Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee delegatsioon on valmis esindama üht miljonit kohalikku ja piirkondlikku valitud poliitikut Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu istungil  

18 piirkondlikul ja kohalikul tasandi valitud poliitikut, 9 naist ja 9 meest, osalevad konverentsi täiskogu avaistungil, et tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli ELi demokraatlikus toimimises ning rõhutada ELi poliitika territoriaalset mõõdet.

Euroopa Regioonide Komitee delegatsioon Euroopa tuleviku konverentsil tuli täna kokku, et valmistada ette oma panus 19. juunil Strasbourgis toimuvaks Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu avaistungiks . Delegaadid soovivad kasutada konverentsi pakutavat võimalust tugevdada Euroopa Liidu demokraatlikku mõõdet ja taastada kodanike usaldus Euroopa projekti vastu. Komitee kui kodanikele kõige lähemal asuvat tasandit esindav ELi organ on pühendunud sellele, et tuua kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hääl konverentsil esile.

Komitee delegatsiooni juht, Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: „Euroopa Regioonide Komitee on ELi poliitiline kogu, mis esindab üht miljonit kohalikku ja valitud poliitikut kogu Euroopas. Meie prioriteet on tagada, et võetakse kuulda meie piirkondades, linnades ja külades elavate inimeste häält. Tagame, et lõpparuandes võetakse arvesse ettepanekuid, mille kodanikud on teinud kohalike dialoogide käigus, ning poliitilist panust, mis on kogutud meie täiskogu istungjärkudel, liikmete tegevuse ja meie peamiste ürituste kaudu.“

Komitee esimene asepresident Vasco Alves Cordeiro , kes kuulub samuti komitee delegatsiooni, lisas: „Kohalike ja piirkondlike poliitikutena võtame vastu väljakutse aidata luua paremat Euroopat. Kodanike ärakuulamisest üksi ei piisa. Kui inimesi kutsutakse üles oma tuleviku kohta sõna sekka ütlema, peavad ELi juhid kõigil tasanditel ka tulemusteni jõudma. Me kõik soovime konverentsilt konkreetseid muudatusi, et tuua EL kodanikele lähemale. Komitee mobiliseerib võimalikult palju kohalikke ja piirkondlikke poliitikuid, et teha meie piirkondade elanike hääl konverentsil kuuldavaks. Ning õiglase Euroopa nimel esitame me konkreetseid ettepanekuid liidu toimimise ja poliitika kohta.“

Komitee delegatsioon, kes osaleb konverentsi täiskogu istungjärgu kõigis formaatides,

- esitab kirjaliku panuse, mida toetab kõrgetasemeline töörühm Euroopa demokraatia teemal . See on seitsmest targast mehest ja naisest koosnev iseseisev nõuandev organ, mida juhib Euroopa Ülemkogu endine eesistuja Herman van Rompuy ja mille ülesanne on toetada komitee poliitilist ja institutsioonilist rolli, pakkudes strateegilist poliitilist analüüsi, mis keskendub kohalikele ja piirkondlikele aspektidele;

- korraldab linnades, valdades ja piirkondades dialooge ja arutelusid ning annab nende kohta aru;

- loob konverentsil sarnaseid seisukohti jagavate delegaatide liite, et ühiselt tutvustada soovitusi, mis on olulised piirkondade, linnade ja külade jaoks kogu ELis;

- mobiliseerib oma võrgustikud, nagu näiteks kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ühendused kogu ELis, komitee endiste liikmete võrgustik ja ELi teemasid käsitlevate volikogu liikmete äsja loodud võrgustik , et julgustada kohalikke ja piirkondlikke poliitikuid korraldama kodanike arutelusid. Nende konsultatsioonide tulemused esitatakse konverentsi täiskogu istungjärgul.

Komitee esitab oma lõpliku panuse konverentsi 9. Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumisel , mis toimub Prantsusmaa eesistumise ajal 3.–4. märtsil 2022.

