Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa Regioonide Komitee COTERi komisjoni bülletään nr 2: ülevaade COVID-19 kriisist  

Covid-19 mõju ja reageerimismeetmed

Covid-19 pandeemia on rängalt mõjutanud meie maailma ja meie eluviisi, tuues kaasa rängad kaotused ja olulised tagajärjed meie igapäevaelu igale aspektile. Euroopa Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjon (COTER) koostab korrapäraseid bülletääne oma pädevusse kuuluvate poliitikavaldkondade kohta, milles käsitletakse pandeemia sotsiaal-majanduslikku mõju Euroopas ning ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil kavandatud ja rakendatud erinevaid majanduslikke reageerimismeetmeid.​

Edastage oma ideed ja kirjutised aadressile coter@cor.europa.eu.

Jaga: