Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
COVID-19 mõju ELi piirkondadele, linnadele ja küladele: ‎ Euroopa Regioonide Komitee täiskogul ( #CoRplenary ) tutvustatakse 2021. aasta kohaliku ja piirkondliku baromeetri aruannet  

Samuti Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgu (# CoRplenary ) päevakorras: Sloveenia peaminister Janša arutelu kohalike juhtidega, Euroopa Komisjoni volinikud Sinkevičius ja Lenarčič arutavad jõupingutusi keskkonnahoidliku taastumise edendamiseks ja vastupanuvõime suurendamiseks ning asepresident Šuica mõttevahetus Euroopa tuleviku konverentsi teemal.

12. oktoobril tutvustab Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP) kohalikele juhtidele ja Euroopa Komisjoni asepresidendile Maroš Šefčovičile 2021. aasta kohalikku ja piirkondlikku baromeetrit . Põhjalikus aruandes mõõdetakse pandeemia mõju ELi piirkondadele, linnadele ja küladele ning esitatakse peamised järeldused, faktid ja arvud majanduslike, sotsiaalsete, tervisealaste ja digitaalsete tagajärgede kohta. VAATA OTSEÜLEKANNET

Ajal, mil EL hoogustab majanduse taastumiseks tehtavaid jõupingutusi, annab Sloveenia peaminister Janez Janša ülevaate Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Sloveenia tehtud tööst. ÜRO COP15 ja COP26 rahvusvaheliste kõneluste raames arutavad Euroopa Komisjoni volinik Virginijus Sinkevičius ning Turu linnapea ja Jätkusuutlike Kohalike Omavalitsuste ( ICLEI ) asepresident Minna Arve jõupingutusi elurikkuse kaitsmiseks, kliimakriisi lahendamiseks ja keskkonnahoidliku taastumise edendamiseks.

13. oktoobril, rahvusvahelisel katastroofiohu vähendamise päeval , saavad ELi volinik Janez Lenarčič ja ÜRO peasekretäri eriesindaja katastroofiohu vähendamise alal Mami Mizutori ülevaate, milline on hiljutiste katastroofide mõju piirkondadele ja linnadele, ning arutavad, kuidas tugevdada kohalikku vastupanuvõimet.

14. oktoobril vahetavad komitee liikmed muu hulgas ka arvamusi asepresident Dubravka Šuicaga Euroopa tuleviku konverentsi teemal.

Komitee täiskogu istungjärk langeb ajaliselt kokku Euroopa piirkondade ja linnade nädalaga , mille korraldavad ühiselt komitee ja Euroopa Komisjon. 11.–14. oktoobril toimuv #EURegionsWeek on suurim iga-aastane üritus ELi ürituste kalendris ning sel aastal keskendutakse jõupingutustele, mille eesmärk on tagada keskkonnahoidlik ja digitaalne taastumine ning toetada piirkondade ja linnade panust Euroopa tuleviku konverentsi.

Jälgi täiskogu istungjärku Euroopa Regioonide Komitee veebilehel

12. oktoober: ELi iga-aastane kohalik ja piirkondlik baromeeter

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kesk-Makedoonia kuberner Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP) peab kõne ELi piirkondade, linnade ja külade olukorra kohta, tutvustades iga-aastast kohalikku ja piirkondlikku baromeetrit Euroopa Komisjoni institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade eest vastutavale asepresidendile Maroš Šefčovičile .

12. oktoober: Sloveenia peaminister Janez Janša

Euroopa Regioonide Komitee täiskogul on heameel näha kõnepuldis Sloveenia peaministrit Janez Janšat , et arutada Sloveenia prioriteete Euroopa Liidu Nõukogu kuuekuulisel eesistumisperioodil.

13. oktoober: COP15 ja COP26: ambitsioonide suurendamine ja tugevam juhtimine elurikkuse ja kliima vallas

Euroopa Komisjoni keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius ning Turu linnapea ja ICLEI asepresident Minna Arve arutavad valitsuste ees seisvaid katsumusi maailma elurikkuse kaitsmisel ja kliimakriisi lahendamisel.

