Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee kõrgetasemeline töörühm Euroopa demokraatia teemal peab oma esimese koosoleku, et toetada kohalike juhtide panust Euroopa tulevikku käsitlevasse konverentsi  

Töörühma moodustavad Euroopa „seitse tarka“: esimees Herman Van Rompuy, Joaquin Almunia, Tomasz Grzegorz Grosse, Rebecca Harms, Silja Markkula, Maria João Rodrigues ja Androulla Vassiliou

Euroopa Regioonide Komitee kõrgetasemeline töörühm Euroopa demokraatia teemal, mida juhib Euroopa Ülemkogu esimene eesistuja ja endine Belgia peaminister Herman Van Rompuy, pidas täna oma esimese koosoleku. Rühm annab oma panuse komitee töösse Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi teemal.

Kõrgetasemeline töörühm on sõltumatu nõuandev organ, mille ülesanne on toetada komitee poliitilist ja institutsioonilist rolli, pakkudes strateegilist poliitilist analüüsi, keskendudes Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste väljakutsetele seoses komitee osalemisega Euroopa tulevikku käsitleval konverentsil. Kõrgetasemelise töörühma ülesanne on tugevdada komitee kaudu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste mõju Euroopa poliitika kujundamise protsessis ning ergutada arutelu Euroopa demokraatia üle.

Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: „Tänan kõiki kõrgetasemelise töörühma liikmeid kutse vastuvõtmise eest. Nende asjatundmus, pühendumus ELi väärtustele ja põhjalikud teadmised Euroopa Liidu dünaamikast kujutavad endast hindamatut vara, mis aitab maksimeerida meie komitee panust Euroopa tulevikku käsitlevasse konverentsi. Igal liikmel on ainulaadne taust ja visioon, mis annab meie tööle hindamatut lisaväärtust. Konverents ei tohi olla Brüsseli institutsioonide vaheline iludusvõistlus, mis pakub vaid kauneid sõnu. Meil on soov ja vajadus tagada, et meie Euroopa Demokraatia Maja muutuks pärast konverentsi kõigis oma osades tugevamaks. Kõrgetasemelise töörühma loomine annab sellesse protsessi konkreetse panuse.“  

Komitee Euroopa demokraatia teemalise kõrgetasemelise töörühma esimees Herman Van Rompuy märkis: „Mulle teeb au, et Euroopa Regioonide Komitee on usaldanud mulle ülesande juhtida seda silmapaistvate isiksuste rühma. Meie ülesanne on esitada uuenduslikke ja loomingulisi ideid ja ettepanekuid, et tugevdada Euroopa demokraatiat ning arendada välja Euroopa, mis kaitseb kodanikke ja suurendab nende mõjuvõimu. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad aidata taastada usaldust demokraatia vastu ning nad peaksid olema rohkem kaasatud ELi poliitika kujundamisse. Euroopa tulevikku käsitlev konverents annab ainulaadse võimaluse ületada lõhe Euroopa Liidu ning meie piirkondades, linnades ja külades elavate kodanike vahel ning me peame kaaluma, kuidas tugevdada meie demokraatlikku süsteemi ja suurendada usaldust piirkondade ja linnade parema kaasamise kaudu. Konverents peab pakkuma lahendusi ajakohaseks Euroopa demokraatiaks, mis ühtviisi nii kaasab kodanikke kui ka vastab nende vajadustele ja muredele, pakkudes ühist nägemust toimetulekuvõimelisemast ja kestlikumast tulevikust.“

Kõrgetasemeline töörühm vahetab mõtteid ja teeb tihedat koostööd komitee liikmetega, eelkõige komitee esimeeste konverentsi, juhatuse, selle temaatiliste komisjonide ja komitee Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi delegatsiooni liikmetega. Samuti suhtleb töörühm noorte kohalike ja piirkondlike poliitikutega, kes osalevad komitee noorte valitud poliitikute algatuses, Euroopa noortefoorumis ja muudes noorteorganisatsioonides. Komitee panus Euroopa tulevikku käsitlevasse konverentsi tugineb töörühma tööle ja impulssidele ning komitee liikmete korraldatud kohalikele dialoogidele kõigis Euroopa Liidu piirkondades ja linnades, mille abil tagatakse, et konverents jõuab liikmesriikide pealinnadest kaugemale.

Kõrgetasemelise töörühma moodustavad „seitse tarka“:

Belgia endine peaminister ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ;

endine Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik ning majandus- ja rahandusküsimuste volinik Joaquin Almunia ;

Varssavi Ülikooli professor Tomasz Grzegorz Grosse ;

endine Euroopa Parlamendi liige Rebecca Harms ;

Euroopa noortefoorumi president Silja Markkula ;

Portugali endine kvalifikatsiooni- ja haridusminister ning Euroopa Parlamendi liige Maria João Rodrigues ;

endine tervishoiuvolinik ning hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou .

Taustteave

Komitee juhatus kiitis Euroopa demokraatia teemalise kõrgetasemelise töörühma loomise heaks 2020. aasta detsembris, lähtudes komitee esimeeste konverentsi ettepanekust. Töörühm käivitatakse ametlikult ja poliitiliselt Euroopa Regioonide Komitee täiskogu mai istungjärgul (5.–7. mai) koos poliitilise aruteluga komitee seisukohtade üle Euroopa tuleviku kohta ja komitee osalemise üle eesootaval Euroopa tulevikku käsitleval konverentsil. Euroopa tulevikku käsitlev konverents algab ametlikult 9. mail 2021 ja peaks jõudma järeldusteni 2022. aasta kevadeks.

Kontaktisik:

Berta López Domènech

Tel +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Jaga :