Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Ühtekuuluvuspoliitika allianss (#CohesionAlliance) alustab konsultatsioone uue deklaratsiooni üle  

Tugev ühtekuuluvuspoliitika sidusa, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa nimel

Euroopa päeva puhul 9. mail alustasid Euroopa Regioonide Komitee ja ühtekuuluvuspoliitika alliansi (#CohesionAlliance) partnerorganisatsioonid ühiskonsultatsiooni uuendatud deklaratsiooni üle, et reageerida COVID-19 kriisist tulenevatele probleemidele. Huvitatud organisatsioonid, institutsioonid ja üksikisikud võivad konsultatsioonides osaleda kuni 30. maini 2020.

Ühtekuuluvuspoliitika allianss (#CohesionAlliance) on enam kui 12 000 allakirjutanuga koalitsioon, mis kutsub üles tugevdama ELi ühtekuuluvuspoliitikat mitmeaastases finantsraamistikus pärast 2020. aastat. Pärast koroonaviiruse puhangu tekkimist ning pandeemiast põhjustatud sotsiaal- ja majanduskriisi hiljutisi arenguid on ühtekuuluvuspoliitika alliansi partnerid veendunud, et solidaarsus ja kooskõlastatud tegevus ELi tasandil on praegu vajalikum kui kunagi varem, et lõhed enam ja vähem arenenud kogukondade vahel ei suureneks ning et Euroopas ei jäetaks kõrvale ühtegi kodanikku ega piirkonda.

Seetõttu astub ühtekuuluvuspoliitika allianss uue sammu edasi tagamaks, et ühtekuuluvus oleks kõigi ELi poliitikavaldkondade ja investeeringute peamine eesmärk ning ELi majanduse taastamiskava oluline element. See eeldab piirkondlike ja kohalike osalejate kaasamist oluliste otsuste tegemisse ning suuremat tähelepanu piirkondade, linnade ja külade vajadustele kõigis ELi meetmetes.

„Investeerides kõigisse Euroopa inimestesse ja kohtadesse, taastume me kõik kiiremini. Kõige enam abi vajavate kogukondade toetamine, ebavõrdsuse vähendamine ning jätkusuutliku ja keskkonnasäästliku majanduskasvu kiirendamine ei ole mitte ainult õigluse ja võrdsuse, vaid ka majandusliku pragmaatilisuse küsimus. Selle saavutamiseks vajab Euroopa tugevat ühtekuuluvuspoliitikat ja kohalike osalejate kui tõeliste partnerite kaasamist kõikidesse oma taastamiskavadesse. Seetõttu otsustasime ühtekuuluvusalliansi partneritena kinnitada oma lubadusi ja alustada tööd uue deklaratsiooniga. Tahame veel kord kinnitada ühtekuuluvuse väärtust pärast pandeemiat ning aidata luua uut partnerlust ELi, riiklike, piirkondlike ja kohalike osalejate vahel,“ ütles komitee president Apostolos Tzitzikostas .

Ühtekuuluvuse alliansi partnerorganisatsioonid on esitanud uue deklaratsiooni ettepaneku kavandi ning kutsunud kõiki huvitatud organisatsioone, institutsioone, üksikisikuid ja allakirjutanuid üles saatma oma märkused, ideed ja ettepanekud.

Lõplik deklaratsioon kujundatakse konsultatsioonide tulemuste järgi ja laekuvatele ettepanekutele 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta ning Euroopa Komisjoni kooskõlastatud ELi majanduse taastamiskavale. Deklaratsiooni esitavad ühtekuuluvuspoliitika alliansi partnerid meie alliansi uuel kohtumisel juuni alguses.

Ettepaneku kavand on kõigis keeltes kättesaadav ühtekuuluvuspoliitika alliansi veebilehel . Palun saatke oma vastused e-posti teel 30. maiks 2020 järgmisel aadressil: cohesionalliance@cor.europa.eu

Taustteave:

2017. aasta oktoobris lõi Euroopa Regioonide Komitee koos ELi linnade ja piirkondade peamiste ühendustega – Euroopa Piirialade Ühendus (AEBR), Euroopa Piirkondade Assamblee (AER), Euroopa Piirkondlike Seadusandlike Kogude Konverents (CALRE), Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR), Euroopa Mereliste Äärealade Konverents (CPMR) ja Eurocities – ühtekuuluvuspoliitika alliansi #CohesionAlliance, et suurendada teadlikkust ühtekuuluvuspoliitika tähtsusest. Pärast selle loomist on alliansi deklaratsioonile kirjutanud alla enam kui 12 000 üksikisikut, 121 piirkonda, 135 linna ja maakonda, 50 kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ühendust, 40 Euroopa Parlamendi liiget ja 35 ELi valdkondade ühendust.

Deklaratsioon on kättesaadav kõigis keeltes:

BG - HR - CS - DA - NL - EN - ET - FI - FR - DE - EL - HU - IT - LV - LT - MT - PL - PT - RO - SK - SL - ES - SV

Kontaktisik:

Carmen Schmidle

Tel +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023