Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Linnad ja piirkonnad vajavad ELi otserahastamist, et kiirendada majanduse keskkonnahoidlikku taastumist COVID-19 järel  

Intervjuus jagab Varssavi linnapea ja Poola presidendikandidaat Rafał Trzaskowski oma seisukohti Euroopa kliimapakti käsitleva arvamuse raportöörina. Kliimapakt on Euroopa Komisjoni algatus, mille abil haarata üldsus kaasa Euroopa rohelisse kokkuleppesse ja liikuda kliimaneutraalsuse poole. Praegu on avatud sellega seotud küsitlus , mis on osa komitee uuringust „Boosting the Capacity of local and regional authorities to implement the Green Deal: A Toolbox for the Climate Pact“ [Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste suutlikkuse suurendamine rohelise kokkuleppe rakendamiseks: kliimapakti vahendid].

Kas võiksite komitee arvamuse „Euroopa kliimapakt“ raportöörina öelda, miks see teema on oluline?

Minu jaoks on see lihtne ja selge. Kohalike kogukondadeta Euroopa rohelise kokkuleppe ambitsioonikat kliimaneutraalsuse eesmärki lihtsalt ei saavutata. Me rakendame 70% kõigist ELi õigusaktidest. Me kanname ühe kolmandiku avaliku sektori kulutustest ja teostame kaks kolmandikku avaliku sektori investeeringutest ELis. Me rakendame 90% kliimamuutustega kohanemise meetmetest ja vastutame 70% kliimamuutuste leevendamise meetmete eest. Seega on meie rollil ja kaasatusel selgelt otsustav tähtsus. Kliimaneutraalsuse saavutamiseks peavad osalema kõik: riikide valitsused, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ning eelkõige inimesed. Nad peavad mõistma, miks see on pingutust väärt, ja tajuma selgelt kliimapöörde võimalikku kasu oma tervisele, heaolule ja rahakotile. Näen selles kohalike omavalitsuste erilist rolli, sest asume kodanikele kõige lähemal – oleme haldustasand, mida inimesed kõige enam usaldavad. Seepärast toetan kindlalt ja ergutan Euroopa Komisjoni ja Euroopa Regioonide Komitee tihedat koostööd, et saavutada meie ühine eesmärk: muuta EL kliimaneutraalseks.  

Kas Teie arvates võib kliimapakt olla praeguses tervise- ja majanduskriisis endiselt kasulik?

Minu arvates on see praegu veelgi asjakohasem kui enne COVID-19 puhangut. Taas kord on pandeemia tõestanud, kui elutähtsad on kohalikud omavalitsused, kes on eesliinil ning tegelevad vahetult kodanike vajaduste ja hirmudega. Rohelise kokkuleppe kontekstis tuleb kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele anda konkreetne vahendite kogum, mis võimaldab meil saavutada tõelise muutuse, mis on inimestele silmaga näha. Vastasel juhul jääb kliimaneutraalsuse idee vaid mitte just ülemäära populaarseks lubaduseks, seda enam, et meid ootab ees majanduskriis. Kuna seisame praegu teelahkmel, on oluline teha õigeid otsuseid, liikudes jätkusuutlikuma majanduse suunas, mille keskmes on inimesed.   

Hiljuti algatasite Euroopa Komisjoni konsultatsiooni täiendamiseks ulatusliku konsulteerimise Euroopa kliimapakti teemal. Millist teavet Te ootate?

Eelkõige loodan teada saada, kuidas pandeemia on muutnud kohalike kogukondade suhtumist kliimapoliitikasse.  Kas need, kes käsitlesid seda prioriteedina, teevad seda ka edaspidi? Peame teadvustama, et pandeemia ja selle põhjustatud majandustegevuse häired mõjutavad tõsiselt kohalikke kogukondi. Nii nagu Varssavis, on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vastavates eelarvetes juba nüüd tekkinud tohutu sissetulekulõhe. Kas nad on endiselt valmis investeerima keskkonnahoidlikku üleminekusse või praegusel ajal sobivamat mõistet kasutades – keskkonnahoidlikku taastumisse? Soovin teada nende täpseid vajadusi sellele teele asumisel.  

Euroopa Komisjon kujundab praegu kliimapakti alust. Kui annaksite komisjonile vaid ühe nõuande, siis milline see oleks?

 

Pandeemia tõttu on meie ühiskond ja majandus jõudnud tundmatutesse vetesse. Mina isiklikult usun, et ainus viis edasiliikumiseks on majandus taastada, kasutades selleks Euroopa Liidu tugevust ja võimalusi. Ent kardetavasti on teisi, kes väidavad vastupidist. Seega soovitaksin Euroopa Komisjonil kogemustest õppida ja jääda kodanikele võimalikult lähedale. Euroopa Komisjonil on tugevaid liitlasi meie, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hulgas. Oleme valmis aitama saavutada ühiseid eesmärke, sealhulgas kliimaneutraalsust. Kinnitan, et oleme pühendunud majanduse keskkonnahoidliku taastumise toetamisele, kuid vajame protsessi kiirendamiseks asjakohaseid rahalisi vahendeid. EL peaks oma linnu, teiste hulgas Varssavit, otse rahastama, sest me teame, kuhu ja kuidas tõhusalt investeerida, et inimesed näeksid oma igapäevaelus selgeid tulemusi. 

Märkused

Arvamuse eelnõu „Euroopa kliimapakt“, mille raportöör on Varssavi linnapea Rafał Trzaskowski, on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav siin . Teksti arutatakse ja selle üle hääletatakse ENVE komisjoni järgmisel, 8. juunil toimuval koosolekul . Lõpphääletus ja vastuvõtmine on kavandatud 2020. aasta oktoobri täiskogu istungjärgule.

Praegu avatud küsitlus . Euroopa Regioonide Komitee peab kliimapakti suurepäraseks võimaluseks tagada kaasavam ja tõhusam lähenemine Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamisele. Komitee on algatanud uuringu, et uurida linnade ja piirkondade konkreetset vaatenurka kliimaneutraalsuse suunas liikumisel. Küsitluse tulemusi kasutatakse Rafał Trzaskowski arvamuses. Küsitlus on osa komitee uuringust „Boosting the Capacity of local and regional authorities to implement the Green Deal: A Toolbox for the Climate Pact“ [Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste suutlikkuse suurendamine rohelise kokkuleppe rakendamiseks: kliimapakti vahendid] ja selle ülesehitus on järgmine:

1. osa: arutada käimasoleva pandeemia mõju ja sellest tulenevat majanduslikku mõju rohelise kokkuleppe poliitikale kohalikul ja piirkondlikul tasandil;

2. osa: selgitada välja vahendid ja instrumendid, millega paremini toetada kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi rohelise kokkuleppe rakendamisel;

3. osa: iga asutuse enesehinnang oma edusammudele kliimaneutraalsusele üleminekul.

ENVE komisjoni 8. juuni koosoleku päevakorra ja muud dokumendid saab alla laadida siin .

Lisateabe saamiseks Euroopa kliimapakti kohta klõpsake siin .

Pressikontakt:

David Crous

Tel +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023