Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Aega ei tohi kaotada: ELi eelarve ja COVID-19 taastepakett tuleb viivitamatult käiku anda  

ELi linnad ja piirkonnad tuletavad meelde, et täna, mil nõukogu eesistujariik Saksamaa ja Euroopa Parlament jõudsid poliitilisele kokkuleppele ELi eelarve ja majanduse elavdamise paketi suhtes, ootavad miljonid eurooplased edukat taastumist COVID-19 kriisist kohapeal.

Nagu täna teatati, saavutasid nõukogu eesistujariik Saksamaa ja Euroopa Parlamendi läbirääkijad poliitilise kokkuleppe ELi pikaajalise eelarve ja COVID-19 taastepaketi suhtes. Linnad ja piirkonnad tervitavad kokkulepet, kuid rõhutavad vajadust kiire elluviimise järele, et leevendada pandeemia põhjustatud enneolematut kriisi. Kokkulepe kuulutati välja just siis, kui Euroopa Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE) pidas teisipäeval, 10. novembril 2020 oma veebikoosolekut.

Oma reageeringus täna nõukogu eesistujariigi Saksamaa ja Euroopa Parlamendi läbirääkijate vahel saavutatud poliitilisele kokkuleppele ELi pikaajalise eelarve ja taastepaketi üle sõnas Sevilla linnapea, ENVE komisjoni ja töörühma „ Roheline kokkulepe kohalikul tasandil “ esimees Juan Espadas (ES/PES) : „Täna on oluline päev Euroopa ja Euroopa solidaarsuse jaoks. Linnad ja piirkonnad on olnud pandeemia vastu võitlemisel eesliinil ning on nüüd valmis tegudeks, et tagada taastumise keskendumine inimeste tervise kaitsmisele, linnade ja piirkondade kestlikuks ja kaasavaks muutmisele ning kliimaeesmärkide saavutamisele. Säilitame valvsuse, et tagada mitmetasandiline lähenemisviis ja Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide elluviimine.“

ENVE komisjoni koosolek algas aruteluga rohelise kokkuleppe üle teemal „2030. aasta kliimaeesmärkide saavutamine ning rohepöörde toetamine kohalikul ja piirkondlikul tasandil“ . Arutelu käigus võtsid sõna Saksamaa keskkonna-, looduskaitse- ja tuumaohutusministeeriumi Euroopa poliitika asepeadirektor Eva Kracht , kes esindab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariiki, ning Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektor Mauro Petriccione .

Kaks Visegrádi rühma pealinnade esindajat kaitsesid kohalike omavalitsuste suuremat rolli nii rohelises kokkuleppes kui ka COVID-19 kriisist taastumise strateegias. Varssavi linnapea Rafal Trzaskowski (PL/EPP) ja Budapesti aselinnapea Kata Tüttő (HU/PES) tuletasid meelde, et linnadele ja piirkondadele tuleb anda otsepääs ELi vahenditele, ning kutsusid üles looma otsepartnerlusi ELiga, et paremini kavandada ja rakendada COVID-19 kriisist taastumise projekte, mis kiirendavad ELi liikumist kliimaneutraalsuse suunas. Varssavi linnapea Rafal Trzaskowski (PL/EPP) nimetati komitee esindajaks ELi linnapeade pakti poliitilises kogus .

ENVE komisjoni koosolekul arutati järgmisi arvamuste eelnõusid.

Rohelise kokkuleppe teemal arutasid liikmed arvamuse eelnõu „Kliimamuutuste mõju piirkondadele: Euroopa rohelise kokkuleppe hindamine“ . Raportöör Andries Gryffroy (BE/EA) , kes on Flandria parlamendi liige, sõnas: „Kliimaneutraalsusele ülemineku tagamiseks tuleb rohelises kokkuleppes toetada alt-üles lähenemisviisi. Nõuame, et kohustuslikud konsultatsioonid kohalike ja piirkondlike omavalitsustega laieneksid kõigile rohelise kokkuleppe valdkondadele ning omavalitsused kaasataks täielikult riiklike taaste- ja vastupidavuskavade väljatöötamisse ja rakendamisse. Me oleme veendunud, et piirkondadele ja linnadele tuleks anda lihtsam ja vahetu juurdepääs rahastamisele, ning soovitame kasutada Euroopa piirkondlikku tulemustabelit, et jälgida kliimaga seotud meetmete rakendamisel tehtud edusamme kohalikul tasandil.“