Euroopa Regioonide Komitee Euroopa tuleviku konverentsi delegatsiooni koosseis:

Apostolos Tzitzikostas , Euroopa Regioonide Komitee president (Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner, Kreeka piirkondade liidu esimees)

Komitee EPP fraktsioon

Olgierd Geblewicz , EPP fraktsiooni esimees (Poola Lääne-Pomorze vojevoodkonna vanem, Poola piirkondade liidu esimees)

Jelena Drenjanin , EPP fraktsiooni esimene aseesimees (Huddinge asevallavanem, Rootsi, Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi juhtkomitee esimees)

Mark Speich , Euroopa Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni esimees (Nordrhein-Westfaleni liidumaa riigisekretär, Saksamaa)

Isabel Díaz Ayuso , Madridi piirkonna valitsuse juht, Hispaania

Ilse Aigner , Baieri liidumaa parlamendi esimees ja piirkondlikke parlamente esindav Euroopa Regioonide Komitee delegaat, Saksamaa

Komitee PESi fraktsioon

Vasco Alves Cordeiro, Euroopa Regioonide Komitee esimene asepresident (Assooride autonoomse piirkonna parlamendi liige, Portugal)

Yoomi Renström , PESi fraktsiooni esimene aseesimees (Ovanåkeri vallavolikogu liige, Rootsi)

Concepción Andreu Rodríguez , PESi fraktsiooni aseesimees (La Rioja autonoomse piirkonna valitsuse juht, Hispaania)

Kata Tüttő , PESi fraktsiooni aseesimees (Budapesti aselinnapea, Ungari)

Karl-Heinz Lambertz , Euroopa Regioonide Komitee subsidiaarsuse juhtrühma esimees (saksakeelse kogukonna parlamendi esimees, Belgia)

Komitee fraktsioon Renew Europe

Paula Fernández , Kantaabria autonoomse piirkonna valitsuse sise-, justiits- ja ELi asjade minister, Hispaania

Mirja Vehkapera , Oulu linnapea, Soome

François Decoster , fraktsiooni Renew Europe esimees (Saint-Omeri linnapea, Prantsusmaa)

Komitee ECRi fraktsioon

Władysław Ortyl , ECR fraktsiooni esimees (Podkarpackie vojevoodkonna vanem, Poola)

Roberto Ciambetti , Veneto maakonna parlamendi esimees, Itaalia

Komitee EA fraktsioon

Kieran McCarthy , EA fraktsiooni esimees (Corki linnavolikogu liige, Iirimaa)

Euroopa Regioonide Komitee Roheliste fraktsioon

Muhterem Aras , Baden-Württembergi liidumaa parlamendi esimees, Saksamaa

Konverentsil osalevad komitee delegatsiooni 18 liiget valiti järgmiste kriteeriumide alusel: poliitiliste vaadete esindatus, geograafiline tasakaal, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste eri tasandite esindatus ja sooline tasakaal.

Taustteave

Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu koosneb 433 liikmest: 108 Euroopa Parlamendi esindajat, 54 esindajat nõukogust, 3 Euroopa Komisjonist, 108 riiklike parlamentide esindajat, 80 Euroopa kodanike paneelarutelude esindajat (kellest kolmandik on alla 25aastased), Euroopa Noortefoorumi president, 27 riigisiseste paneelarutelude esindajat, 18 esindajat Euroopa Regioonide Komiteest ja sama palju Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest, 8 esindajat sotsiaalpartnerite ja 8 kodanikuühiskonna seast.

Komitee uuring kodanike hulgas Euroopa tuleviku konverentsi teemal

Komitee panus Euroopa tuleviku konverentsi

Euroopa tuleviku konverentsi mitmekeelne digiplatvorm

Kontaktisik:

Marie-Pierre Jouglain

Tel +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Linnapea Paweł Adamowiczi auhind omistati Michałowole ja selle elanikele pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
Linnapea Paweł Adamowiczi auhind omistati Michałowole ja selle elanikele pagulaste abistamise eest Valgevene piiril
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COFOE-PLENARY-19-JUNE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023