13. oktoober: loodusõnnetustest tulenevate ohtude vähendamine

Rahvusvahelisel katastroofiohu vähendamise päeval tervitab Euroopa Regioonide Komitee peasekretäri eriesindajat katastroofiohu vähendamise alal Mami Mizutorit ja kriisiohjevolinikku Janez Lenarčičit , et arutada, mida saavad piirkonnad ja linnad teha vastupanuvõime suurendamiseks ja loodusõnnetuste mõju vähendamiseks.

14. oktoober: Euroopa tuleviku konverents

Euroopa Komisjoni asepresident ning demokraatia ja demograafia volinik Dubravka Šuica tutvustab Euroopa Komisjoni vaateid seoses Euroopa tuleviku konverentsiga ja vahetab arvamusi komitee liikmetega.

TÄHTSAIMAD ARUTELUD

Teisipäev, 12. oktoober kell 15.00: arutelu iga-aastase kohaliku ja piirkondliku baromeetri üle, millel osalevad Euroopa Regioonide Komitee president ja Kesk-Makedoonia kuberner Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP) ning Euroopa Komisjoni asepresident ja institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade eest vastutav volinik Maroš Šefčovič .

Kolmapäev, 13. oktoober kell 10.00: arutelu Euroopa Liidu eesistujariigi Sloveenia prioriteetide üle, millel osaleb Sloveenia peaminister Janez Janša .

Kolmapäev, 13. oktoober kell 15.00: arutelu teemal „Ambitsioonide suurendamine ja tugevam juhtimine: poliitilised juhid üheskoos globaalse ja lokaalse rohelise kokkuleppe nimel“, millel osaleb Euroopa Komisjoni keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius ning Turu linnapea ja ICLEI asepresident Minna Arve.

Kolmapäev, 13. oktoober kell 16.00: arutelu teemal „Loodusõnnetused: hädaolukordadele reageerimine ning linnade ja piirkondade vastupanuvõime suurendamine“, millel osaleb Euroopa Komisjoni kriisiohjevolinik Janez Lenarčič ning peasekretäri eriesindaja katastroofiohu vähendamise alal ning katastroofiohu vähendamise ameti (UNDRR) juht Mami Mizutori .

Kolmapäev, 14. oktoober kell 16.00: arutelu Euroopa tuleviku konverentsi teemal Euroopa Komisjoni asepresidendi ning demokraatia ja demograafia voliniku Dubravka Šuica osalusel.

RESOLUTSIOONID

COP26 kohta

Iga-aastase kohaliku ja piirkondliku baromeetri kohta

VASTU VÕETAVAD ARVAMUSED

„ELi lapse õiguste strateegia ja Euroopa lastegarantii“ . Raportöör: Jari Andersson (FI/EPP), Sastamala linnavolikogu liige.

„Euroopa digiidentiteet“ . Pearaportöör: Mark Weinmeister (DE/EPP), Hesseni liidumaa Euroopa asjade riigisekretär.

„Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tõhus kaasamine 2021.–2027. aasta partnerluslepingute ja rakenduskavade koostamisse“. Raportöör: Juraj Droba (SK/ECR), Bratislava maavanem.

„ELi terrorismivastase võitluse tegevuskava: prognoosi, hoia ära, kaitse ja reageeri“. Raportöör: Karl Vanlouwe (BE/EA), Flandria parlamendi liige.

„Tööstus- ja käsitöötoodete geograafiliste tähiste kaitse Euroopa Liidus“. Raportöör: Martine Pinville (FR/PES), Nouvelle-Aquitaine’i piirkonna volikogu liige.

„Uus tarbijakaitse tegevuskava. Tarbijate toimetulekuvõime parandamine, et edendada majanduse kestlikku taastumist“. Raportöör: Alexia Bertrand (BE / Renew Europe), pealinna Brüsseli piirkonna parlamendi liige.

„Võrdõiguslikkuse liit: LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025“. Raportöör: Kate Feeney (IE/RE), Dún Laoghaire-Rathdowni krahvkonnavolikogu liige.

Praktiline teave

Toimumiskoht : – hübriidformaat – virtuaalselt ning Charlemagne’i hoone, Euroopa Komisjon, Rue de la Loi, Brüssel, Belgia.

Toimumisaeg : teisipäev, 12. oktoober kuni neljapäev, 14. oktoober 2021.

Taustteave : täiskogu istungjärgu päevakord ning arvamused koos muudatusettepanekutega.

Voogedastus : Euroopa Regioonide Komitee veebileht .

Kontaktisik :

PresseCdr@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022