Kliimamuutustega kohanemist käsitles Markku Markkula (FI/EPP) , kes tutvustas peamisi punkte asjaomasest arvamuse eelnõust „Ennetav kohanemine kliimamuutustega: võimalused ja koostoime jätkusuutlikkuse ja elukvaliteedi edendamiseks piirkondades ja kohalikes omavalitsustes – millised raamtingimused on selleks vajalikud?“ . Komitee endine president ja Espoo linnavolikogu esimees nentis: „Kliimamuutused on ülemaailmne hädaolukord. Kliimamuutustega kohanemist ja kliimamuutuste leevendamist tuleks käsitleda üheskoos. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on pühendunud CO 2 -neutraalse Euroopa saavutamisele 2050. aastaks. Kutsume Euroopa Komisjoni üles töötama välja uue ELi kohanemisstrateegia koos selgete eesmärkide ja näitajatega, mis on kooskõlas aktiivse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse, kestlikkuse, uusimate teadmiste, teadusuuringute ja innovatsiooni põhimõtetega. Kestlikkus peaks olema „uus normaalsus“ kõigi valitsustasandite, kogukondade, ettevõtete ja üksikisikute jaoks.“

Liikmed jagasid oma seisukohti arvamuse „Kliimaneutraalse majanduse saavutamine – lõimitud energiasüsteem kliimaneutraalse Euroopa nimel“ kohta. Raportöör Gunārs Ansiņš (LV/RE) märkis: „Energiatõhususe esikohale seadmise põhimõte on Euroopa ressursitõhusa tuleviku peamine prioriteet. Meie energiasüsteem peaks toetuma üha suurenevale taastuvenergia osakaalule, integreerima paindlikult eri energiakandjaid ja seda tuleks kogu Euroopas edasi arendada. Eri energiakandjate – elekter, gaas ja soojus – liikumine kodumajapidamiste, transpordi ja tööstuse vahel peaks olema sujuv, võimaldades CO 2 heidet ulatuslikumalt vähendada ning saavutada seega ELi 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärk kulutõhusal viisil.“

ENVE komisjon määras järgmised raportöörid.

Kallithea linnapea Dimitrios Karnavos (GR/EPP) määrati raportööriks arvamusele „ELi kaheksas keskkonnaalane tegevusprogramm“.

Autuni linnapea Vincent Chauvet (FR/RE) nimetati raportööriks arvamusele „Euroopa 2030. aasta kliimaeesmärkide suurendamine ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 26. istungjärgu eel“.

Masoovia vojevoodkonna marssal Adam Struzik (PL/EPP) nimetati raportööriks arvamusele „Kestlikkust edendav kemikaalide strateegia“.

Taustteave:

Siin saab lugeda ENVOY bülletääni (6. november 2020).

Pressiteade (22. oktoober 2020) „Linnade ja piirkondade otserahastamine on endiselt väga oluline, et roheline kokkulepe jõuaks kohalikule tasandile" .

„Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ on Euroopa Regioonide Komitee uus algatus, mille eesmärk on seada linnad ja piirkonnad Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse ning tagada, et nii ELi kestliku majanduskasvu strateegia kui ka COVID-19 taastekavad väljenduksid linnade ja piirkondade otserahastamises ning konkreetsetes projektides iga territooriumi jaoks. Algatusega „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ tehti algust 15. juunil 2020 ja selle raames loodi spetsiaalne 13 liikmest koosnev töörühm. Lugege pressiteadet siin .

13. oktoobril 2020 toimunud täiskogu arutelul Euroopa Komisjoni Euroopa rohelise kokkuleppe eest vastutava juhtiva asepresidendi Frans Timmermansiga kohustusid Euroopa Komisjon ja Euroopa Regioonide Komitee liikuma uude koostööetappi, et kiirendada rohelise kokkuleppe elluviimist Euroopa piirkondades ja linnades. Lugege meie pressiteadet siin

Linnad ja piirkonnad juba rakendavad kohapeal üleminekut. Tutvuge rohelise kokkuleppe 200 parima tavaga meie veebikaardil .

Kontaktisik:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023