest kuni kõige linnastunumateni, saartest mägipiirkondadeni, hõredalt asustatud ja piirialadeni. Investeeringud peavad vastama territoriaalsetele vajadustele. Kui kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel ei ole tegelikku sõnaõigust riiklike taaste- ja vastupidavuskavade kavandamisel, rakendamisel ja juhtimisel, on tõsine oht, et paljud piirkonnad jäetakse kõrvale. Kohalike ja piirkondlike valitsuste vastutada on kolmandik avaliku sektori kulutustest ja pool avaliku sektori investeeringutest ELis. Nendeta taastumist lihtsalt ei toimu.

Euroopa solidaarsus tähendab tegudes näidata, et ühtekuuluvus on ELi põhiväärtus. Seepärast kutsume kõiki liikmesriike üles tegema koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, sotsiaal-majanduslike partnerite ja kodanikuühiskonnaga aprilli lõpuks Euroopa Komisjonile esitatavate riiklike taastekavade koostamisel, rakendamisel ja juhtimisel . Rõhutame, et selles protsessis tuleb täielikult järgida partnerluse ja mitmetasandilise valitsemise põhimõtteid ning asukohapõhist lähenemisviisi.

Ühtekuuluvuspoliitika allianss väljendas heameelt 750 miljardi euro suuruse taasterahastu „NextGenerationEU“ – tuntud ka kui Euroopa majanduse taastekava – loomise üle, sest see on ajalooline hetk Euroopa Liidu jaoks. Nüüd on aeg see ELi kõigi aegade võimsaim investeerimiskava ellu viia. Ent liiga paljudel liikmesriikidel tuleb omavahendite otsus alles ratifitseerida – tegemist on õigusaktiga, mis võimaldaks Euroopa Komisjonil laenata kapitaliturgudelt kuni 750 miljardit eurot, et tegeleda COVID-19 kriisi tagajärgedega. Kiire ratifitseerimine kõigis ELi liikmesriikides on oluline, et hoogustada Euroopa majanduse taastumist uute rahaliste vahenditega. Seepärast peavad liikmesriikide parlamendid otsuse võimalikult kiiresti ratifitseerima .

Euroopa solidaarsus tähendab ka koostööd tõeliselt euroopaliku vaktsineerimiskampaania läbiviimiseks. Killustatud kampaania ei too kasu kellelegi ja see ohustaks taastumist, suurendades ebavõrdsust Euroopa piirkondade vahel. Seepärast hoiatab ühtekuuluvuspoliitika allianss Euroopa tippkohtumise eel ELi juhte vaktsiinide pärast kohapeal konkureerimise ohu eest. Kutsume üles tihedale koostööle ELi, piirkondlike ja riigivalitsuste vahel, et tagada kõigi meie kodanike vajaduste ja ootuste täitmine.

Peame tegema kõik endast oleneva, et vältida vaktsineerimislõhet, mis suurendaks ebavõrdsust meie piirkondade, linnade ja külade vahel.

Sekretariaadi kontaktid:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Call for applications for the EU Organic Awards launched
Call for applications for the EU Organic Awards launched
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023